Kiitokset

Kiitokset

tiistai 19. tammikuuta 2016

Espoon demarien valtuustoryhmä: Niipperin koulun väistöratkaisu on toteuttava viivytyksettä !

Mediatiedote
Julkaisuvapaa heti

Espoon demarien valtuustoryhmä vaatii:  Niipperin koulun väistöratkaisu on toteuttava viivytyksettä !

Espoon demarit ovat erittäin huolissaan espoolaiskoulujen ja päiväkotien kunnosta. Sisäilma- ja homeongelmat vaarantavat monen lapsen, nuoren ja kaupungin työntekijän terveyden ja työkyvyn. Tuorein esimerkki ongelmista on Niipperin koulu.

Espoon valtuusto on asettanut tavoitteeksi, että Espoo peruskorjaa koulujaan keskimäärin kolmen rakennuksen vuosivauhtia. Toteutuma on vain kaksi koulua. Näin Espoolle kasautuu noin 20 miljoonan euron korjausvelka joka vuosi. Osaamistakaan ei näytä olevan. Töiden valvonnassa on vakavia puutteita. Pahimmillaan samaa koulua korjataan jo kolmatta kertaa.

Espoon demarit vaativat vauhtia koulujen ja päiväkotien peruskorjauksille. Virkamiesten on laadittava poliittisille päättäjille selkeä lista huolestuttavassa kunnossa olevista kouluista ja päiväkodeista. Tilakeskukselle vuosikorjaus- ja perusparannuksiin varattu määräraha on täysin riittämätön. Demarit tulevatkin esittämään pian alkavissa ns. tatu-neuvotteluissa investointikaton korottamista, jos nykyinen 180 miljoonan maksiimi estää Espoota järjestämästä jokaiselle oppilaalle lain edellytämän turvallisen oppimisympäristön.

Niipperin koulun väistöratkaisu on toteutettava viivytyksettä! Suunnitellut lyhyen ajan korjaukset ovat rahanhaaskausta.

Martti Hellström
Espoon demarien valtuustoryhmän puheenjohtaja
045 111 8156

maanantai 18. tammikuuta 2016

Vuoden ensimmäinen valtuuston kokous

Valtuuston kokous  25.01.2016 klo 17:30.
Kokous alkoi aikataulussa.

Esityslista 

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
OK

2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Ei demareita (kokoomus ja vihreät)
OK

3. Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali.
Maria Gee nousee puheenjohtajaksi. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Sirpa Hertell (Vihr.) ja  toiseksi varapuheenjohtajaksi Marika Niemi (Kok.). Historiallinen tilanne: kolme naista. Puheenjohtajisto jatkaa valtuustokauden loppuun saakka.


Espoon valtuuston puheenjohtaja Maria Guzenina

Uusi puheenjohtaja piti linjapuheen.

4. Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys -kehitysohjelman ohjausryhmän jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali.
Vihreiden paikka.
OK 

5. Kiinteistötoimitusmaksutaksan muuttaminen
Astuukin  voimaan vasta 1. 3.
OK

6. Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen
Jäsenkuntien luettelosta poistetaan Hämeenkosken kunta (kunta loppui olemasta).
OK

* * *  7. Lausunnon antaminen hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja SOTE-uudistuksen askelmerkeiksi
KH:n ehdotus jaetaan valtuutetuille sähköpostilla viikolla 3 ja valtuuston kokouksessa 25.1.2016 pöydälle. Muutoksia on käsitelty neuvottelutoimikunnassa. Päivitetty  versio  jaettiin jo viime viikolla ryhmähuoneisiin: 
- työn verotus ei saa nousta
- kaksikielisyys
- valinnanvapaus- kaikkien saataville
- sosiaalipalvelujen rooli jäänyt vähälle huomiolle; paikallinen tuotanto. Ikääntyneet paikallisesti.
- 3-6 aluetta
- poistettu Sote oy-kpl (tuottajapoolit- myös kuntia)
- soster pitää saada aikaiseksi
- Saksassa saatu aikaan laki, jossa isot kaupungit voivat hoitaa tehtäviä.
....................
Nyt Uusimaa tasaa 521 miljoonaa menoja muille maan alueille
KH:n päätös esittelystä yksimielinen.
................................
Kaupunginjohtaja esitteli valmistelua.
Nyt puheenvuoroja on varattu 13 kpl.

TAUKO Kokous jatkuu klo 20.22.

