Kiitokset

Kiitokset

keskiviikko 12. huhtikuuta 2017

Valtuuston kokous 24.4.

Valtuusto  24.04.2017  
Kyseessä on tämän valtuuston toiseksi viimeinen kokous.

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

KOKOUS keskeytettiin ja  pidettiin hiljainen hetki Leo Hiltusen poisnukkumisen vuoksi.

Sen jälkeen kuultiin  esitys koulutila-asioista.
- korjausseurannasa 22 koulua ja 17 päiväkotia
- 8 koulua on sisäilmaväistöissä. (8 % oppilaista)

Uusia ideoita ovat mm. tyyppikoulut. Ensimmäiset Karhusuolle ja Niipperiin. Muuntojoustavuus tärkeää. Myös "koulu palveluna" jatkuu. Pohjois-Tapiolan lukio siirtyy Aaltoon, näin tilaa Aarnivalkean oppilaille. Jousenkaari siirtää Niittykumpuun,


3. Hyvä hallinto- ja johtamistapa Espoon kaupungin tytäryhtiöissä

KH: Espoon kaupungin konserniohje hyväksyttiin valtuustossa 12.12.2016. Kuntalain 47 § mukaan konserniohjeessa on annettava määräykset myös kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta. Hyvä hallinto- ja johtamistapa Espoon konsernissa - ohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 6.9.2010, joten sitä ei sisällytetty konserniohjeeseen. Vuonna 2010 hyväksytty ohjeistus on nyttemmin osin vanhentunut ja se on näin ollen syytä ajantasaistaa. Hyvä hallinto- ja johtamistapa Espoon kaupungin tytäryhtiöissä - ohje on siis päivitetty vastaamaan nykytilannetta.

DEMARIT nostivat esiin jo viikko sitten kysymyksen työntekijöiden oikeuden päästä  mukaan yhtiöiden johtokuntiin. Vasemmiston Uotila teki asiasta muutosesitykset, Hellströn (sd) kannatti, ja nyt kirjattiin, että työntekijöitä voidaan nimittää johtokuntiin. Vain kokoomus ja kepu panivat vastaan. Jotain saatiin aikaan!

4. Lausunnon antaminen luonnoksista laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista sekä luonnoksesta laiksi kasvupalveluiden järjestämisestä Uudenmaan maakunnassa
KH: Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää Espoon kaupungin lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista.  Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Persut haluavat pois viittaukset maahanmuuttajien tuesta. Ei mennyt läpi. 
Vihreät saavat tukea vasemmistolta, KH:n lausunnossa korostetaan heistä liikaa kaupunkien oikeutta kaavoitukseen. Ei mennyt läpi.
Värmälä huomasi tekstissä ristiriitaisuuksia. Hän sai kannatuksen Uotilalta. Ei mennyt läpi

5. Suviniityn päiväkodin hankesuunnitelman päivitys
KH: Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan muutetun Suviniityn päiväkodin hankesuunnitelman.

Krtiikkiä valmistelua kohtaan. Virkamiehet ovat ominpäin  muuttaneer hankesuunnitelmaa.
Neuvolaa tarvitaan Espoon keskustassa. Johanna Paattiniemi esitti neuvottelutoimikunnassa laaditun kompromissin. Se meni läpi.

Kahvitauolla.
6. Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen
KH: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Meni läpi ilman puheita,

7. Tapiolan keskus, asemakaavan muutos , alue 210429, 12. kaupunginosa Tapiola
Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupsu hyväksynyt 28.5. 2014 kaava. Muutettu kaavaa, ei ole tuotu valtuustoon. (liittyy vesipuistoon)
ja teatteriin. Byman puhuu. 

8. Valtuustoaloite harrastustakuusta syrjäytymistä vastaan (Pöydälle 20.3.2017)
Kokoomuksen aloite.
Vihreiltä tulee toivomus. Meni läpi.

9. Valtuustoaloite henkilöstöpolitiikan tarkentamisesta, esimies-alaissuhteesta ja sukulaisuudesta palkkauksessa
Bymanin aloite
Esitti toiveen. Kukaan ei kannattanut. Raukesi,

10. Valtuustoaloite Karhusuon uuden yhtenäiskoulun hankkeen viivästymisen estämiseksi
Persujen aloite
Ei muutoksia

11. Valtuustoaloite muun kuin metroverkon liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi ja parantamiseksi
Bymanin aloite.
Hän esitti toiveen. Ei mennyt läpi.
............................................................................................  
Kolme seuraava asiaa käsitellään yhdessä

12. Valtuustoaloite Matinkylän terveyskeskuksen peruskorjauksen siirtämisestä kahdella vuodella ja Tapiolan väistötilojen käyttämättä jättäminen niiden vaikean saavutettavuuden johdosta (Kv-asia)
Bymanin aloite
Toive ei mennyt läpi

13. Valtuustokysymys Matinkylän terveyskeskusta koskevista suunnitelmista ja sen tulevaisuudesta (Pöydälle 20.3.2017)
Bymanin aloite

14. Valtuustokysymys Matinkylän terveysasematilanteesta (Pöydälle 20.3.2017)
Vasemmiston aloite
Uotu teki toiveen. Meni yksimielisesti läpi
............................................................................................  
15. Valtuustokysymys kaupunkikonsernin sisäisistä riippuvuussuhteista Länsimetron rakentamisen ja laitteiden tarkastuksista ja hyväksymisistä sekä tästä johtuen turvallisuuden takaamisesta poikkeustila...
Bymanin kysymys (liittyy turvallisuuteen).
Hän esitti toiveet. Ei hyväksytty

16. Valtuustokysymys koulujen siivoukseen liittyvien ostopalvelujen ongelmista
KH: Johanna Värmälän ja 14 muun valtuutetun 23.1.2017 jättämään valtuustokysymykseen koulujen siivoukseen liittyvien ostopalvelujen ongelmista sekä toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi. 

17. Valtuustokysymys Tapiolan uimahallin remontin tilanteesta ja aikataulusta


Kaupunginhallitus: Valtuusto merkitsee tiedoksi annetun selvityksen vastauksena Leena Luhtasen ja 35 muun valtuutetun 22.8.2016 esittämään valtuustokysymykseen Tapiolan uimahallin remontin tilanteesta ja aikataulusta sekä toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi. 

Prosessi ei ole mennyt oikein (5 kk). Niin suuret virheet tehty.  


18. Valtuustokysymys kaupungin toimintojen ulkoistamisesta, sen laajuudesta, seurannasta, kustannuksista ja keskittymisestä tiettyihin toimintoihin sekä halpatyövoiman käytöstä ulkoa ostetussa ja kaupu...
Bymanin kysymys
Jäi pöydälle.
____________________________________________________________________

PS. Neuvottelutoimikunnassa käytiin käpi mm. hallintosääntöön tehtyjä muutoksia
8.5. KH, 22.5. KV
Neuvottelut 3.5.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti