Kiitokset

Kiitokset

sunnuntai 8. syyskuuta 2019

Valtuuston kokous 9.9.2019

KOKOUS alkoi ajallaan. Näimme  ensin  tilastotietoja valtuutettujen kokemuksista asiallisesta kohtelusta (puheesta).

KOKOUKSEN  ASIALISTA

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
.................................
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3 Tarkastuslautakunnan varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali
4 Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys, eronpyynnöt ja täydennysvaali
5 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali
Inka Hopsun tilalle Pinja Nieminen
6 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaoston jäsenen vaalikelpoisuuden menetys, eronpyynnöt ja täydennysvaali
7 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali
8 Svenska rum -lautakunnan jäsenen vaalikelpoisuuden menetys, eronpyynnöt ja täydennysvaali
9 Varavaltuutetun ja kulttuurilautakunnan jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali
10 Liikunta- ja nuorisolautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali
11 Teknisen lautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali
12 Rakennuslautakunnan jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali
13   Hyvinvoiva Espoo -kehitysohjelman ohjausryhmän täydennysvaali
14   Osallistuva Espoo -kehitysohjelman ohjausryhmän täydennysvaali
15   Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali
16   Kiinteistötoimitusten uskotun miehen eronpyyntö ja täydennysvaali
..............................
Kohdat 2 - 16 nuijittiin muutamassa minuutissa.

BUDJETTIASIAA

17 Vuoden 2019 toinen osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet
Odotettavissa tiukkaa keskustelua mm. ilman poliittista päätöstä aloitetusta säästöohjeistuksesta.
Ensimmäisen puheenvuoron käyttää tarkastuslautakunnan pj.

Markku Sistonen teki neuvottelutmk:n yhteisen lisäyksen;  Sopeuttamistoimissa otetaan huomioon lautakuntien lausunnot.
Kaupuginjohtaja: alitus 57 miljoonaa. Laki velvoittaa tekemään muutoksia Osavuosikatsauksessa nro 3 marras- joulukuussa.

Kepu huolissaan. Haluaa priorisointia. Veroprosentin nostoa tulee harkita.
RKP ei halua harkitsemattomia säästöjä. Maahanmuuttajille töitä. Hyvä, että osaamiskeskus on perustettu auttamaan
KD oli tosi huolissaan.  Mutta päätökset leikkauksista kuuluvat päättäjille- etsitään niitä yhdessä.
Vihreät moittivat prosessia. Ei ole varaa lyhytnäköisiin leikkauksiin.  Ei olla valmiita palveluiden sopeuttamiseen.
Persut vastustavat veriprosentin nostoa.
Siniset lupaa paremmat palvelut pienemmällä rahalla. Ei verokorotuksille.
Kokoomus


DEMAREISTA käsityksiään esitti ensin Johanna Värmälä: palvelutasoon  vaikuttavista päätöksistä kuuluu poliittisille päättäjille. Maria Guzenina kehui poliitikkojen toimia ja toivoi malttia. Puheenvuoron käyttivät myös Hannele Kerola joka muistutti, että valittu veroprosentti oli liaan alhainen.  Markku muistutti viime vuoden budjettineuvotteluissa. Martti muistutti uusien luovien ratkaisujen etsimisesta vaihtoehtona hätiköidyille leikkauksille. Leena Luhtanen uskoi hyvien koulutuksen ja koulurakennusten pitävän veroja maksavat Espoossa.Leena Luhtanen
Asian käsittely päättyi klo 21.05
Tehtiin muutos, että asia 30 nostettiin kohdaksi 20.

18 Finnoonkallio II, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 442700, 31. kaupunginosa Kaitaa

Esityksen mukaan,

.................................
19 Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

Esityksen mukaan.
...........................
UUSI § 20
(30 ) Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kameleonten Ab:lle Leppävaaran urheilupuistoon rakennettavaa yleisurheilupainoitteista monitoimihallia varten otettavalle lainalle
Herättää paljon tunteita.  Kyse yli 25 miljoonan lainan takauksesta.
Näin tilat myös koululle ja Leppävaaran liikuntapainotteiselle lukiolle.
Selviääkö pieni toimija urakasta? Kun ottaa taatatkseen, ottaa maksaakseen.
Demareista puheenvuoron käytti Hannele Kerola ja Markku Sistonen. Kerola

KH:n esitys hyväksyttiin.

Vanha 20: 21 Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien puolivälitarkastelu
Kukin ryhmä 5 min.
Hyvinvoiva Espoo.
Innostava ja elinvoimainen Espoo
Osallistuva Espoo
Kestävä Espoo

Hyväksyttiin yksimielisesti

22 Kuntalaisaloite Träskändan kartanon saamiseksi kuntalaiskäyttöön

Tässä vastaus
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla ja kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Kun aloitteen tekijöinä on vähintään 2 % kunnan asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi valtuustossa kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.
Kaupungin kirjaamoon on 4.12.2018 saapunut Jari Kujalan ja Laura Laakkosen vastuuhenkilöinä laatima sekä 5 788 kuntalaisen allekirjoittama oheismateriaalina oleva kuntalaisaloite Träskändan kartanon saamiseksi kuntalaiskäyttöön. Oheismateriaalina on myös 8.12.2018 saapunut Kuntalaisaloite.fi -palvelusta saapunut samaa asiaa koskeva asiakirja.
Aloitteen mukaan rakennus tulee säilyttää kaupungin omistuksessa ja hallinnassa. Tulevan käytön on aloitteessa ehdotettu sisältävän muun muassa Aurora Karamzinin perinnön vaalimista, kartanomiljöön matkailullista ja opetuksellista käyttöä, monenlaista asukkaita palvelevaa pienyritystoimintaa sekä yhteistyömahdollisuuksia viereisen Pikku-Auroran lasten kulttuurikeskuksen kanssa. Kartanoon on ehdotettu kahvilapalveluja, omatoimikirjastoa sekä ilmaisten ja kaikille avointen tapahtumien järjestämismahdollisuutta.
Träskändan kartanolle on pitkään etsitty uutta vuokralaista sekä kartoitettu tulevaa käyttöä. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto antoi kokouksessaan 13.10.2014 valmistelutoimeksiannon, jossa kehotti Tilakeskus -liikelaitosta valmistelemaan kilpailutuksen Träskändan kartanon tulevasta käytöstä. Kilpailutuksen periaatteet ja kilpailutusehdot päätettiin kokouksessa 16.3.2015. Vuokralaisen valintaa käsiteltiin kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston kokouksessa 26.10.2015, jolloin vuokralaisen valinta päätettiin palauttaa uudelleen valmisteltavaksi. Vuokrauskilpailutus keskeytettiin kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 11.4.2016 tehdyn päätöksen mukaisesti.
Träskändan kartanon toimijan löytämiseksi teknisen ja ympäristön toimiala on ollut vuosina 2017 - 2018 yhteydessä kuuteen hotellialalla toimivaan yritykseen. Näistä kukaan ei ollut kiinnostunut kartanon käytöstä palvelutilana. Muita kohteessa käyneitä ja kohteesta alustavasti kiinnostuneita toimijoita oli neljä. Näistä mainittakoon Träskändan kartanon ystävät ry ja Espoon perinneseuran Aurora-työryhmä. Vuonna 2018 kiinnostusta on osoittanut myös Nuorisokeskus, jonka kanssa neuvottelut jatkuvat.
Tilapalvelut -liikelaitos on tehnyt alkuvuonna 2019 kuntotarkastuksen Träskändan kartanoon ja on laatimassa peruskorjaussuunnitelmaa kohteelle. Peruskorjauksessa muun muassa kaikki kohteen tekniset järjestelmät tulevat uusittavaksi. Kohteen tulevalla käytöllä on vaikutusta peruskorjaussuunnitelmaan ja sen toteutukseen eikä sisätilojen peruskorjausta ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa ennen kuin kartanolle on löydetty pysyvä käyttötarkoitus.
Tilapalvelut-liikelaitos kunnostaa kesällä 2020 Träskändan kartanon julkisivun vuosikorjausmäärärahoilla niin, että rakennuksen ulkovaippa suojaa rakennuksen. Kartanon julkisivukorjauksiin oli vuodelle 2019 budjetoitu 700 000 euroa vuosikorjausrahaa.
Kartanon alueella ei ole kaavaa, mutta alueesta on tehty kaavallinen selvitys.
Träskändan kartanon tulevasta käytöstä pidetään kuntalaisille vuorovaikutteinen asukastilaisuus vuoden 2019 aikana. Asukastilaisuudessa kuullaan asukkaiden toiveita aiemmin esitettyjen käyttötarkoitusten toteutusmahdollisuuksista.
Sivistystoimen kulttuurin tulosyksikkö on käynnistänyt yhteistyön Suomen Valotaiteen seuran kanssa tarkoituksena järjestää Träskändan puistoon valotapahtuma syyskuussa 2019.
Koko alueen käyttö mukaan lukien Aurorakoti on suunnittelussa.
Träskändan kartanon hankeselvitys esiteltiin tila- ja asuntojaostossa 8.4.2019.
Esityksen mukaan. Vihreiden toivomus hyväksyttiin

VALTUUSTOKYSYMYKSIÄ

23 Valtuustokysymys kaupungin oman hoivatuotannon osuudesta, elä ja asu -seniorikeskusten rakentamisesta kaikkiin kaupunkikeskuksiin ja Matinkylän elä ja asu -seniorikeskuksen toteuttamisesta
Vasemmiston kysymys


24 Valtuustokysymys koulukuraattorien ja koulupsykologien saatavuuden turvaamisesta Espoon kaupungin oppilaitoksissa
Kokoomuksen ja kepun kysymys
Hyvää keskustelua.
Vastaus hyväksyttiin,

MUUT ASIAT PÖYDÄTTIIN. Kokous päättyi klo 23.30.
..........................................................................................

25 Valtuustokysymys Kivenlahden kirjaston sisäilmaongelmista
Johanna Värmälän  (SD) kysymys.

VALTUUSTOALOITTEITA

26 Valtuustoaloite ikäihmisten köyhyyden ehkäisemisohjelman laatimiseksi Espooseen
Johanna Värmälän  (SD) aloite

27 Valtuustoaloite fysioterapiapalveluiden hoitoonohjauksen kehittämiseksi neuvolapalveluiden yhteydessä
Vihreiden aloite

28 Valtuustoaloite vammaistietoisuuden lisäämisestä espoolaisessa perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa
Vihreiden aloite

29 Valtuustoaloite kaupungin tonttivuokrien sitomiseksi paremmin käypää arvoa kuvaavaan hintaindeksiin
Juri Aaltosen (SD) aloite

30 Valtuustoaloite kaupunkipyöräverkoston laajentamisesta Espoonlahden alueelle
Vihreiden aloite


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti