Kiitokset

Kiitokset

torstai 27. elokuuta 2015

Valtuuston kokous 7.9. 2015

Valtuusto. Esityslista 07.09.2015  
Demariryhmä kävi  listaa läpi ryhmä-kokouksessa 31.8. Nyt kokous alkamassa.

 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Toinen on demari: Hellström

 3 Varavaltuutetun, Svenska rum -lautakunnan jäsenen ja Espoon käräjäoikeuden lautamiehen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali
Kokoomuksen tehtävä

 4 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali
Vihreiden tehtävä

 5 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaoston jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali
Kirsi Törmänen-Petmanin (SDP) tilalle  esitetään Aino Sederholmia (SDP).¨

 6 Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali
Sakari Heiskasen (SDP) tilalle määrätään varajäseneksi uusi demari. Kunnallistoimikunta esitti Martti Hellströmiä.  OK

 7 Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:n lainalle myönnetyn omavelkaisen takauksen tarkistaminen
OK.
..............................

 8. Vuoden 2015 Seurantaraportti I ja siitä aiheutuvat toimenpiteet
Poimintoja esityksestä:
- väestömäärä tulee kasvamaan noin 4 000 henkilöllä tänä vuonna. Kasvusta pääosa vieraskielisiä.
- mittavat irtisanomiset ovat jatkuneet. Espoossa oli työttömiä yhteensä 15 141 ja työttömyysaste oli 11,1 %. Korkeasti koulutetuista on tullut uusi pitkäaikatyöttömien ryhmä. Myös nuorisotyöttömyys kasvaa.
- Kaupungin tulos tammi - heinäkuulta 2015 oli 48 milj. euroa ja se on 35 milj. euroa parempi kuin vuosi sitten. Toimintatulot ovat alittamassa ja toimintamenot ylittämässä talousarvion. Henkilöstösopimuksen toteutumiseksi on tiukennettava vapautuvien vakanssien täyttämistä ja projektihenkilökunnan palkkaamista. Verotulot tulevat kasvamaan n. 4 prosenttia eli 54 milj. euroa viime vuodesta. Rahoitustuottoja on kertynyt alkuvuoden aikana ennakoitua paremmin
- Espoo-tarinassa on vuodelle 2015 asetettu yhteensä 31 tulostavoitetta. Yhdeksän tulostavoitteen osalta arvioidaan, että tulostavoite ei toteudu tai sen toteutuminen on epävarmaa tai se toteutuu osin loppuvuoden aikana. 

 9. Vuoden 2016 talousarvion sekä vuosien 2016 - 2018 taloussuunnitelman kehys
Poimintoja esityksestä:
- Väestö kasvaa ja ikääntyy
-  Kun valtionosuudet ylittävät talousarvion ja käyttötalouden talousarvio pitää hyvin, on mahdollista ja tavoitteena saada kuluvalle vuodelle ylijäämäinen tulos. 
- Vuonna 2015 verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 1387 milj. euroa eli talousarvion verotulokohta täyttyy. Verotulojen suhteellisen hyvä kasvu (+4,1 %) aiheutuu siitä, että valtio nosti kiinteistöveron alarajoja tämän vuoden alussa.
-  Kiinteistöpalvelujen ja kaupunkitekniikan jaosta tuotanto- ja tilaajayksiköihin luovutaan 1.1.2016 alkaen. Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos ja tekninen keskus yhdistyvät sekä Espoo Kiinteistöpalvelutliikelaitos ja Tilakeskusliikelaitos yhdistyvät ja molemmat uudet toiminnot sijoittuvat teknisen ja ympäristötoimen toimialalle. Uuteen organisaatioon ei muodostu jatkossa sisäistä tilaaja-tuottaja-toimintamallia. Palveluliiketoimen toimialan ja konserniesikunnan toimintojen yhdistämisen valmistelu käynnistetään siten, että uuteen organisaatioon siirrytään 1.1.2016 alkaen. 

Kello on nyt  22,30. Keskustelu jatkuu. 
SDP esitti, että veroprosentti päätetään myöhemmin ja asia palautetaan. Ei-äänet voittivat.

 10. Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016
KH ehdottaa, että valtuusto vahvistaa vuoden 2016 tuloveroprosentiksi 18,00 ja  vuoden 2016 kiinteistöveroprosenteiksi seuraavat:
-        yleinen kiinteistövero 0,80
-        vakituinen asuinrakennus 0,37
-        muu kuin vakituinen asuinrakennus 0,80
-        rakentamaton rakennuspaikka 3,00
-        yleishyödyllinen yhteisö 0,00
-        voimalaitosrakennus 2,00.