8. Espoon turvallisuusohjelman tarkistaminen
Espoon turvallisuusohjelmaa on päivitetty vuosien 2014 -15 aikana.
- Neuvottelutoimikunnassa puhuttiin Metroon  liityvän häirinnän estämisestä. Espoo on erittäinen turvallinen kaupunki. Puhuttiin myös naisten kokemasta turvattomuudesta. 

Yksimielisesti palautettiin
...........................
9. Valtuustokysymys palvelutorien omistaja- ja tilapolitiikasta, kumppanuuksista kansainväliseen kiinteistö- ja hoivabisnekseen sekä verosuunnittelusta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista (Kv-asia)
Valmistelun keskeneräisyyden ja valtuuston loppuvuoden kokousaikataulujen vuoksi vastausta valtuustokysymykseen ei voida antaa valtuuston työjärjestyksen 6 §:ssä säädetyssä määräajassa.
OK
.....................

10. Valtuustokysymys Tapiolan taseyksikön investointien metron rakentamiseen liittyvästä määrärahasta
Valtuusto merkinnee selostusosan tiedoksi vastauksena Harriet Klar-Nykvistin ja 32 muun valtuutetun 2.12.2015 jättämään valtuustokysymykseen Tapiolan taseyksikön investointien metron rakentamiseen liittyvästä määrärahasta ja toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi. (Saatu jo selvitys)

Johtava virkamies ei suostunut vastamaaan Harrietin alkuperäiseen kysymykseen.
....................

11. Valtuustoaloite Espoon pysäköintistrategian käsittelystä
 Kehittämisohjelma pysäköinnin periaatteineen tuodaan elinkeino- ja kilpailukykyjaoston kautta kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2016.

Esityksen mukaan

12. Valtuustoaloite kadunvarsipysäköinnin lisäämiseksi
Laaditaan suunnitelma aluepysäköintikiellon korvaavaksi järjestelmäksi yhteistyössä teknisen keskuksen ja kaupunkisuunnittelukeskuksen kanssa ja suunnitelma tuodaan vuoden 2016 aikana teknisen lautakunnan päätettäväksi.

Kello on nyt 21.2 Jonossa on  nyt 10 puheenvuoroa.'
Värmälän toive hyväksyttiin.

KOKOUS PÄÄTTYY klo 22.23

lauantai 16. tammikuuta 2016

Vuoden yksi tärkeimpiä valtuustoryhmän kokouksia

Valtuustoryhmä joulukuun valtuustonkokouksessa
DEMARIEN valtuustoryhmän pitää vuoden ensimmäisen ryhmäkokouksen maanantaina 18.1. klo 17.30 alkaen.

KOKOUKSESTA tekee tavallistakin tärkeämmän kaksi asiaa: Ryhmä valitsee puheenjohtajiston tälle vuodelle. Kaksi vuotta ryhmää luotsannut Maria Guzenina siirtyy valtuuston puheenjohtajaksi, eikä voi jatkaa tehtävässä. Niinikään ryhmän toinen varapuheenjohtaja Johanna Värmälä on ilmoittanut, ettei ole nyt käytettävissä.

TOINEN todella tärkeä asia tässä kokouksessa on demarien kanta Espoon itsehallintoalueita koskevaan lausuntoon. Veikko Simpanen tuo kokoukseen pohjaesityksen, josta käytiin torstain valtuustoseminaarissa lähetekeskustelua.

ALKAVAAN vuoteen osuu todella merkittäviä poliittisia päättöksiä, ja siksi olisi tärkeää, että mahdollisimman moni valtuustoryhmän jäsenistä tulisi paikalle.

maanantai 11. tammikuuta 2016

10 pointtia Espoon lausunnosta itsehallintoalueasiaan

ESPOON valtuusto hyväksyy parin viikon kuluttua lausunnon itsehallintoalueasiassa. Lausunto on tänään11.1. kaupunginhallituksen käsittelyssä. Poimin ja jäsensin virkamiesjohdon valmistelemasta lausuntoesityksestä muutamia mielenkiintoisia kohtia, joista olisi hyvä käydä keskustelua.

ESPOON LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

(1) Lausuntoesityksen mukaan Espoon mielestä nykyinen maakuntajako ei ole  oikea peruste itsehallintoalueiden muodostamiselle. Espoo ei myöskään vastaa, mihin maakuntaan se haluaisi kuulua. Perusteluna on suurten kaupunkien erityisasema ja poikkeavat ongelmat.

(2) Ehdotettuja itsehallintoalueita on liikaa.

