Kiitokset

Kiitokset

sunnuntai 21. tammikuuta 2018

Espoon kouluverkkosuunnitelma kokonaan uudelleentarkasteluun. Investointikaton on joustettava

Mediatiedote, julkaisuvapaa heti

Espoon kouluverkkosuunnitelma kokonaan uudelleentarkasteluun. Investointikaton on joustettavaEspoon virkamiesten laatima  koulu- ja lukioverkkosuunnitelma (suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma 2018-2027) julkistettiin 11.1.2018. Esitys on nostattanut, odotetusti, kovan myrskyn ja keskustelun  lukio- ja  kouluverkon alueellisen tasapainon ja eritoten koulukorjauskohteiden aikataulujen ja priorisointien osalta.

Espoon demarit ovat erityisen huolissaan  Tapiolan alueen alakoulujen – Aarnivalkea ja Jousenkaari – tilanteesta. Alueella ei ole yhtään tervettä alakoulua. Tilanne on vellonut aivan liian pitkään, ja vanhempien tuska ja epätietoisuus on jatkunut vuodesta toiseen. Lasten pitkät koulumatkat jopa toiselle puolelle kaupunkia ovat kuormittaneet kohtuuttomasti lapsia ja perheitä. Näin ei saa enää jatkua. Kaikki puolueet, kokoomus mukaan lukien, lupasivat hoitaa koulut kuntoon kuntavaaleissa 2017.

Espoon demarit tulevat vaatimaan Aarnivalkean ja Jousenkaaren kouluille  kestävää ja pysyvää ratkaisua esim. siirtokelpoisia  tyyppikouluja. Virkamiesesityksen ajatus  Aarnivalkean koulun pienten alakoululaisten  siirtämisestä Otaniemeen on vastuuton. Koulumatkat olisivat erittäin turvattomia.

Myös mm. Hösmärinpuiston ja  Pakankylän pienten koulujen lakkauttamisehdotukset arveluttavat Espoon demareita. Tällaisissa päätöksissä on otettava huomioon  lapsivaikutusten arviointi  ja turvattava erityisosaamisen (mm. erityisopettajat) säilyminen.

Lukioverkon osalta demarit pitävät esitystä alueellisesti täysin epätasapainoisena: peräti viisi Espoon yhdeksästä lukiosta sijoitettaisiin Suur-Tapiolan alueelle. Jo edellisen valtuuston hyväksymä Meri-Matin lukio  ei ole poliittisista evästyksistä huolimatta  mukana investointisuunnitelmassa. Demarit eivät  hyväksy tätä: Meri-Matti tulee rakentaa voimakkaasti kasvavaan Matinkylään, etenkin, jos Olarin lukio on siirtymässä Otaniemeen. Esityksessä ei ole osoitettu  Matinkylään siirrettäväksi suunnitellulle Kaitaan lukiolle mitään tilaa. Espoon alueiden tasapuolinen kehittäminen tulee ottaa huomioon joukkoliikenneratkaisuissa. Lukioihin on päästävä myös Keski- ja Pohjois-Espoosta.

Kouluverkkoon liittyvää Tietotien kiinteistön vuokrahanketta on lisäksi viety eteenpäin kulissien takana vastoin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan nimenomaista toivetta. Asia  vaatii tarkempaa selvittelyä.

Kokonaisuutena virkamiesesitys vaatii mielestämme suuria muutoksia ja näkemyksemme mukaan myös mekaanisen ja lasten ja nuorten sekä heidän vanhempien ja koulun henkilöstön kannalta epäinhimillisen investointikaton avaamista.


Mika-Erik Walls, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen, kaupunginvaltuuston varajäsen (sd)

Martti Hellström, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen, kaupunginvaltuuston jäsen (sd)

lauantai 20. tammikuuta 2018

Espoon demarit: vanhusten palvelut tarvitsevat hyvinvoivan henkilökunnan

Mediatiedote. Julkaisuvapaa heti.
Espoon demarit: vanhusten palvelut tarvitsevat hyvinvoivan henkilökunnan

Espoon demareiden valtuustoryhmä vaatii kaupungilta nopeampaa toimintaa Espoon kotihoidossa ilmenneiden ongelmien kuntoon saattamiseksi ja vanhusten parissa työskentelevien työhyvinvoinnin parantamiseksi. Ryhmä jättää maanantaina valtuuston kokouksen yhteydessä aiheeseen liittyvän valtuustokysymyksen.

- Espoon kotihoidon henkilöstön viestit on otettava vakavasti. Vaikka henkilöstömäärää on lisätty viimeisten kolmen vuoden budjeteissa 40:llä ja keväällä saadaan 20 hoitajaa lisää, on määrä suhteutettava kaupungin kasvavaan vanhusväestön määrään. Kodeissaan asuvat vanhukset ovat yhä huonokuntoisempia, joten myös hoidontarve on suurempi, toteaa demareiden valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Liisa Kivekäs.

Kivekäs on ammatiltaan sairaanhoitaja ja teki viime kesänä työpäiviä kotihoidon henkilöstön kanssa vanhusten kotihoidossa ympäri Espoota.

- Espoon kotihoidon henkilökunta ansaitsee valtavat kiitokset. He tekevät työtään suurella sydämellä ja taidolla, hän kehuu, mutta lisää, että aivan liian moni hoitaja tekee työtään jaksamisensa äärirajoilla.

- On hälyttävää, että 16 prosenttia työntekijöistä kokee töiden sujuvan huonosti tai melko huonosti.

Myös sosiaali- ja terveyslautakunna toinen varapuheenjohtaja, demareiden Johanna Värmälä on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja jakaa Kivekkään ajatukset.

- Työntekijät tekevät parhaansa, jotta asiakkailla on turvallista asua kotonaan. Uupuminen työssä on kuitenkin liian yleistä. Kotihoidon työntekijöiden jaksaminen on ollut esillä useasti myös sosiaali- ja terveyslautakunnassa, Värmälä kertoo.

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa saatiinkin Värmälän vaatimuksesta viime keväänä käsittelyyn kotihoidon kehittämisohjelma.

- Ongelmat on vihdoinkin tunnustettu myös virkamiestasolla, eikä korjaavien toimenpiteiden kanssa saa aikailla. Asukkaiden pitää saada tarvitsemansa palvelut ja päästä tilanteen niin vaatiessa hoiva- ja asumispalveluiden piiriin, vaatii Värmälä.

- Demareiden työ espoolaisten vanhusten hoidon ja hoivan turvaamiseksi on ollut vuosi toisensa jälkeen johdonmukaista. Budjettineuvotteluista toiseen olemme vaatineet riittävää resurssointia ja parempaa johtamista. Olemme kuunnelleet niin hoitajia kuin hoidettavia ja heidän omaisiaan herkällä korvalla. Emme jätä virkamiehiä tai muiden puolueiden jäseniä rauhaan vanhusten asioista puhuttaessa. Me olemme valtuuston poliittinen omatunto, sanoo demareiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Markku Sistonen.

- Kiitetään kotihoidon henkilökuntaa hyvillä työolosuhteilla ja kunnioitetaan vanhuksia inhimillisellä hoivalla, jonka hyvinvoiva ja riittävä henkilökunta varmistavat, summaa kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja demareiden Maria Guzenina.

Tiedustelut
Markku Sistonen
Valtuustoryhmän puheenjohtaja

046 8773884

lauantai 13. tammikuuta 2018

Espoon joukkoliikenne on saatava kuntoon!

Mediatiedote. Julkaisuvapaa heti

Espoon valtuuston demariryhmä: Espoon joukkoliikenne on saatava kuntoon!

Länsimetron toiminta ei ole alkanut ongelmitta. Tekniset ongelmat  ovat aiheuttaneet kohtuuttomia ongelmia asukkaille ja työmatkaliikenteelle. Monet suorat linjat Helsinkiin on kokonaan lopetettu. Ratkaisu on ollut harkitsematon.

Lisää hankaluuksia espoolaisille on aiheuttanut se, että mm. Pohjois-Espoosta on lakkautettu ja uhataan lakkauttaa  useita  bussilinjoja.

Espoon valtuuston demariryhmä vaatiikin, että osa suorista bussilinjoista Helsinkiin tulee palauttaa metroyhteyden rinnalle ruuhka-ajoiksi kunnes metroliikenne saadaan sujumaan ongelmitta. HSL:n on niinikään turvattava  julkiset  liikenneyhteydet myös muihin Espoon osiin ennen muuta Pohjois-Espooseen. HSL:n ja Espoon kaupungin on viipymättä palautettava espoolaisten luottamus joukkoliikenteeseen.


Markku Sistonen
Valtuustoryhmä  puheenjohtaja

046 8773884

torstai 11. tammikuuta 2018

Valtuuston kokous 22.1. Asialista

ASIALISTA

1    Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous alkoi ajallaan. Kaikki demaripulpetit varsinaisilla jäsenillä.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten täydennysvaali
Demareilta Antti Aarnio

4 Virastokeskuksen kehittäminen ja Espoon kaupungintalon tilaratkaisu
Tärkeä asia. Kokoomus, RKP, KD; keskusta  ja osa vihreistä kannattaa purkuaMyös demarien mielipiteet hajoavat. 


Palautusta (60-15) kannattivat ainakin  Ali, Aulikki, Johanna, Liisa ja  Martti.
KH:  esitys

Hylkäämistä (56-19) kannattivat  ainakin Ali, Aulikki, Juri, Johanna, Liisa ja Martti. 

5 Hyvinvointisuunnitelmat ja hyvinvointikertomus 2017-2021

Espoolaisten hyvinvointi on useilla kansallisilla seuranta-indikaattoreilla tarkasteltuna keskimääräistä parempi. Keskeiset hyvinvointihaasteet liittyvät terveyden ja hyvinvoinnin epätasa-arvoiseen jakaantumiseen, nopeaan väestön sekä vieraskielisen väestön kasvuun, ikärakenteen vanhenemiseen, kaupungistumiseen sekä talouden hitaaseen kasvuun. Myös asuinalueiden epäsuotuisan eriytymiskehityksen riski on tärkeää huomioida hyvinvoinnin edistämisessä.

Kahvitauko oli kello 19.35-20.05.
Keskustelu jatkuu. Persujen esitykset kaatuvat

6 Lahdenpohja, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi, alue Lahdenpohja, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi, alue 221800, 10. ja ...
Persuilta tuli hylkäysesitys. Kaatui.

KYSYMYKSIÄ

7 Valtuustokysymys talousarvion sukupuolivaikutusten arvioinnista
OK.

8 Valtuustokysymys mikromuovin aiheuttamista haitoista
OK

9 Valtuustoaloite vegaaniruoan tarjoamisesta Espoon kouluissa
Palautusesitys meni läpi

10 Valtuustoaloite Niittykummun metroaseman liityntäliikenteen turvallisuudesta
Jurin kysymys. Aita tullee. 
Persujen toive kaatui (mutta niin kaatui äänestysjärjestelmäkin)

KOKOUS päättyi kello 22.20