Kiitokset

Kiitokset

torstai 30. toukokuuta 2019

Valtuustonkoous 10.6.2019

Uuden valtuustolukuvuoden ensimmäinen valtuuston kokous

Esityslista 10.06.2019

Kokous alkoi muutaman minuutin myöhässä. Varsinaiset jäsenet demareista  kaikki paikalla.

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali ajalle 1.6.2019 - 31.5.2020

Kiistaa tulee alunperin persuille  kuuluneesa valtuuston vpj:n paikan. Siniset esittävät Soinia, persut Arja Juvosta.  

Demareilla ei ole tällä kaudella lainkaan edustusta puheenjohtajistossa.
(Vihr. Kokoomus. Persut. Kokoomus)

Tuli lippuäänestys. Toiseksi vpj:ksi valittiin Timo Soini.
Olemme nyt tässä. kello on 18.14.

4 Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen vaali (Pöydälle 20.5.2019)

Demareilla 2 paikaa
Maria Guzenina (SDP)  varalla Liisa Kivekäs (SDP)
Juri Aaltonen (SDP) varalla  Jukka Vilske (SDP)
Guzenina on 2. vpj. 

Jälleen äänestys Persujen paikasta. Vastakkain Simon Elo + Jukka Kilpi vs. Suvi Karhu+ Teemu Lahtinen. Kello on nu6 19.01

Eniten ääniä sai pari Elo-Kilpi

Vapaan ollut varapaikka menee nyt äänetykseen. Klo on 19.15.

Kahvitauko päättyi klo 20.15

5 Hallintosäännön tarkistaminen kulttuurilautakunnan osalta
Yksimielisesti

6 Vuoden 2019 ensimmäinen osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet
Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Isotalo esittelee asiaa. Lievennettiin ilmaisua: kaikki hankkeet eivät etene, saattaa jäädä väljyyttä.
Esityksen mukaan.

7 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn pysäköinti II -nimisen yhtiön lainalle
Lainan määrä  enintään 9 700 000 euroa, yhtenä tai useampana lainana
Laina-aika  enintään 8 vuotta takaussitoumuksen allekirjoittamisesta
Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Esityksen mukaan.

KAAVA
8 Keilaniemenranta, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 220833, 10. kaupunginosa Otaniemi
Kaupunkisuunnittelulautakunta :Esittelijän ehdotus hyväksyttiin ilman äänestystä toisella kerralla. Kolmannella kerralla pienin lisäyksi.
Kaupunginhallitus:Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

RAKENNUKSET
9 Rehtorintie 11 peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen
Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan hankesuunnitelman Rehtorintie 11 koulurakennuksen ja liikuntahallin peruskorjauksesta sekä koulutilojen osittaisesta muutoksesta uusien oppimisympäristöjen mukaisiksi ja antaa Tilapalvelut-liikelaitokselle luvan käynnistää hankkeen hankesuunnitelman mukaisesti.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on päätöksessään 24.4.2019 hyväksynyt Rehtorintie 11 koulutilojen korjaamista koskevan tarveselvityksen ja esittää Tilapalvelut- liikelaitokselle, että Rehtorintien koulutilojen korjaukseen varataan riittävä investointimääräraha vuosille 2020 - 2021 investointiohjelmaan.
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti huolikeskustelujen jälkeen. Onko rakennus oikeasti korjauskelpoinen.


KYSYMYKSIÄ
10 Valtuustokysymys sosiaalityön ja poliisin yhteistyöstä
Kokoomuksen kysymys
Olemme nyt tässä klo 20.50
Vastaus merkittiin tiedoksi.

11 Valtuustokysymykset vanhuspalveluiden valvonnasta, vanhustenhuollon laadusta ja sen valvonnasta ostopalveluissa sekä vanhusten tarvitsemien palvelujen tasosta Espoossa
Toinen kysymys Aulikki Pentikäisen (SD)
Kolmas kysymys Markku Sistonen (SD)

Sosiaali- ja terveyslautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kaupunginhallitus: Esittelijän (itse täydentämä) ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pitkät keskustelut
Kello on nyt 22.00

12 Valtuustokysymys eläkeläisten hoitotuen huomioimisesta tulona
RKP:n kysymys
Soster. hyväksyi mutta teki lisäyksen: Lautakunta kehottaa lisäksi Espoon kaupunginhallitusta muuttamaan, viimeksi 12.2.2018 päätettyä pitkäaikaisen asumispalvelun maksuja. Päätös pitäisi muuttaa siten, että myös eläkettä saavan hoitotuki ei huomioida tulona pitkäaikaisen asumispalvelun maksuiss
Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (ei sisällä lisäystä)
Vastasus hyväksyttiin seisomaäänestyksellä.

13 Valtuustokysymys HSL:n vyöhykemallin B-vyöhykkeen laajentamisesta koko Kehä III:n sisäpuoliselle alueelle
Vihreiden kysymys.(HSL:n vyöhykemallin B-vyöhykkeen laajentamisesta koko Kehä III:n sisäpuoliselle alueelle )
Asia jätettiin KH:ssä pöydälle (Guzenina)

13.5. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Olemme nyt tässä. Kello on 22.30
(Tämä on ilmeisesti viimeinen asia, jotka käsitellään. Nyt on lopettavaa: akku loppuu)

14 Valtuustokysymys HSL:n liikennesuunnittelun periaatteista ja perussopimuksesta
Markku Sistosen ja 36 muun valtuutetun   valtuustokysymys HSL:n liikennesuunnittelun periaatteista ja perussopimuksesta sekä toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi.
KH 6.5. pöydälle
KH 13.5. hyväksyttiin yksimielisesti
Pöydättiin.

ALOITTEITA
15 Valtuustoaloite vanhusten pitkäaikaishoitopaikkojen lämpötilan säätelyn parantamisesta
KD:n aloite
Soster: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
KH: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöydättiin.

16 Valtuustoaloite omaishoitajien vapaiden järjestämisestä palvelusetelillä
Kokoomuksen aloite.
Soster: yksimielisesti
KH: yksimielisesti
Pöydättiin.

17 Valtuustoaloite myrkyttömien siivousmenetelmien käytöstä kaupungin tiloissa
Vihreiden aloite
KH:n tila- ja asuntojaosto yksimielisesti
KH: yksimielisesti
Pöydättiin.

Kokous päättyi klo 22.50

keskiviikko 22. toukokuuta 2019

Ovalan kokous 22.5.

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Pöytäkirjan tarkastajan valinta
3. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2019 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 1 tilanteessa 30.4.2019
4. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

5. Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2019 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 1 tilanteessa 30.4.2019

6. Vuoden 2020 taiteen perusopetuksen toiminta-avustusten hakuajan jatkaminen

7. Leppävaaran lukion opetuksen järjestäminen 1.8.2019 lukien

8. Lintulaakson koulua koskeva oikaisuvaatimus opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 24.4.2019 § 74 päätöksestä

9. Sepon koulua koskeva oikaisuvaatimus opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksestä 24.4.2019 § 74

10.  Lausunto valtuustoaloitteeseen vuorohoidon tarjoamisesta pienille koululaisille (pöydälle 20.3.2019 ja 24.4.2019)

11. Lausunto valtuustoaloitteeseen Lapsivaikutusten arviointi Espoon kaupungin päätöksentekoon (Kh-Kv-asia) (pöydälle 24.4.2019)

12. Lausunto valtuustoaloitteeseen vammaistietoisuuden lisäämisestä espoolaisessa perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa (pöydälle 24.4.2019)

13. Lausunto valtuustoaloitteeseen tuesta lapsille, nuorille ja vanhemmille some-turvallisuuden vahvistamiseksi (pöydälle 20.3.2019 ja 24.4.2019)

14. Lausunto valtuustoaloitteeseen liha- ja maitotaloustuotteiden kulutuksen puolittamisesta kaupunkikonsernissa vuoteen 2025 mennessä

15. Päätökset ja kirjelmät

16. Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

17. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen viranhaltijoiden sekä varhaiskasvatusjaoston päätökset

http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2019465862

torstai 9. toukokuuta 2019

Valtuuston kokous 20.05.2019

Valtuusto
Esityslista 20.05.2019

KOKOUS alkaa ajallaan. Ennätysmäärä varamiehiä demaripulpeteissa:  Hannele Kerola,  Nina Heinikoski,  Olli Lehtonen  sekä vasemmistoon siirtynyt Mika-Erik.

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3 Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen vaali
Jätettiin pöydälle. Vihreät eivät olleet ehtineet päättää omia paikkojaan.

4 Vuoden 2018 arviointikertomuksen käsittely
4-5- kohdat puhuttin yhdessä ja päätetään erikseen.
Tulostavoitteista merkittävä osaa jää toteutumatta tai niitä ei voida arvioida.
Demareista huolensa vanhusten palveluista kävi  kertomassa Markku Sistonen.  Juri Aaltonen tarttui puheessaan Espoon Asuntojen kyvyttömyyteen saavuttaa sille asetetut asuntojen rakentamisen tavoitteet. Samaan asiaan kiinnitti huomiota Hannele Kerola.  Toisessa puheenvuorossaan hän toivoi, että ICT-toiminnassa asetettaisiin tavoitteeksi tuottavuuden kasvu. Martti Hellström nosti esiin kysymyksen, kriisiyttääkö  se, että niin useita sitovia tulostavoitteita ei saavuteta eikä edes pystytä mittaamaan, koko vastuujaon toiminnan kehittämisestä virkamiesten ja poliittisten päättäjien kesken.

Replikkeissä mm. Johanna Värmälä, Liisa  Kivekäs ja Hannele Kerola olivat huolissaan vanhusten palveluiden tasosta mm. kotihoidosta.

Persut yrittivät taas kääntää keskustelun maahanmuuton torjuntaan.


KAHVITAUKO pidettiin. Pinaattijuustopiirakka

5 Vuoden 2018 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen 1.1. - 31.12.2018
Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Vuoden 2018 tilinpäätös ja tuloksen käsittely
Hyväksyttiin yksimielisesti.

KAAVOJA

7 Jänismäki, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 150806, 62. kaupunginosa Lippajärvi
Yksimielisesti.

8 Perkkaa II B (Hatsinanpuisto), asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 113810, 51. kaupunginosa, Leppävaara

KYSYMYKSIÄ JA ALOITTEITA

9 Valtuustokysymys seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisystä Espoossa
(Persut)
Demareista pöntössä käy Olli Lehtonen. Hän yhdisti seksuaalirikollisuuden huumeiden käyttöön. Jälleen persut vetävät maahanmuuttajat lokaan. 

Vastaus hyväksytttiin.

10 Valtuustoaloite kaupungin edustus-, virka- ja ekskursiomatkojen lentomatkojen CO2 -päästöjen kompensoinnista (Pöydälle 29.4.2019)
(Vihreät)
Palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

11 Valtuustoaloite kaupunkipyöräjärjestelmän laajentamiseksi ympärivuotiseksi (Pöydälle 29.4.2019)
(Vihreät tekivät myös toiveen- erityisesti Kokoomus vastusti)
Demareista puheenvuoron pyysi Aulikki Pentikäinen ja ilmoitti vastustavansa ideaa mm. turvallisuuden vuoksi.

Kokous päättyi klo 21.19