Kiitokset

Kiitokset

perjantai 17. kesäkuuta 2016

Uusi Valdemari luettavissa

ESPOON valtuuston demariryhmä on vahvistanyt jo yli  kolmen vuoden ajan valtuustoryhmän tiedotustoimintaa nettilehti Valdemarilla. Nettilehden idea on otettu hyvin vastaan. Yhteensä  kaikkia ilmestyneitä numeroita on yli 11 000 kertaa!

Valdemarissa on  julkaistu  yli  300  juttua. Jokaisessa numerossa esitellään valtuustoryhmän ja valtuuston kokouksen demareille tärkeitä asioita. Kun  uusi numero ilmestyy, vanhemmat jutut siirtyvät arkistoon.  Jos jokin vanha juttu kiinnostaa, sen saa päätoimittajalta.

Valdemari nro 4/16 löytyy tästä linkistä:

 http://espoonvaldemari.blogspot.fi

keskiviikko 15. kesäkuuta 2016

Kehysneuvotteluista

ESPOO TIEDOTTAA
15.6.2016

Espoon poliittisilla ryhmillä yhteinen näkemys kaupungin talouden tilasta

Valtuustoryhmien puheenjohtajat ovat yhtä mieltä mm. sisäilmaongelmaisten koulujen mahdollisimman kiireisestä korjaamisesta. Ryhmien puheenjohtajat yhtyivät kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän esitykseen siitä, että investointiohjelmassa varaudutaan vuosittain 10 miljoonalla eurolla yllättäviin korjaustarpeisiin vuosina 2017 - 19.

Investointikatto on keskimäärin 280 miljoonaa vuodessa seuraavan 10 vuoden ajan.

Ryhmien puheenjohtajat olivat yksimielisiä myös siitä, että kaupungin velkaantuminen käännetään laskuun viimeistään vuonna 2020.

Toimialojen tuloarviot ja määrärahat valmistellaan siten, että käyttötalouden kokonaismenot kasvavat maltillisesti palvelutarpeen kasvaessa.

Talousarvion valmistelun kehysohje on hallituksen käsittelyssä 20.6.  Kehyksestä ja veroprosenteista päätetään kaupunginhallituksessa 29.8 ja valtuustossa 12.9.

Lisätietoja:

Valtuuston neuvottelutoimikunnan puheenjohtaja Seppo Huhta, PeruS&Sit, p. 040 516 4354.

maanantai 13. kesäkuuta 2016

Valtuuston kokous 13.6.2016

Olli Isotalo selvittää Länsimetro-sotkua.
Valtuustonkokous 13.6.
Demaripulpetit täynnä. Varoista paikalla Liisa, Harriet, Hannele ja Hannelen poistuttua Antti.

KOKOUKSEN alkuun oli  pyydetty  selvitys Länsi-Metron viivästymisen aiheuttamasta tilanteesta. Olli Isotalo, Matti Kokkinen (L-M) ja Tero Anttila (HSL) ovat vuorollaan pöntössä.

ASIALISTA

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen:

Kokous keskeytettiin kukituksen ja Metro-asian käsittelyn ajaksi.
Vähintäänkin kysymys muutamasta kuukaudesta. (TA) esittää että voi olla jopa vuoteen 2017,
Reservibusseista tulee kuluja 1,6- 1,7 miljoona euroa/kk. 

Kolme alustusta. Nyt alkavat puheenvuorot.
- Tämä on pahemman luokan tunarointia (KB)
- Miten meillä onnistutaan aina sössimään (SH)
- Vaihdetaanko hallitus? (HK)
- Kuinka riskiarviointi on ollut näin heikko? (IH)
- Kaikki pitää kertoa. Syyllisten hakemisten sijaista, tärkeämpää kuinka saadaan Metro Tapiolaan auki. (HV)
- Eikö todellakaan ollut tietoa riskistä (KU)
- Käsittämätöntä, että myöhästyminen on tullut  yllätyksenä. (Hyrkkö)
- Kustannuksia ei saa vyöryttää lippujen hintoihin. (RH)
- Onko 15.8. ollut oikein arvioitu päivä (MS). Keskitytään 24/7.
- Tuleeko lisäkustannuksia Länsimetrolle (SE)
- Kuka leikin maksaa? (Pajunen)
- Käsittämätöntä. Toimiva johto ei ole muka tiennyt. (Paattiniemi)
- Missä pirussa on menty pieleen? (SL)
- Täytenä yllätyksenä? Meidän espoolaisten täytyisi uskoa. Rakennusliikkeet (NCC) kertoivat jo maaliskuussa, ettei valmistu. (AL)
- Nykylinjastolla pitäisi jatkaa. Vastuu hallituksella. Tarkastuslautakunta joutuu ottamaan kantaa.(SR)
- Mihin toimenpiteisiin Espoo aikoo ryhtyä Länsimetron hallituksen suhteen? Mitä muuta on vielä, jota emme tiedä.  (LL)
- Olen toistuvasti kysynyt hankkeen perään. Ensin asia kuntoon. Vanhat bussilinjat palautettava?  Syyllisten etsiminen myöhemmin. (Kemppi-Virtanen). Likapyykki, kun metro kulkee.
- Metro on myöhässä jo neljä vuotta! (Johnasson)
- Kustannukset kolminkertaistuneet.  HSL on syytön. Miksi se ei ole LM:n hallituksessa. Kokkinen ja LM:n hallitus on erotettava (KB)
- Mikä on metron hallituksen vastuu? (Meriläinen)
- Laatu, kustannukset, aikataulu. (Granbreg)
- Miksi yhteiskäyttökokeet vasta nyt (JV)?
- Kysyn Kokkiselta: Tuleeko tästä Espoon Olkiluoto? Menemmekö ensi kesään? (VS)
-  Miten taataan espoolaisille bussien saatavuus? Onhan metroja rakennetuja aikaisemminkin? MIllaisia asiantuntijoita on käytetty? (af Hellström)
- Mitä hyvää saatiin, kun hallitukseen valittiin virkamiesenemmistö? Mahdolliset korvaukset yrityksiltä? (SH)
- Tärkeintä keskittyä onnistumiseen (Lehtola)
- Kaatuuko valtuuston syyksi (Pajunen)
- On tunaroitu perusteellisesti. Vaatimus: selvityksissä ei voi todeta, että kaikki on tehty oikein.  (SK) Miten on varauduttu tehokkaaseen kriisitiedotukseen?

31 kysymystä. Nyt saadaan vastauksia.
- Projektihallinta on pettänyt (OI) Riskianalyysi tehty.
- Olemme luottaneet asiantuntijoihin (MK)
- 50 autoa nyt saatu. (TA)

Valtuusto sai tällaisen selvityksen. KJ pyysi puheenvuoron. 
Ensisijaisesti varmistetaan espoolaisten liikkuminen. Metro liikkeelle. Ettei enää toistu. Seurataan, mihin toimenpiteisiin LM:n hallitus ryhtyy. Ja sen jälkeen, millaisia päätöksiä se kaupungilta edellyttää. 

KOKOUS JATKUU


2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
(Kokoomus ja SFP)

3. Teknisen lautakunnan varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali
(Persut: Veikko Granqvist)

4. Ympäristölautakunnan jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali
(Persut: Ahti Kortio)

5. Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Espoon Asunnot Oy:n otettavalle lainalle vuokra-asuntokohteiden kertalyhenteisten lainojen osittaista jälleenrahoittamista varten
(Kyseessä noin 12 miljoonaa. Esityksen mukaan)

6. Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Espoon Keskuskeittiön lainalle
(lähes 20 miljoonaa; esityksen mukaisesti)

7. Vuoden 2016 huhtikuun kuukausiraportti
Tulojen vähennys katetaan maksuilla. Johanna Värmälä.

8. Esteetön Espoo 2020, Espoon kaupungin esteettömyysohjelman hyväksyminen
Neuvottelutoimikunta laittoi uudelleen valmisteluun. YK:n vammaissopimus.  Lausunnot on jätetty pyytämättä. Homma menee uusiksi. Vastaus lokakuun (17.10) valtuustoon,

Palautus hyväksyttiin yksimielisesti. 


9. Raide-Jokerin hankesuunnitelman hyväksyminen
(Miljoonahanke. Edistää päästötöntä  joukkoliikennettä. Asuntoja tämä ei tuo. Yhteydet kyllä paranevat. Peruskysymys: Mitä tarkoittaa muille investoinneille. KJ: kehysneuvotteluihin tulee lupaus, että koulut pannaan  kuntoon. Tyyppikouluilla painetaan kustannuksia alas. KD tulee vaatimaan kirjausta päätökseen)

Ryhmille annettiin puoli tuntia aikaa pohtia. 
Tauko nyt pidetty. Kokoomusta odotellaan. Kokoomus tuli
Se aikoo esittää asiaa pöydälle. Persut (yhtä lukuunottamatta) ja KD menevät taakse.
Puheenvuoroja on jonossa kolmisenkymmentä.---

Kokoomus esitti asiaa pöydälle. Esitys kaatui. Nyt keskustelu jatkuu.
Sitten Kokoomus esitti palautusta. Sekin kaatui.
On jo tehty myös hylkäysesitys. Keskustelu jatkuu.

Nyt äänestetään lisäyksistä ja muutoksista ja hylkäysesityksestä.
Bymanin esitykset kaatuivat.
Markkulamn lisäys hyväksyttiin yksimielisesti (kokonaisvaltainen riskienhallinta)
Kilven hylkäysesitys kaatui.

Persujen toivomus kaatui

KAAVOJA

10. Lillmossaskogen, asemakaavan hyväksyminen, alue 713300, 82. kaupunginosa Perusmäki
Palautettiin yksimielisesti. 

11. Espoonlahden keskus, muutos (Espoonlahden metroasema ja Lippulaiva), asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 410307, 34. kaupunginosa Espoonlahti.
Toivomus: Valtuusto toivoo, että kaavoituksen mahdollistaman kirjasto- ja kulttuuritilojen toteutuksella ei vaaranneta alueen muiden kirjastojen toimintaa, vaan uhattuna olleet Kivenlahden ja Soukan kirjaston palvelut olisivat jatkossa lautakunnan linjauksen mukaisesti sopeutettuja kirjastonlähipalveluja. Johanna Värmälä (sd.)
Toivomus tuli  myös kokoomukselta. Molemmat hyväksyttiin yksimielisesti.

VALTUUSTOKYSYMYKSIÄ

12. Valtuustokysymys Pohjois-Espoon poikkeuslupakäytännöstä
(Vårt Esbo)
Johansson näytti kuvia ja teki toivomuksen. Se ei menestynyt.

13.Valtuustokysymys koulujen sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi sekä tarvittavan lisätilan rakentamiseksi kasvavan oppilasmäärän tarpeisiin
Puolueiden yhteinen kysymys. Todella tärkeä asia; puheenvuoroja tulee ainakin.

14. Valtuustokysymys Espoon teatteritalon valmistelusta ja nykytilanteesta
Leena Luhtasen kysymys. Ei ehditä vastata. Tulee puhututtamaan?

15. Valtuustokysymys Matinkylän terveyspalvelujen siirrosta Tapiolaan ja Puolarmetsän terveysaseman siirrosta Ison Omenan palvelutorille
Demarien kysymys. Esittelin toivomuksen. Uotu kannatti. Ei mennyt läpi.

Tässä ollaan NYT. Kokous päättyti. Kello on nyt 00.22.