Demarit olivat esittäneet KH:ssa ”Veroasteeseen ja rahoitusmekanismeihin palataan myöhemmin”. Se kaatui äänestyksessä 10-5.  

Vasemmisto esitti veroprosentiksi 18,25. Demarit kannatti.
Persujen Kivi esitti veroprosentiksi 17,75.
KH:n kanta 18.00 voitti lopulta 50- 25.
RKP esittää kiinteisöveron alennusta rakentamattomien tonttien osalta. Ei alennettu.
Voimaloiden kiinteistöveroa ei nostettu. 


TÄSSÄ OLLAN NYT
..................................................
 11 Tuuliniitty II, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 211003, 12. kaupunginosa Tapiola
Tavoitteena on mahdollistaa Tuuliniityn nykyisen urheilu- ja virkistyspalvelujen alueen rakentaminen osin asuinalueeksi sekä ympäristön katu- ja viheralueiden kohentaminen.
Kaupsu on hyväksynyt. KH on  hyväksynyt yksimielisesti.

Poydälle

 12 Suurpelto I, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 330406, 21. kaupunginosa Henttaa
Asemakaavanmuutos mahdollistaa liike-, palvelu- ja toimitilojen sekä asumisen sijoittamisen toistaiseksi rakentumattomaan toimisto-, asuin- ja palvelukorttelin
Kaupsu on hyväksynyt. KH on  hyväksynyt yksimielisesti.

Pöydälle

 13 Tiistilä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310417, 23. kaupunginosa Matinkylä
 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuinkerrostalojen rakentaminen korttelin 23161 tontille 1 ja tuoda näin tehokasta asumista aivan Matinkylän metroaseman tuntumaan
Kaupsu on hyväksynyt. KH on  hyväksynyt yksimielisesti.

Pöydälle
.................................................
 14 Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien seuranta I / 2015
Esim. Nuorten elinvoimaisuus -ohjelma
 Nuorten elinvoimaisuus -kehitysohjelman uusista projekteista käynnistyivät kevään aikana Ohjaamo Espoo ja Stadium Sports Camp -leiritoiminnot. Ohjaamo Espoon toiminta käynnistyy Espoo-päivänä ja sen toiminta tulee vahvistamaan nuorten koulutukseen ja työmarkkinoille pääsyä. Ohjaamo Espoo on osa valtakunnallista kehittämistoimintaa. Stadium Sports Camp -leiritoimintoihin osallistui kesän aikana yli 300 lasta ja nuorta.  Lisäksi se tarjosi kesätyöpaikan noin sadalle nuorelle. 

Pöydälle

 15 Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiön hankesuunnitelman päivityksen hyväksyminen
KH esittää hyväksymistä yksimielisesti

Pöydälle

 16 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen
KH esittää hyväksymistä yksimielisesti

Pöydälle

 17 Valtuustokysymys Espoon keskukseen senioreiden toimintakeskuksesta
Sannan Lauslahti ym. kysyneet, voidaanko Espoon keskuksen alueella ottaa käyttöön tilapäiseksi senioreiden toimintakeskukseksi seurakunnalta vapautuva Suvelan kappeli kunnes alueelle saadaan elä ja asu -seniorikeskus. Kappeli ei sovi käyttöön.

Pöydälle

 18 Valtuustoaloite Keran tehtaiden vanhan päärakennuksen säilyttämisestä
Harriet Klarin ja Tiina Elon ym. jättämävaltuustoaloite. Vastaus: Keran tehdasrakennuksen säilyttämistä selvitetään kaavoituksen yhteydessä.

Pöydälle

lauantai 22. elokuuta 2015

Demarilauantai käynnisti kuntavaalityön 2017

ESPOON demarien poliittinen syksy  on alkamassa täyttä vauhtia. Tänään aktiivit suuntasivat Kilon WPK:n talolle, jossa sytytettiin paloa vuoden 2017 kuntavaalityöhön. Kipinöitä olivat heittämässä mm. kansanedustaja Maria Guzenina, Espoon sosiaali- ja terveys-lautakunnan puheenjohtaja Johanna Värmälä ja kunnallisjärjestön puheenjohtaja Jukka Vilske. Message oli kaikilla samaa: Demareita tarvitaan.

ALUSTUSTEN jälkeen oli kanasalaattilounas.


Iltapäivällä jatkettiin Joni Vaini kaisen orkesteroi- mana suunnittelua kolmessa ryhmässä.

Vilskeen ryhmä pohti talousasioita, Jonin ja Hannu Suntion ryhmä  ehdokas-hankintaa ja median hallintaa ja  Tipsu Bazou- levan ryhmä vaali- ohjelmaa ja kärkiteemoja.

Keskustelu oli innostavaa ja uutta luovaakin (Niin hölmö en ole, että paljastaisin tässä blogissa ideamme, vaikka mieli tekisikin).

PORUKKAA oli paikalla reilusti yli tiu. Meitä vanhempia mutta myös oikeita nuoria.

Valtuustoryhmästäkin tilaisuuteen oli ehtinyt useita: koko puheenjohtajisto, Veikko Simpanen, Antti Aarnio ja Jarkko Rahkonen.

JA pihalla seisoi kolme kaunista kaksipyöräistä odottamassa, että isännät Heikki Järveläinen, Matti Viitasalo ja Martti päästävät ne ajelulle. Keli oli nimittäin mitä upein.
torstai 6. elokuuta 2015

Syksyn ensimmäinen valtuustonkokous 17.8. 2015

ESPOON Valtuusto on koolla ensimmäistä kertaa tänä syksynä 17.08.2015. Listalla ovat seuraavat asiat. Valtuustoryhmä kävu lisää läpi 10.8.

1.  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous alkoi kello 17.30. Ja keskeytettiin heti. Kokous kunnioitti kesällä menentyneiden Anja Pankasalon ja Olavi Loukon muistoa,

2.   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
OK

3.   Kaupungin- hallituksen konserni- jaoston varajäsenen eronpyyntö ja täydennys- vaali
Esitys: Valtuusto valitsee kaupungin- hallituksen konserni- jaoston jäsenen Maria Guzeninan (SDP) henkilökohtai- seksi varajäseneksi Minna Eväsojan (SDP) tilalle Jukka Vilskeen (SDP).

OK.

4. Ympäristölautakunnan varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali
Kokoomuksen varajäsenpaikka
OK.

5. Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Espoon Asunnot Oy:n otettavalle lainalle vuokra-asuntokohteiden Bullet-lainojen osittaista jälleenrahoittamista varten
Kyseessä takaus enintään 11 400 000 euron lainalle. 
OK.

6. Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:n lainalle
Kyseessä takaus enintään 250 000 euron lainalle.
OK

7. Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Invalidisäätiön kiinteistöleasingsopimukselle
Kyseessä takaus enintään 45 000 000 euron lainalle.
OK

8. Espoo Catering -liikelaitoksen uudelleen organisoinnin vaihtoehtojen tarkastelu ja organisointitavan valinta
Kuuma asia! Kaupunginhallitus esittää, että : Valtuusto valitsee Espoo Catering -liikelaitoksen uudeksi organisointitavaksi kaupungin omistaman in house -yhtiön.

IN HOUSE - YHTIÖ (voittoa 1,9 miljoona €)
Tämä yhtiö olisi kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka tuottaa palveluja vähäisissä määrin ulkopuolisille tahoille.
nettovaikutus + 1,9 milj. euroa Lisäksi taloudellista lisähyötyä mahdollista saada laajentamalla tilojen monikäyttöisyyttä ja lopettamalla arvioidut subventiot. Mahdollistaa monipuolisemmat palvelut kuntalaisille.  (Riskejä: henkilöstön sitoutuminen vähenee, johtaminen epäonnistuu,  alemmilla palkoilla rekrytointi vaikeutuu). Koko EC:n henkilöstö siirtyy yhtiölle liikkeenluovutuksessa. VES/TES vaihtuu nykyisen sopimuskauden päättyessä 2017. Henkilöstö siirtyy olemassa olevilla palvelussuhteen ehdoilla.Nykyisiin työsopimuksiin perustuvia varsinaisia kuukausipalkkoja ei alenneta liikkeenluovutuksessa eikä 2017 alkavan uuden työehtosopimuskauden alkaessa. Peruskaupungin henkilöstöedut eivät säily, joten on neuvoteltava yhtiölle omat henkilöstöedut.

Vaihtoehtoja  sille on kolme: 
VAIHTOEHTO 1 (maksaisi 260 000 €)Liikelaitos jatkaa ilman ulkoista myyntiä. Ulkoinen myynti lopetetaan. Haukitalon sekä Tapiolan ja Espoonlahden terveysasemien toiminta loppuu. Näiltä osin vuokrakulut, henkilöstökulut, raaka-aine ja muut kulut sekä eläkeläisaterioiden ja henkilöstöaterioiden (terveysasemat) subventiot poistuvat Muut yksiköt: ulkoinen myynti loppuu ja niistä johtuvat menot poistuvat. Muihin Espoo Cateringin keittiöihin siirtyy 15 henkilöä. Huom! Sisäinen myynti jää edelleen Espoo Cateringille, joten suurin osa muista kustannuksista (tietoliikenne, kuljetus, suurin osa vuokrista) kohdistuu sisäiseen myyntiin 

VAIHTOEHTO 2 (maksaisi 290 000 €)Liikelaitos jatkaa ilman ulkoista myyntiä. Ulkoinen myynti yhtiöitetään. Yksiköissä ulkoinen myynti on osa koko talon toimintaa eikä ulkoista ja sisäistä myyntiä ei voi erottaa toisistaan. Toiminta siirtyy kokonaisuudessaan yksityiselle toimijalle. Henkilöstökulut, tilavuokrat, raaka-aineet + muut menot poistuvat. Eläkeläisaterioiden ja henkilöstöaterioiden subventiot poistuvat. Muihin Espoo Cateringin keittiöihin siirtyy 26 henkilöä. Lisäksi kuuden henkilön palkkakustannukset(tilaustarjoilu, leirit) siirtyvät Espoo Cateringin muuhun toimintaanMahdollistaa monipuolisemmat palvelut kuntalaisille. 

VAIHTOEHTO 3 (tuottaisi voittoa 150 000 €)Liikelaitoksen ulkoinen myynti kilpailutetaan ja sen tuottaa markkinoilla toimiva sopimustoimittaja. Kilpailutettava koko keittiötuotanto. Kilpailutetaan: Palvelutalojen ja keskuksien, Kauklahden Elä ja Asu yksikön, Haukitalon, Espoonlahden ja Tapiolan terveysasemien ateriapalvelut Liikelaitos tuottaa itse muun tuotannon. Henkilöistä 26 siirtyy muihin Espoo Cateringin keittiöihin. Kustannukset laskettu nykyisillä Cateringin kustannuksilla. Sopimustoimittaja maksaa keittiön vuokrat. Sisäiset tulot ja menot kulkevat Espoo Cateringin kautta. Mahdollistaa monipuolisemmat palvelut kuntalaisille.
Kaikissa malleissa riski, että mikäli eläkeläisaterioiden subventio (0,2 milj. euroa) lopetetaan, voi eläkeläisten sosiaalinen kanssakäyminen heikentyä ja kaupungin imago voi huonontua
Keskustelu alkaa Kokoomuksen vaatimuksesta ilman ryhmäpuheenvuoroja. Ensimmäisen puheenvuoron käytti Demarienn Veikko Simpanen.  Hän teki hylkäysesityksen ja esitti perustelut. Kaupunginjohtaja torjui kritiikkiä. Vihreäat ampuvat alas perustelun ulkoisen myynnin suuruudesta. Sen osuus on - kun henkilöstö otetaan pois- vain 0,7 %. Säästölaskelmat ovat fiktiivisiä. In House- mallissa on kaikki yhtiön huonot puolet. Nyt kokoomuskin pyysi repliikkejä.  Valtuustolle ei oltu toimitettu selkeää tietoa kilpailuviranomaisten kanssa. Myös eräät kokoomusvaikuttajat kritisoivat asiaan liittyvää tiedotusta.

Ensimmäisessä äänestyksessä palautusesitys kaatui. Nyt  äänestetään ennen muuta vihreiden muutosesityksistä.  Vihreiden esitykset hylättiin. Demarit tukivat sitä. Äänin 41-34 valtuusto  hyväksyi In House- mallin. 25 valtuutettua jätti eriävän mielipiteen- mm. kaikki demarit.

9. Ahertajankulma, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 211401, 12. kaupunginosa Tapiola
Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuntorakentaminen Tapiolan keskustavyöhykkeen pohjoisosaan Ahertajantien ympäristöön. Nykyiset rakentamattomat toimisto-, opetus- ja liikerakennusten korttelialueet muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi. 

Palautus kaatui. Persujen toivomus kadunvarsipysäköinnin lisäämisestä  Tapiolassa hyväksyttiin.

10. Valtuustokysymys Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta
Esitys: Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Henna Partasen ym. 23.2.2015 jättämään valtuustokysymykseen Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta sekä toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi.
Vastaus ja Partasen toivomus hyväksyttiin

11. Valtuustoaloite Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin käyttöönotosta
Esitys: Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Mari Nevalaisen ym. 26.1.2015 jättämään valtuustoaloitteeseen Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin käyttöönotosta sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.Perusturvajohtaja toteaa, että Espoo tekee Unicefin malliin kuuluvan tarkistuslistan mukaisen arvion lasten oikeuksien ja lasten osallistumismahdollisuuksien toteutumisesta vuoden 2015 loppuun mennessä. Arvioon liitetään kustannusarvio.
Nyt kello on 21.35. Kokous päättyi pian sen jälkeen.

Ks. tarkemmin http://espoo04.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames