Kiitokset

Kiitokset

lauantai 1. joulukuuta 2018

Valtuuston budjettikokoukset 5.12 ja 10.12

BUDJETTI käsitellään siis  kahdessa kokouksessa. Ensimmäinen niistä on juuri alkanut.
Demarivaroista paikalle on saatu Olli Lehtonen ja myöhemmin Minna Aitola

Valtuusto
Esityslista 05.12.2018 klo 16:00

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Juri Aaltonen sd

3. Vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen
Kokouksessa jätettävät toivomukset jätetään pöydälle valtuuston kokoukseen 10.12.2018.

KAUPUNGINJOHTAJA esittelee talousarvioesitystä, johon on tehty neuvotteluissa sovitut muutokset.
Espoo kasvaa.
Investointohjelma on iso. Kouluihin satsataan 10 vuodessa yli miljardi euroa.
Talous erinomaisessa kunnossa.
Mutta kasvava kaupunki velkaantuu.  200 miljoonalla Espoo rahoittaa muiden kaupunkien menoja.
Espoolaiset tyytyväisiä palveluihin.

(Budjettisopu = lisää 5 miljoonaa sivistystoimeen. Espoolisä palautettiin miltei entisellään Tuntikehys. Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu.)


Sopu saa suut hymyyn.
Hopsu kertoi  tekniset muotokset
Nyt ryhmäuheenvuorot.

Kokoomus kehuu laajaa sopua.  Lisää 6,6 miljoonaa.  Sivistysbudjetti. Verotusta ei kiristetä.

Vihreät:  Sopuun tyytyväisiä.  Päästövähennysskenaario. 

SDP: Kiitti neuvottelukumppaneita. Laaja sopu. Pohjaesityksessa on soster hoidettu melko hyvin. Tärkeää pitää kiinni mitä oli luvattu kuntavaaleissa. Varhaiskasvatus. Toimiva joukkoliikenne. pöytäkirjamerkintä HSL sekoittanut Espoon liikenteen.  Vanhuspalveluiden riitävyys pöytäkirjamerkintä.
RKP: Kielikylpy
Persut: Prosessia olisi uudistettava. Menot eivät voi kasvaa yli tulojen. Muutosesityksiä tulossa.
Kepu: Puun istutus. Lapsiperheisiin satsaaminen,
Vas: Lapset, nuoret, Nupoli
Siniset: Espoo-lisä. Panostus leikkipuistojen kunnossapitoon...Mielenterveys - ja päihde Velkaisin kunta, Metron vika. ei veronkorityksille 
KD: Perheiden hyvinvointi. Vanhukset.
Lib: Taloudellinen tilalle. Menojen kasvu. Korkea investointutaso. Valtionapujärjestelyt. Menoja vähennettävä.


Nyt alkavat normaalit puheenvuorot. Demareista
puheenvuoron käyttivät Kivekäs, Luhtanen, Lehtonen, Ali A. Pentikäinen, Värmälä, Guzenina, Aaltonen ja Hellström 

Nyt olemme tässä.  
Kahvitauko.
Vielä puheet jatkuvat.


Nyt kootaan muutosehdotukset
Persut 1.1.-1.9
Hopsu + Vuormso 10
Persut 11 ja 12

Toivomusehdotuksia tehty 24.
Värmälä 2
Kokoomus 4
Kokoomus 5
Pentikäinen 6
Vihreät 7
Kokoomus 8
Vihreät 9
Vihreät 13
Vihreät 14
Vihreät 15
Vihreät 16
Kokoomus 17
Luhtanen 18
Vihreät 19
Kokoomus 20
Kokoomus 21
Vihreät 22
Vihreät 23
Kokoomus 24
Persut 25
Persut 26
Vihreät 27
Vas 29
___________
Äänestykset

Persut 1.1.-1.9   Hylättyt 67-4  about kaikki
Hopsu + Vuornos 10   Yksimielisesti
Persut 11 ja 12
Kokous päättyi klo 21.05

_____________________________________________________________________
Valtuusto
Esityslista 10.12.2018 klo 17:30
Valtuustotalo, Espoonkatu 5

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
SDP:lla toinen Guzenina,

3. Vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen (Osittain pöydälle 5.12.2018)
Nro 5  (ryhmäkoon kasvattaminen oman äidinkielen opetuksessa) ja 13 - aiheuttavat kustannuksia.

Toivomusehdotuksia tehtiin  24. 2 siis  jätettiin pois.  
Värmälä 2
Kokoomus 4
Kokoomus 5
Pentikäinen 6
Vihreät 7  (äänestetttiin - kyllä)
Kokoomus 8
Vihreät 9
Vihreät 13
Vihreät 14
Vihreät 15 (äänestettiin - kaatui)
Vihreät 16
Kokoomus 17
Luhtanen 18 (äänestettiin - kaatui)
Vihreät 19
Kokoomus 20 (äänetettiib - kyllä)
Kokoomus 21
Vihreät 22
Vihreät 23 (äänestettiin- kyllä)
Kokoomus 24
Persut 25
Persut 26 (äänestettiin - kaatui)
Vihreät 27

Vas 29
Muut yksimielisesti.

