Kiitokset

Kiitokset

maanantai 23. tammikuuta 2017

Espoon demareiltamääräraha-aloite subventoimaan vanhusten ateriahintojen nousua

MEDIATIEDOTE
Julkaisuvapaa heti

Espoon demareilta  määräraha-aloite subventoimaan vanhusten ateriahintojen nousua

Espoon valtuustoryhmän jäsen Markku Sistonen on tehnyt määrä-raha-aloitteen: Toteutuessaan  se takaisi, että vuonna 2018 kaikille vanhuseläkkeellä ja työkyvyttömyyseläkkeellä oleville myönnettäisiin palveluseteli tai ruokaseteli hakemuksesta.
-  Näin voisimme subventoida valtuuston enemmistön päättämää ateriahintojen nousua ja mahdollisttaisiin terveellisen aterioinnin jatkuminen sekä lisääntyminen, Sistonen perustelee. Aloite tukee merkittävästi Espoon strategiaa vähentää vanhusten laitoshoitoa.

Tuomas Pöystiä siteeraten ”Vanhustenhoidossa olisi olennaista panostaa ikääntyvien toimintakyvyn ylläpitoon merkittävästi nykyistä enemmän. Sillä vältetään laitoshoitoon siirtyminen tai ainakin lykätään sitä. Kaikki toimintakyvyn ylläpitoon tähtäävät toimet, kuten liikunnasta ja hyvästä ruokavaliosta huolehtiminen, tulevat halvemmaksi kuin laitoshoito”.
 
Lisätietoja:

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Martti Hellström
045 111 8156

torstai 12. tammikuuta 2017

Tammikuun valtuuston kokous

VALTUUSTOTYÖ alkoi taas.

Demariryhmä kokoontui ottamaan kantaa listaan jo  ma 17.1.

Kokouksessa on kaksi demarivaraa: Liisa Kivekäs ja Antti Aarnio.

Valtuusto Esityslista 23.01.2017  

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous katkaistiin, 50-vuotiaita kukitettiin ja kapunginginjohtaja alusti sote-ja maakunta-asioista.

2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3. Varavaltuutetun eronpyyntö
Persu muuttanut pois.

4. Tarkastuslautakunnan jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali
Kepu muuttanut pois

5. Lautamiehen valinta Espoon käräjäoikeuteen
Kokoomus muuttanut pois.

6. Espoon Elä ja Asu Oy:n lainalle myönnetyn omavelkaisen takauksen tarkistaminen
KH esitti: Valtuusto nostaa  kaupungin omavelkaista  takausta  6 700 000 euroa, yhteensä enintään 11 700 000 euroa, yhtenä tai useampana lainana

Esityksen mukaan

7. Kirstin ja Viherlaakson koulujen hankesuunnitelman muuttaminen tavoitekustannuksen osalta
KH Valtuusto hyväksyy Kirstin koulun ja päiväkodin sekä Viherlaakson koulun ja lukion hankesuunnitelmien muuttamisen (nostetaan hintaa) siten, että hankkeiden tavoitekustannus on yhteensä 62 milj. euroa.

Esityksen mukaan

KAAVOJA
8. Westendin liikekeskus, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 230119, 13. kaupunginosa Westend
KH:  Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa liikerakennusten korttelialue asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi (nykyiselle liikerakennusten korttelialueelle sijoitetaan asumista, liiketilaa ja työtiloja).

Esityksen mukaan

9. Espoonlahden keskus II, Mårtensbro, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 410702, 34. kaupunginosa Espoonlahti
KH:   Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa nykyisen Y-korttelin ja puiston muuttaminen korkealuokkaiseksi, omaleimaiseksi ja toiminnallisesti monipuoliseksi, asumiseen painottuvaksi kaupunkimaiseksi suurkortteliksi, joka on keskeinen osa tulevaa ja kehittyvää Espoonlahden aluekeskusta.

Muutama puheenvuoro. Byman halusi palautusta. Ei mennyt läpi.

10. Muuttolinnunmäki I, asemakaavan hyväksyminen, alue 117800, 51. kaupunginosa Lintuvaara
KH: Asemakaavan tavoitteena on saattaa vanha palstoituksen ja poikkeuslupien nojalla rakennettu omakotivaltainen alue asemakaavoituksen piiriin ja mahdollistaa sen täydennysrakentaminen.

Esityksen mukaan

11. Keran osayleiskaavan hyväksyminen, alue 132700
Osayleiskaavan tavoitteena on muodostaa Kerasta kaupunkimainen ja kerrostalovaltainen iso paikalliskeskus Kauniaisten ja Leppävaaran välille. Kaavaehdotus mahdollistaa alueelle vähintään 14 000 asukasta ja 10 000 työpaikkaa.

Taas äänestettiin  Bymanin palautuksesta. 
Lopulta meni läpi KH:n  esittämässä muodossa.


....................................
12. Espoon hyvinvointiraportti 2015 - 2016
KH: Valtuusto merkitsee tiedoksi Espoon hyvinvointiraportin 2015 - 2016 ja kehottaa toimialoja ottamaan sen huomioon vuoden 2017 toiminnassa ja ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointiprosessien kehittämisessä.

Heti 10 puheenvuoropyyntöä.

OLEMME TÄSSÄ. KELLO ON 19.22. Joudun lopettamaan raportoinnin tähän. On lähdettävä ajamaan kohti Tamperetta ja sieltä kohti Virtoja.

Värmälä Sistosen kannattamana teki seuraavan toivomusehdotuksen:

”Valtuusto toivoo, että Espoossa määritellään hyvinvoinnin käsite siten, että kuntalaiset osallistuvat käsitteen määrittelyyn.”  Se hyväksyttiin yksimielisesti (poimittu pöytäkirjasta MH)

ALOITTEITA JA KYSYMYKSIÄ

13. Valtuustoaloite kiinteistöverosta
Byman: vero alemmaksi
Vastaus: Espoon kaupunki ei pysty vaikuttamaan maapohjan ja rakennusten arvostukseen eikä kiinteistöverojen ala- ja ylärajoihin. Espoon kaupungin kiinteistöverot on määrätty lain sallimille alarajoille.

14. Valtuustoaloite Espoon pysäköinnin laskentaohjeen käsittelystä ja hyväksyttämisestä valtuustossa
(KOK) "Me allekirjoittaneet esitämme valtuustoaloitteena, että kaupungin hallitukselle valmistellaan viipymättä mahdollisuus käsitellä ja hyväksyä kaavoitusta ohjaava Espoon kaupungin pysäköintiohje ja että tämä kokonaisuus saatetaan myös valtuuston arvioitavaksi.”

15. Valtuustoaloite suojelualueiden perustamisesta Espoon keskuspuistoon
(VIHR): valtuustoaloite  suojelualueiden perustamisesta Espoon keskuspuistoon
KH: Valtuustoaloitteen mukaisten suojelualueiden perustaminen Espoon keskuspuistoon otetaan tarkasteltavaksi ja tutkittavaksi sen selvittämiseksi voidaanko kyseisiä suojelualueita perustaa

16. Valtuustokysymys kivenmurskaamotoiminnan sijoitusperiaatteista
Bymanin kysymys Rudus Oy:n   ympäristöluvasta kivenmurskaamotoimintaan 500 000 tonnia / vuosi kymmeneksi vuodeksi Kiviruukin teollisuusalueelle Saunalahteen tontille

17. Valtuustokysymys Espoon pysäkki-informaation asentamisesta Länsimetron liityntäliikenteen pysäkeillä
(Persut):  valtuustokysymys Espoon pysäkki-informaation asentamisesta Länsimetron liityntäliikenteen pysäkeillä .