Kiitokset

Kiitokset

maanantai 22. lokakuuta 2018

Ovalan kokous 24.10.

KOKOUKSEN asialista

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

3. Public-Private-Partnership (PPP) -hankintavan esittely ja mallilla toteutettavaksi esitettävät koulu- ja päiväkotihankkeet
* Idea:  Palveluntuottaja (projektiyhtiö) vastaa hankkeen koulujen ja päiväkotien rahoituksesta, suunnittelusta, rakentamisesta ja palvelujakson (20v) ajan kohteiden ylläpidosta ja toimivuudesta.
* Ehdotetut koulu  ja päiväkodit
-       Perkkaan koulu ja Perkkaan päiväkoti sekä asukaspuisto
-       Nauriskasken koulu ja Nauriskasken/Nöykkiönniityn päiväkoti
-       Kilon koulu ja päiväkoti
-       Kuitinmäen koulun alakouluosa (ent. Tähtiniityn koulu) ja päiväkoti
-       Lisäksi harkitaan nykyisten Pohjois-Tapiolan koulun ja Sepon koulun kiinteistöjen mahdollista korvaamista uudella yhtenäisellä Pohjois-Tapiolan koululla.

4. New Nordic School Espoo Oy:n opetuksen järjestämislupahakemus (pöydälle 13.6.2018)
* Esitys: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta toteaa, että se suhtautuu myönteisesti siihen, että New Nordic School Espoo Oy hakee valtioneuvostolta opetuksen järjestämislupaa.  OTETTIIN POIS LISTALTA

5. Espoon suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelman muuttaminen 1.8.2019 alkaen
* Esitys:
-          Päivänkehrän koulun kieliohjelmasta poistetaan valinnainen, vapaaehtoinen A2-saksa muilta kuin kielikylpyoppilailta.
-          Olarin koulun kieliohjelmaan lisätään 4. luokalta alkava valinnainen, vapaaehtoinen A2-ranska.
-          Haukilahden koulun kieliohjelmaan lisätään A-ranska
-          Järvenperän koulun kieliohjelmaan lisätään A-kiina.

6.Päiväkotien tilakartoitusprojekti 2017-2018
* Mm.pienistä 1-2 kotialueen sekä varhaiskasvatuskäyttöön epätarkoituksenmukaisista tiloista luovutaan vähitellen, kun varhaiskasvatuksen kysyntä ja uusien tilojen valmistuminen sen mahdollistaa


7.Esiopetuksen järjestäminen lukuvuonna 2019-2020
* Esitys:

Leppävaaran alueella
-       Kunnallinen Laaksolahden päiväkoti aloittaa uutena esiopetusyksikkönä. Sen sijaan Mäkkylän päiväkodissa esiopetus ei jatku.

Tapiolan alueella
-       Kunnallinen Kivimiehen päiväkoti aloittaa uutena esiopetusyksikkönä. Silkkiniityn päiväkodissa jatkaa ruotsinkielinen kielikylpyryhmä muutaman vuoden tauon jälkeen.
-       Yksityisen hoidon tuen Garden City Playschool Westendin yksikössä jatketaan esiopetusta vuoden tauon jälkeen. Small Folks järjestää esiopetusta vain Innopolin yksikössään. Uutena esiopetusyksikkönä aloittaa Touhula Laajalahti.  (siis 3?)

Matinkylä-Olarin alueella
-       Kunnalliset Siriuksen ja Avokkaan päiväkodit aloittavat uusina esiopetusyksikköinä.
-       Yksityisen hoidon tuen päiväkoti Länsiväylän kielikylpy aloittaa esiopetusyksikkönä. sen sijaan KiddiFeet ei jatka.

Espoonlahden alueella
-       Yksityisen hoidon tuen yksiköt Vekaralahti ja Areena aloittavat uusina esiopetusyksikköinä.

Espoon keskuksen alueella
-       Kunnallisessa Nupurin päiväkodissa esiopetus jatkuu vuoden tauon jälkeen. Sen sijaan Sunan koululla esiopetus ei jatku.

8.Lukuvuoden 2019-2020 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa
* Esitys
Suomenkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä peruskoulujen (ja varhaiskasvatuksen) järjestämän esiopetuksen työ- ja loma-ajat ovat lukuvuonna 2019-2020 seuraavat:

Syyslukukausi to 8.8.2019–pe 20.12.2019
-       Syysloma ma 14.10.2019–pe 18.10.2019 (viikko)
-       Joululoma la 21.12.2019–ma 6.1.2020

Kevätkausi ti 7.1.2020–la 30.5.2020
-       Talviloma ma 17.2.2020–pe 21.2.2020

Lisäksi:  suomenkielisillä peruskouluilla ja lukioilla on halutessaan mahdollisuus korvata yksi työpäivä lauantaityöpäivällä. Lauantaityöpäivänä noudatetaan sen päivän lukujärjestystä, joka vaihdetaan vapaaksi.

Oppilaiden enemmistö halusi esitettyä mallia
Huoltajien enemmistö - samoin rehtorien  ja päiväkodinjohtajien- halusi mallia, jossa syyslomaa on vain kaksi päivää ja koulu alkaa myöhemmin.

9.Lukuvuoden 2019-2020 perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset
* Päätetään  7. luokkien A-kielten ryhmät aloittavat syksyllä 2019:
* Perustettavan yleisopetuksen 1. luokan minimikoko (kokonaisena tai osana yhdysluokkaa) on 10
* Englanninkieliseen opetukseen 1. luokalle voidaan valita Espoo International Schooliin enintään 75 valintakriteerit täyttävää hakijaa.
* samoin päätetään oppilasryhmien koot kielikylpyyn, painotuksiin jne,

* Montessoriluokalle max 12 oppilasta ja Ruusutorppaan 8.

10.Uuden peruskoulun toiminnan käynnistäminen 1.8.2019 lukien
*  Otaniemeen (os. Lämpökuja 2-3) perustetaan uusi peruskoulu ja koulu aloittaa toimintansa 1.8.2019. Uuden perustettavan koulun nimeksi tulee Kivimiehen koulu. Se mahdollistaa englanninkielisten oppilaspaikkojen lisäämisen Espoo International Schoolin toisena opetuspisteenä.

11. Meritorin koulun perusopetuksen järjestäminen 1.3.2019-30.5.2020
*  1.    Meritorin koulun yleisopetuksen vuosiluokkien 1-2 oppilaiden perusopetus ja iltapäivätoiminta sekä perusopetukseen valmistavassa opetuksessa opiskelevien MPR 1-3 oppilaiden opetus järjestetään 1.3.2019–30.5.2020 Mainingin koulussa.
2.    Päättää, että Meritorin koulun yleisopetuksen vuosiluokkien 3-6 oppilaiden perusopetus sekä perusopetukseen valmistavassa opetuksessa opiskelevien MPR 3-6 ja RMMO 4-6 oppilaiden opetus järjestetään 1.3.2019–30.5.2020 Otaniemessä osoitteessa Lämpömiehenkuja 2-3.
Oppilaille järjestetään tilausbussikuljetus. Jos oppilas ei asu koulun läheisyydessä ja koulumatka väistöpaikkaan on yli 3 kilometriä, oppilas voi saada koulumatkoja varten julkisen liikenteen matkakortin mutta ei ole tällöin enää oikeutettu tilausbussikuljetukseen. Taksikuljetus on mahdollinen, mikäli oppilaan koulukuljetusten ja matka-avustusten myöntämisperiaatteiden mukaiset edellytykset täyttyvät.
3.    Päättää, että alakouluikäiset oppilaat palaavat korjausten valmistuttua
Meritorin kouluun.

12. Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2019-2020
* Yhteinen paikkamäärä kasvaa 1661:sta 1772:een.
* Eniten lisäpaikkoja tulee Otaniemeen.

OIKAISUJA ja VALITUKSIA

13. Lausunto hallinto-oikeudelle kunnallisvalitukseen kielikylpyopetuksen kielivalinnoista sekä B1-englannin lisäämisestä suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelmaan
* Esitys: hylätään
OK

14. Oikaisuvaatimus harkinnanvaraisen avustuksen myöntämättä jättämisestä avustajapalvelujen järjestämiseen perusopetuksen iltapäivätoiminnassa
* Hylätään. Ei muotovirheitä.
OK

15.Oikaisuvaatimus määräaikaisen peruskoulun luokanopettajan tehtävän täyttämisestä (työavain 3-1329-18)
*  Oikaisuvaatimuksen tekijä on kelpoinen haettavana olleeseen tehtävään. Valitulla ei ole edellä mainittua kelpoisuutta. Kyseessä on alle kuuden kuukauden sijaisuus.
OK

16. Oikaisuvaatimus oman äidinkielen (englanti) opetukseen ottamatta jättämisestä
* englannin kieli ei ole oppilaan äidinkieli eikä vanhempien äidinkieli.
OK

17.Oikaisuvaatimus oman äidinkielen (ranska) opetukseen ottamatta jättämisestä
* ranskan kieli ei ole oppilaan äidinkieli eikä vanhempien äidinkieli.
OK

.............
18. Lausunto valtuustoaloitteeseen koulukuljetusten järjestämisestä kahdesta osoitteesta
* Kahden osoitteen huomioimisesta aiheutuvia kustannuksia on mahdotonta arvioida, sillä voimassa oleva kaupungin kuljetussopimus ei mahdollista kahden osoitteen huomioimista. Saatavissa ei ole myöskään tietoa, kuinka monen oppilaan osalta koulumatkaetuuden myöntämisperusteet täyttyisivät tai kuinka monen oppilaan osalta myönnetyn koulumatkaetuuden kuljetusmuoto muuttuisi, jos huomioitaisiin myös toisen huoltajan lähiosoite.
* Edellä olevin perustein koulukuljetusten ja matka-avustusten myöntämistä koskevia periaatteita ei ole tässä vaiheessa mahdollista muuttaa valtuustoaloitteessa esitetyllä tavalla.
Jätettään pöydälle

19. Peruskoulujen johtokuntien oppilasedustajat lv. 2018-2019
OK

20. Hansakallion koulun johtokunnan henkilökunnan varaedustajan eroanomus ja täydennysvaali
OK

21.Martinkallion koulun johtokunnan jäsenen ja varajäsenen paikkojen vaihtaminen
OK

22.Päätökset ja kirjelmät
Merkitään tiedoksi.
OK

23.Kokouksessa kuultavat selostukset
Lyhyesti Saunalahdesta
Oikaisuvaatimus on tehty.
OK

24.Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

25.Suomenkielisen varhaiskasvatuksen viranhaltijoiden sekä varhaiskasvatusjaoston päätökset

Valdemari 5/2018


VUODEN viides demarien valtuustoryhmän nettilehti Valdemari on lähetetty linkkinä medialle.
Tässä osoite:

http://espoonvaldemari.blogspot.fi

maanantai 15. lokakuuta 2018

Valtuuston kokous 15.10

ASIALISTA

Kokouksen alussa todettiin, että demarien Mika-ErRik Walls on siirtynyt vasemmistoliittoon.

Nyt siis tässä kokouksessa 9 demariedustajaa. Poissa ovat  Juri Aaltonen, Habiba Ali ja Johanna Värmälä. Tilalla ovat  Olli, ja Nina (sekä Mika-Erik).

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Toinen SDP
3 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali
4 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen täydennysvaali
5 Kuntalain 84 §:n mukaisen sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonta sekä sidonnaisuusilmoitusten yhteenveto

6 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian perussopimuksen muuttaminen

7 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Espoon Asunnot Oy:n otettavalle lainalle perusparannusta varten kohteessa Hansakallionkuja 3

Kova vauhtia. Pylälät 1-7 käytiin läpi 9 minuutissa

KYSYMYKSIÄ ja ALOITTEITA

8 Valtuustokysymys yläkoulujen koulupäivän päättymisestä keskiviikkoisin klo 14.00, asianosaisten kuulemisesta sekä kustannuksista (kv-asia)

Tiukkaa keskustelua ja virkamiesten arvostelua. Kello on nyt 18.05. Pöntössä demareista kävivät Martti ja Markku. 

Kaksi osallisuutta koskevaa toivomusta hyväksyttiin

9 Valtuustokysymys koulunkäyntiavustajien aseman parantamisesta (Pöydälle 10.9.2018)

OK. Ei yhtään puheenvuoroa.

10 Valtuustoaloite tekstiilien ympäristöystävällisestä hankinnasta ja kestävän kehityksen sertifikaattien käytöstä (Pöydälle 20.8.2018 ja 10.9.2018)

Liisa Kivekäs ja Markku Sistonen käyttivät  puheenvuorot. Olemme nyt tässä. Kello on 18.22.
Tehtiin myös toivomus.

11 Valtuustoaloite aktiivimallin piiriin joutuneiden espoolaisten työttömien tilanteen parantamiseksi (Pöydälle 10.9.2018). Muutama  puheenvuoro.

12 Valtuustoaloite Urhea-kouluyhteistyön lisäämisestä Espoossa (Pöydälle 10.9.2018)
Jäi uudellen pöydälle.

13 Valtuustoaloite aistiärsykkeisen esteettömyyden turvaamisesta ja toteuttamisesta espoolaisessa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa
(Pöydälle 10.9.2018) Vihreiden aloite.
Olemme nyt tässä. Kello on 19.12. Liisa Kivekäs käytti puheenvuoron.

14 Valtuustoaloite työryhmän perustamisesta Espoon Asunnot Oy:n asuntotuotantotavoitteiden saavuttamiseksi (Kv-asia)
Jätettiin pöydälle.

15 Valtuustoaloite sydänmerkkiaterioiden käyttöönotosta päiväkodeissa ja kouluissa
Aloitteeseen liittyvä toivomusta kannatettiin yli puoluerajojen. Nyt kello on 19.24.

16 Valtuustoaloite puun käytön edistämisestä tulevissa rakennushankkeissa
Muutama puheenvuoro.

LISTA loppu kohta! Uskomatonta. Kello on 19.35.