(3) Suurten kaupunkien  tehtäviä vaaditaan päätettäväksi eriytetyllä lainsäädännöllä, joissa ne voisivat ottaa vastaan laajasti alueellisia tehtäviä. Ely-keskusten työllisyyden ja yrittäjyyden resurssit ja tehtävät tulisi siirtää suurille kaupungeille. Suurten kaupunkien kilpailukyvyn turvaaminen on myös kansallisen edun mukaista. Mikäli itsehallintoalue- ja sote-uudistus toteutuu, niin siinä tulee ottaa huomioon metropolialueen, suurten kaupunkien ja -seutujen erityisluonne ja tarvittavat erityisratkaisut.

"Sote- uudistus on hyvä ja tärkeä uudistus pienten ja harvaan asuttujen kuntien näkökulmasta. Ne tarvitsevat uudistusta, jolla varmistetaan riittävän laaja palvelujen saatavuus ja kustannustehokkuus".  

(4) Esityksen mukaan hallinnonuudistukset eivät saa nostaa kokonaisveroastetta, eikä kenenkään verotus saa uudesta hallinnosta johtuen kiristyä.  Verotulontasausta ei voida kiristää. Nykyinen kuntien verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasausjärjestelmä on muutettava niin, että sillä tasataan vain kuntien rahoitusvastuulle jäävien palvelujen rahoitusta.

(5) Mahdolliset omaisuuden (mm. kiinteistöt ja kalusto) siirrot kunnilta itsehallintoalueille tai käyttöomaisuuden vuokraus on tehtävä yhtenäisin perustein. Jos omistuksia siirretään kunnilta itsehallintoalueille, se täytyy tehdä markkinahinnoin ja omaisuutta vastaavan kokoisten lainojen on siirryttävä omaisuuden mukana. Jos omaisuutta vuokrataan, sen on tapahduttava myös markkinahinnoin. Eläkevastuut tulee huomioida täysimääräisesti kunnille.

(6) Sote-uudistuksen askelmerkeistä lausunto toteaa, että Uudenmaan sote - palveluiden järjestäminen tapahtuu useammalla alueella. Yhden mammuttimaisen järjestäjä- ja tuottajaorganisaation perustaminen Uudellemaalle valtavine henkilöstö- ja omaisuussiirtoineen sisältää liian suuret taloudelliset riskit. Uudenmaan itsehallintoalueen on tarpeen organisoitua sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta itsehallintoalueen sisäisiksi, esimerkiksi kolmeksi - kuudeksi alueeksi, jotka tuottavat palvelut.

(7) Tuottajina voisi olla erilaisia tahoja. Esimerkiksi tuottajapoolit (yli 200 000 asukasta) voisivat toimia sote-palvelujen tuottajina. Espoo ja halutessaan naapurikunnat voisi muodostaa tämän kaltaisen tuottajapoolin. Tämä voisi toimia kokeiluna. Toisena vaihtoehtona Espoo ja halutessaan naapurikunnat voisivat valtakunnallisena kokeiluna muodostaa yhteiskunnallisen yrityksen, Sote oy:n, joka tuottaa sote- palvelut osin itse ja osin kilpailuttamalla yksityisiä palveluntuottajia sekä ostaisi erikoissairaanhoitoa HUS:lta.

(8) Lausuntoesityksen mukaan itsehallintoalueille ei lisätä muita tehtäviä. Uudenmaan alueelle tarvitaan omaa ratkaisua. Suurien kaupunkien osalta tulee arvioida mahdollisuutta ottaa vastaan laajasti alueellisia tehtäviä. Suurten kaupunkien yritys- ja työllisyyspalveluiden järjestämisvastuuta ei ole perusteltua siirtää itsehallintoaluille.

(9) Espoon mielestä sen alueen luontaiset yhteistyösuuntia ovat  verkostomainen Etelä – Suomen työssäkäyntialue, Helsingin seudun yhteistyö mm. mal-sopimuksissa ja metropolipolitiikassa.
Espoo vastaa Länsi – Uudenmaan pelastuslaitoksesta. Länsi – Uudenmaan poliisi toimii samalla alueella paikallispoliisilaitoksena.􏰀 HUS, HSL ja HSY yhteistyö ja pks-yhteistyö.􏰀 Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Vihti – yhteistyö

(10) Koko uudistus tulee aloittaa asteittain pohjoisesta etelään kuten kansanterveys- ja perusopetuslaissa tehtiin.