Kiitokset

Kiitokset

maanantai 26. helmikuuta 2018

Valtuuston kokous 26.2.

HELMIKUUN valtuustokokous on siis tänään  maanantaina 25.2.  Ryhmäkokoukset osuivat koulujen talvilomaviikolla, mikä tarkoitti, että osallistujamäärä ei ollut korkea. Demariryhmässä Paikalla oli viisi varsinaista valtuutettua ja kaksi vartavaltuutettia. Asialista on aika lyhyt,

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Meiltä esitetään Juri Aaltonen.

3. Vuoden 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto
Tässä poimintoja:
Espoon Asunnot ovat jatkuvasti jäljessä tuotantotavoitteista (tavoite.400/v, todellisuus ollut 230/v). Juri Aaltonen valmistelee ehkä puheenvuoron/esityksen

Lastensuojelun asiakkuudet vähenivät 2015–2016 lokakuuhun asti, jonka jälkeen asiakkuuksien määrä kääntyi kasvuun.

Tällä hetkellä korjausseurannassa on 22 koulua ja 17 päiväkotia. Näistä aktiivisessa selvityksessä yhdeksän koulua ja korjaussuunnitelmia odottaa kahdek- san kohdetta. Kahdeksan koulua on sisäilmaväistössä (8%). Väistössä on noin 2 496 oppilasta, joka on 8% kaikista oppilaista (30 977).

Sisäilmatilanne sekä espoolaisissa että koko Suomen kouluissa täytyy ratkaista. Monissa kunnissa tilanne on Espoota haastavampi, eikä niillä ole suunnitelmissa mittavaa investointiohjelmaa. Espoolla on mahdollisuus löytää uudet ratkaisut mittavan investointiohjelman avulla ja Espoon on toimittava edelläkävijänä myös kansallisten ratkaisujen löytämisessä. Se edellyttää kansallista yhteistyötä ja parhaan mahdollisen osaamisen käyttämistä sekä mittavan investointiohjelman laadukasta toimeenpanoa.

Träskändan kartanon käyttövaihtoehdoista laaditaan selvitys, joka tuodaan Tila- ja asuntoja- oston käsiteltäväksi viimeistään toukokuussa 2017. Asukkaille avoin kuntalaiskäyttö huomioi- daan.
Sivistystoimi vastaa: Tilapalveluiden käsittelyssä.
Tekninen ja ympäristötoimi, Tilapalvelut vastaa: Tilapalvelujen toimitilajohtamisessa on aloitettu
Kiinteistöjen salkuttamisen yhteydessä selvitetään kartanon käyttömahdollisuuksia. Träskändan kartanon käyttöehdotus viedään Tila- ja asuntojaokseen vuoden 2018 lopulla.

Teema  herätti paljon puhetta. Miksi ylijäämää ei käytetä esim. koulujen korjauksiin? Hannele Kerola kysyi, miksi rahastoja ei voida käyttää?


4. Espoon kotouttamisohjelman 2018-2021 hyväksyminen


Kotouttamisohjelmaan on kirjattu seuraavat tavoitteet:
1.     Yhdenvertainen alku opintopolulle
2.     Oppimistulosten erojen kaventaminen
3.     Toisen asteen koulutus tarjoaa yhdenvertaiset lähtökohdat
jatko-opintoihin ja työelämään
4.     Maahanmuuttajien työttömyysaste laskee ja lähestyy kantaväestön työttömyysastetta
5.     Maahanmuuttajanuorten työttömyys laskee ja lähestyy kantaväestön nuorten tilannetta
6.     Hyödynnetään analysoitua tietoa kotoutumisen tukemisessa ja hyvinvointierojen kaventamisessa
7.     Ennaltaehkäistään maahanmuuttajien asunnottomuutta
8.     Palveluiden asiakaslähtöisyyden parantamiseksi henkilöstön tulee heijastella kaupungin väestörakennetta

Pitkien keskustelujen jälkeen äänesteltiin kumoon persujen muutokset

Kaavoja

5. Niittykallio, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 212307, 15. kaupunginosa Niittykumpu
Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan uusi tiivis asuinrakentaminen Niittykummun metroaseman välittömään läheisyyteen. 
Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

OK.


Valtuustokysymyksiä

6. Valtuustokysymys purettavien päiväkotien ja koulujen rakennusten ympäristön turvallisuudesta
Valtuusto hyväksyy selostusosan vastauksena valtuutettu Aulikki Pentikäisen ja 22 muun valtuutetun 16.10.2017 jättämään valtuustokysymykseen purettavien päiväkotien ja koulujen rakennusten ympäristön turvallisuudesta ja toteaa asian loppuun käsitellyksi.

Vastaus hyvksyttiin. Tekninen korjaus tehtiin,

7. Valtuustokysymys toimenpiteistä toteuttaa elä ja asu -seniorikeskuksia eri kaupunginosiin, hoivapalvelujen ostamisen periaatteista ja Soukan elä ja asu -seniorikeskuksesta

Vasemmiston kysymys.
OK.

Valtuustoaloitteita

8. Valtuustoaloite valtuustoaloitteiden kokoamisesta kaupungin internetsivuille
Vastaus:   Valtuustoaloitteet on päätetty koota kuluvan valtuustokauden alusta lukien valtuuston internetsivuille omalle alasivulleen.

OK. Toteutettu.


9. Valtuustoaloite sähköpyörien latausverkoston perustamisesta kuuden aluekeskuksen läheisyyteen
Sähköavusteisten pyörien toimivien latausasemien toteuttaminen julkisille paikoille on haastavaa, ja ne tulisi ensisijaisesti toteuttaa sisätiloihin. Yksittäisten latausasemien toteuttamista kannattaa harkita uusien sisätiloihin toteutettavan pyöräpysäköintipaikkojen yhteydessä, mutta laajan latausverkoston rakentaminen ei ole Suomen olosuhteissa kannattavaa. 

OK. Puheenvuorotta.

10. Valtuustoaloite englanninkielisten opaskylttien asettamisesta
Kokoomus
Vastaus oli vähän huono.

11. Valtuustoaloite kulttuuripassin käyttöönotosta kannustamaan harrastuskokeiluun
Kokoomus

Kokous päättyi about klo 21.20.

maanantai 12. helmikuuta 2018

Espoon valtuuston demariryhmä: Koululaiset eivät ole paketteja, joita siirrellään varastosta toiseen

 
MEDIATIEDOTE. Julkaisuvapaa
Espoon valtuuston demariryhmä: Koululaiset eivät ole paketteja, joita siirrellään varastosta toiseen
 

Tämän viikon  keskiviikkona suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsittelee poikkeuksellisen tärkeää asiaa: koulujen ja lukioiden tilaratkaisuja lähivuosien ajaksi. Asiaa valmisteleville virkamiehille on annettu viheliäiset reunaehdot. Kaikille oppilaille on järjestettävä terveelliset tilat, mutta ratkaisu ei saa ylittää alimitoitettua investointikattoa. Keinoja on siksi vähän: pakata terveet tilat oppilaita täyteen ja lähettää loput alunperin muihin tarkoituksiin rakennettuihin, vapaana oleviin vuokratiloihin.

Virkamiehet ovat tehneet työtä käskettyä ja myös siistineet eräin osin alkuperäistä, jopa  raivoa herättänyttä esitystään.

Päätettävänä on nyt esitys, joka johtaa pienten kyläkoulujen – mm. Nuuksion ja Pakankylän – sekä hyvin toimineiden erityiskoulujen lakkauttamiseen. Esityksen mukaan nyt yhdistettäisiin aiemmin itsenäisiä,  laadukkaasti toimineita  ala- ja yläkouluja. Toimintaa sijoitettaisiin vuosikymmeniksi kalliisiin vuokratiloihin. Ja silti suuri osa kouluista jäisi odottamaan välttämättömiä korjauksia. Tyyppikouluilla on tärkeä rooli  nopeasti rakennettavina väistötiloina. Niistä kuitenkin puuttuu tärkeitä ainetiloja,  mm. liikuntasali.

Espoon demarit haluavat kehittää espoolaista koululaitosta niin, että kaikissa Espoon osissa lapsilla on oikeus omaan lähikouluun, joka on kohtuullisen ja turvallisen matkan päässä.  Haluamme pitää kiinni valtuuston hyväksymästä Espoon tarinasta, jonka mukaan jokaisella viidellä kaupunkikeskuksella on oma lukionsa. Seisomme vaaliohjelmamme takana: Matinkylä tarvitsee Merimatin lukion. Puolustamme kaikkein heikoimmin eväitä elämäänsä saaneiden oikeutta saada kaikki tarvitsemansa tuki oppimiseen ja kasvuun. Nyt näin ei ole. Erityiskouluilla, jotka ovat  erityisopetuksen osaamiskeskittymiä, on tässä tärkeä rooli. Tuemme lukioiden ja yliopiston yhteistyötä. Kaikkiin lukioihin on päästävä julkisilla välineillä kaikkialta Espoosta.

Teemme työtä sen eteen, että epärealistisesti asetettu investointikatto avataan. Kyseenalaistamme tilojen kierrätysmallin, jossa  terveissä tiloissa upeaa työtä tehneet oppilaitokset– kuten Etelä-Tapiolan lukio – pakotetaan antamaan tilansa toisille, vain siksi, ettei löydy tahtoa myöntää tosiasioita: olemme laiminlyöneet omien kiinteistöjemme vastuullisen hoidon hurahtamalla erilaisiin liikelaitosmalleihin.   

Markku Sistonen 
Valtuustoryhmän puheenjohtaja
046 8773884

Mika-Eriks Walls
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen ja kaupunginvaltuuston varajäsen
0400 511 417