Kiitokset

Kiitokset

maanantai 12. elokuuta 2019

Valtuuston kokouksen 19.8.2019 esityslistaValtuusto
Esityslista 19.08.2019  

1   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Nimenhuudon jälkeen hiljainen hetki Clas Anderssonin ja Aaro Peuraniemen poisnukkuimisen vuoksi.

2   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Toinen SDP: Ali A.

3   Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston täydennysvaali
Valtuusto valitsee sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston jäseneksi Pekka Simpuran (SDP) tilalle Jarmo Malmin (SDP).
Yksimielisesti

4   Svenska rum -lautakunnan täydennysvaali
Kyseessä Persujen paikka
Yksimielisesti

5   Kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtajan ja jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali
Kyseessä vihreiden paikka
Yksimielisesti

6 Toimenpideohjelma lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi
Teema herätti heti Persut vastustamaan maahanmuuttajien olosuhteiden korjaamista. Onneksi on myös vastuullisia puhujia. mm. Johanna Värmälä (sd) piti Grönroosin puhetapaa maahanmuuttajia aliarvioivana.  Habiba Ali (sd) toivoi enemmän rakentavaa keskustelua.Alin mukaan maahanmuuttajataustaisten ihmisten osallisuudessa avainasemassa on suomen kielen osaaminen.

Liisa kivekäs teki lisäysesityksen, jossa hyvää ohjelmaa myös seurataan ja tulokset tuodaan valtuustoon vuosittain

Markku Sistonen kävi kiittämässä hyvästä ohjelmasta ja toivoi, että sen ideat muistetaan budjettineuvotteluissa.

Martti Hellström torui kaupunkia siitä, että hyvää suunnitelmaa aletaan purkaa jo ennen kuin se on hyväksytty. Hän viittasi mediassa olleisiin tietoihin leikkauksista.  Yksi keino vähentää lapsien eriarvoisuutta olisi muuttaa koulupäivän rakennetta siten, että siihen mahtuu harrastuksia, jotta kaikilla olisi mahdollisuus koulupäivän ohessa harrastaa.

Moni muukin  kiinnitti huomiota jo käynnistettyihin leikkaustoimiin. Budjetti on ylittymässä 24 miljoonalla, tiedotti kaupunginjohtaja

Keskustelu päättyi kello 19.16.
KH: esitys hyväksyttiin muilta osin. Kivekkään esitys hyvöksytiin yksimielisesti. Persujen maahanmuutajavastainen esitys kaatui 70-4.

Vihreiden toivomuksia hyväksyttiin. Kokoomuksen esitys tulorajoista  Espoon asuntoihin kaatui. Persujen esitys selvityksestä ja KD:n esitys hyväksyttiin

7 Vanbronniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 330503, 21. kaupunginosa Henttaa
 Tavoitteena on muuttaa Suurpellon eteläosan rakentumaton toimistorakennusten kortteli asuinkerrostalojen korttelialueeksi.
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin  KH:ssa yksimielisesti.
Yksimielisesti

KYSYMYKSIÄ ja ALOITTEITA

8 Valtuustokysymys koskien HSL:n liikennesuunnittelun periaatteita ja perussopimuksesta (Pöydälle 10.6.2019)
Sistosen (SD) kysymys
Sistonen kritisoi vastausta. Moni muukin käytti puheenvuoron. Asennevammaa. Päätöksiä ei ole toteutettu. Matkustajamäärät laskevat ja tyytyväisyys. Konsenijaostoa ei kuulla.
Maria Guzenina kuvaili HSL:n suhtautumista ylimielisyydestä.

9 Valtuustokysymys 5-vuotiaiden yhdenvertaisesta maksuttomasta varhaiskasvatuksesta
Esittelijän ehdotus vastaukseksi hyväksyttiin  KH:ssa yksimielisesti.
20 tuntia tarjotaan kaikille ilmaiseksi. Yksimielisesti.

Aulikki Pentikäinen teki 10. koh-
dassa toivimuksen, joka
hyväksyttiin.
10 Valtuustokysymys lajikadon ja uhanalaisuuskehityksen hillitsemiseksi
Vihreiden kysymys
Esittelijän ehdotus  vastaukseksi hyväksyttiin  KH:ssa yksimielisesti.
Vastaus hyvä.  Rersseja ympäristökeskuksella liian vähän.

11 Valtuustokysymys katupölyn puhdistamisesta Espoossa
Persujen kysymys
Esittelijän ehdotus  vastaukseksi hyväksyttiin  KH:ssa yksimielisesti.
Persujen toiveessa huoletti suolaus. Se poistettiin ja toivomus hyväksyttiin.

12 Valtuustoaloite vanhusten pitkäaikaishoitopaikkojen lämpötilan säätelyn parantamisesta (Pöydälle 10.6.2019)
KD:n aloite
Esittelijän ehdotus  vastaukseksi hyväksyttiin  KH:ssa yksimielisesti.
Hyväksyttiin yksimielisesti

13 Valtuustoaloite omaishoitajien vapaiden järjestämisestä palvelusetelillä, ympärivuorokautisen hoivan osalta (Pöydälle 10.6.2019)
Kok. aloite
Esittelijän ehdotus  vastaukseksi hyväksyttiin  KH:ssa yksimielisesti.
Hyväksyttiin

14 Valtuustoaloite myrkyttömien siivousmenetelmien käytöstä kaupungin tiloissa (Pöydälle 10.6.2019)
Vihreiden aloite
Esittelijän ehdotus  vastaukseksi hyväksyttiin  KH:ssa yksimielisesti.
Hyväksytiin - myös toivomusehdotus

15 Valtuustoaloite rollaattorin rinnastamisesta lastenvaunuun HSL-alueen joukkoliikenteessä
Juri Aaltosen (SD) aloite
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksin siten tarkistettuna, että selostuksen loppuun lisättiin seuraava virke: Espoo tavoittelee seuraavassa HSL:n talousarviossa rollaattorin rinnastamista lastenvaunuun. Aaltosen esitystä on puffattu mm. Länsiväylässä.

Hyväksyttiin

16 Valtuustoaloite lasten, nuorten ja vanhempien some-turvallisuuden vahvistamisesta
Kokoomuksen aloite
Esittelijän ehdotus vastaukseksi hyväksyttiin  KH:ssa yksimielisesti.
Myös toive hyväksyttiin


17 Valtuustoaloite vuorohoidon tarjoamisesta pienille koululaisille
Vihreiden aloite
Esittelijän ehdotus  vastaukseksi hyväksyttiin  KH:ssa yksimielisesti.
Hyväksyttiin.

KOKOUS PÄÄTTYI 22.30.