4. Vuoden 2018 kolmas osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet

Taustaa:
Väestö kasvaa arvioitua vähemmän (toteutunee  noin 4 300 asukasta)
Työttömien osuus työvoimasta oli Espoossa 7,6 % eli 1,1 prosenttiyksikköä vuodentakaista alhaisempi.
Toimintamenot (ilman valmistus omaan käyttöön) ovat kasvaneet 3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.
Verotulojen ennustetaan kasvavan vain 0,6 prosenttia vuoden 2017 kehityksestä johtuen.

Esitys:  hyväksyy  esittellyt poikkeamat  tulostavoitteiden toteutumisessa: Tässä esimerkkejä:
-       Terveysasemien palvelukyky paranee ja tavoitteena, on että lääkärin kiireettömälle vastaanotolle (T3) päästään alle 10 vuorokaudessa.
-       Kotona asuu vähintään 93 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä.
-       Kotihoidon asiakkaiden kipu hoidetaan hyvin.
-       Vammaispalvelujen saatavuus paranee.
-       Tarve lasten ja nuorten ulkopuolisiin sijoituksiin vähenee.
-       Espoon oppimistulokset ovat PKS-seudun suurten kuntien parhaat.
-       Kouluilla ja päiväkodeilla on terveet ja toimivat tilat, ja sisäilmakohteiden ja niiden hätäväistöjen lukumäärä on nolla.
-       Henkilötyön tuottavuus paranee 1,0 %.
-       Toimintakatteen alijäämän muutos pienenee edellisestä vuodesta.
-       Terveysperusteisia poissaoloja on enintään 13 päivää / henkilötyövuosi.

Tarkastuslautakunnan havaintoja:
- Kaupungin palveluksessa oli lokakuun lopussa 14 319 henkilöä, mikä oli 277 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
- Asetetuista 39 tulostavoitteesta jäänee osavuosikatsauksen mukaan 15 toteutumatta ja kahden tulostavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida. Tarkastuslautakunnan arvion mukaan toteutumatta on jäämässä 16 tulostavoitetta ja seitsemän tulostavoitteen toteutumiseen liittyy vielä epävarmuutta tai toteutumista ei voitu puutteellisten tietojen vuoksi kattavasti arvioida. Vain puolet on toteutumassa.


KAAVOJA
6. Finnoon keskus, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 441500, 31. kaupunginosa Kaitaa.
Lisäksi hyväksyttiin kaksi vihreiden toivomusaloitteita ja yksi KD:n

7. Espoon koulujen ja päiväkotien PPP-hankkeen (Public Private Partnership) hankesuunnitelman hyväksyminen
Hankkeeseen tulevat seuraavat koulut ja päiväkodit:
-       Nauriskasken koulu ja Nöykkiönniityn päiväkoti (uudiskohde)
-       Perkkaan koulu ja Perkkaan päiväkoti (uudiskohde)
-       Pohjois-Tapiolan uusi yhtenäiskoulu (korvaava uudiskohde)
-       Kilon koulu ja Kilon päiväkoti (korvaava uudiskohde)
-       Tähtiniityn koulu (Kuitinmäen koulun osa) ja päiväkoti (korvaava uudiskohde)

Puheenvuoroja (myös huolestuneita)
Kaksi toivomusta hyväksyttiin
Asian käsittelyn välissä kahvit.

ALOITTEITA ja KYSYMYKSIÄ
8. Valtuustokysymys koulu- ja päiväkotialueiden liikenneturvallisuudesta
(Persut)

Vastaus: Espoossa tapahtuu liikenneonnettomuuksia asukaslukuun suhteutettuna hyvin vähän - noin 60 % vähemmän kuin koko maassa keskimäärin. 
Espoossa on jo nykyisin hyvin kattava jalankulku- ja pyöräväylien verkosto. Puutteita verkostossa on lähinnä haja-asustusalueilla Pohjois-Espoossa valtion maanteiden varsilla.

Pöydättiin.

9. Valtuustokysymys Espoon kaupungin vammaispalveluiden resurssoinnista sekä erityisesti työntekijätilanteesta

Mika-Erik Wallsin ja 20 muun valtuutetun 20.8.2018 jättämä  valtuustokysymys 
Vastaus: Yhteenvetona Espoon kaupunki toteaa, että kaupunki on ottanut nykyiselle valtuustokaudelleen yhdeksi tulostavoitteeksi vammaisten palvelujen hyvän saatavuuden ja riittävän arjen tuen. Vammaispalveluissa on tehty suunnitelmallisesti toimenpiteitä käsittelyaikojen parantamiseksi. Toimenpiteitä jatketaan, sillä asetettuja tavoitteita ei ole vielä saavutettu. Vammaispalveluissa on säännöllinen seuranta käsittelyaikoihin.

Pöydättiin.

10. Valtuustoaloite kaupunkimaisten puistojen rakentamisesta Espoon kaikkiin viiteen aluekeskukseen

Persujen aloite

Kello on 21. Ja kokous päättyy. 
Vuoden viimeinen kokous. Saliin saakin sataa lunta :-)Ei kommentteja:

Lähetä kommentti