Kiitokset

Kiitokset

torstai 17. lokakuuta 2019

Ovalan kokous 23.10.2019

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Esityslista 23.10.2019

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

3 Yksityisten perhepäivähoitajien esitys korvauksen maksamisesta hoitajan oman lapsen hoidosta (pöydälle 23.1.2019, palautettu 13.2.2019, pöydälle 25.9.2019)

Esitys: Työntekijöiden säilymiseksi ja mahdollisesti joidenkin uusien hoitajien houkuttelemiseksi alalle yksityisten perhepäivähoitajien taloudellisia toimintaedellytyksiä voitaisiin tukea maksamalla perhepäivähoitajan omien 3-6-vuotiaiden lasten hoitamisesta esiopetuksen alkuun asti vastaavan suuruista Espoo-lisää, jota maksetaan Espoo-lisänä yksityiseen perhepäivähoitoon yksityisen hoidon tukea saavista 3-6-vuotiaista lapsista.

4 Esiopetuksen järjestäminen lukuvuonna 2020 - 2021

5 Karhusuon alakoulun muuttaminen yhtenäiseksi peruskouluksi 1.1.2020 lukien

Koulu kannattaa esitystä

6 Leppävaaran ja Veräjäpellon koulujen yhdistyminen 1.8.2021 lukien

Veräjäpellon yhtenäiskoulun johtokunta vastustaa koulujen yhdistymistä ennen Monikon valmistumista.
Veräjäpellon koulun vanhempainyhdistys on erittäin huolissaan
Veräjäpellon oppilaskunta pitää erittäin huonona ideaa yhdistää koulut ennen Monikkoon siirtymistä.
Leppävaaran koulun oppilaskunnan hallitus vastustaa Veräjäpellon ja Leppävaaran koulujen yhdistymistä ennen Monikon valmistumista
Leppävaaran koulun henkilökunta, johtokunta ja vanhempainyhdistys eivät kannata yhdistymistä.
Veräjäpellon opettajakunta: Olemme ehdottomasti sitä mieltä, että koulujen yhdistyminen tapahtuu vasta silloin, kun siirrymme samoihin tiloihin tulevaan koulukeskukseen.

7 Perusopetuksen lukuvuoden 2020-2021 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset

8 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2020-2021

9 Englanninkielisen opetuksen oppilasvalintaperusteiden muuttaminen

................................
10 Ryhmäperhepäiväkoti Laulurastaan toiminnan lakkauttaminen

11 Tiedoksianto muutoksesta Meri-Matin tarveselvityksen muutoksen ja Tiistilän koulun tarveselvityksen osalta (pöydälle 25.9.2019)

12 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2019 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 3 tilanteessa 30.9.2019

13 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2019 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 3 tilanteessa 30.9.2019

14 Lausunto valtuustoaloitteeseen avustajaresurssien tarpeen selvittämisestä varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen ryhmiin, joissa on runsaasti vieraskielisiä lapsia (pöydälle 25.9.2019)

15 Lausunto valtuustoaloitteeseen psykiatrian sairaanhoitajien osaamisen hyödyntämisestä Espoon kouluissa

16 Laajalahden koulun johtokunnan toimiminen Kivimiehen koulun johtokuntana 23.10.2019 lukien ja johtokunnan täydentäminen

17 Sunan koulun johtokunnan jäsenen ja varajäsenen eroanomukset ja täydennysvaali

18 Vanttilan koulun johtokunnan kahden henkilökunnan edustajan ja yhden henkilökunnan varaedustajan eropyynnöt ja täydennysvaalit

19 Viherlaakson lukion johtokunnan henkilökunnan varaedustajan vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali
.......................................
20 Päätökset ja kirjelmät (osittain pöydälle 25.9.2019)
21 Peruskoulujen johtokuntien oppilasedustajat lv. 2019-2020
22 Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset
23 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen viranhaltijoiden sekä varhaiskasvatusjaoston päätökset

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti