Kiitokset

Kiitokset

torstai 28. toukokuuta 2015

Kesäkuun valtuuston kokous

Valtuusto. Esityslista 08.06.2015

DEMARIRYHMÄ kokoontui  käymään listaa läpi  tänään maanantaina 1.6.  Kokous alkoi juuri. 

(Byman yritti nostaa 18§:n heti käsiteltäväksi. Lopulta ei otettu käsiteltäväksi. 

1.  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2.  Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3.  Tarkastuslautakunnan jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali
(Kokoomuksen paikka)
4.   Lautamiehen valinta Espoon käräjäoikeuteen
(Persut)
...................................................
5.   Vuoden 2015 huhtikuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet
(Merkittäneen tiedoksi)
Puheenvuoroissa nostettiin esille työttömyys, Espoo Catering, hankinnat,

6.    Pysyvien vastaavien ohjeen tarkistaminen
(Kirjanpito ohjetta päivitetään)
Hyväksyttiin yksimielisesti

7.  Terveydenhuoltolain 12 §:n mukainen hyvinvointiraportti
(Merkittäneen tiedoksi)
Hyväksyttiin yksimielisesti  Kello on 18.20.

8.   Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi
Hyväksyttiin yksimielisesti  Kello on 18.20.

9.   Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013 - 16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta
(Merkittäneen tiedoksi)
Vilkasta keskustelua. Jasminiitta Lumme esitti toivomuksen, että myös koululaislasten kodit saisivat perhetyön palveluita.  Persut jatkoivat rasistisia puheitaan. Demarit ja vihreät tuomitsivat ne.
Hyväksyttiin. Myös Jasminiitan toivomus.

KAAVOJA

10. Steniuksenkumpu, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 213600 asia 12. kaupunginosa Tapiola
(Kahvitauon jälkeen kokus jatkui. Nyt kello on 20.01.
Hyväksyttiin keskustelujen jälkeen yksimielisesti

11. Otaniemen keskus, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimusten hyväksyminen, alue 220506, 10. kaupunginosa Otaniemi (osittain Kv-asia)
Esityksen mukaan pitkien keskustelujen jälkeen.

KYSYMYKSIÄ ja ALOITTEITA

12.  Valtuustokysymys hankintalain soveltamisesta Espoon kaupungilla Espoon etu ja vastuullisuus huomioiden
Nyt kello on 22.10.Vastaus hyväksyttiin yksimielisesti.

13.  Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta
Bymanin aloite
Vastaus hyväksyttiin yksimielisesti.

14. Valtuustoaloite Espoon kaupungin ostotietojen julkaisemisesta (Pöydälle 18.5.2015)
Vastaus hyväksyttiin yksimielisesti.

15.  Valtuustoaloite maksuttomien pysäköintipaikkojen lisäämiseksi ja edullisesti toteutettavan pysäköintitilan varmistamiseksi (Jäänyt pöydälle 18.5.2015)
Kello on nyt 22.20.  Vastaus hyväksyttiin yksimielisesti.Bymanin toivomus hyväksyttiin. (keskeytetään käännöksen ajaksi, palattiin asiaan klo 22.59.

16.  Valtuustoaloite sähköautojen käytön edistämisestä Espoossa
Bymanin aloite. Kello on nyt 22.55.
Vastaus hyväksyttiin yksimielisesti.

17. Valtuustoaloite vähäpäästöisten autojen edistämisohjelman toteuttamisesta pääkaupunkiseudulla
Vastaus hyväksyttiin yksimielisesti.

18. Valtuustoaloite veneiden talvisäilyttämisestä rannikolla
Kello on nyt 00.10. Pitkiä puheita. Vastaus hyväksyttiin. Toivomus kaatui

19. Valtuustoaloite kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi Nupurintien varteen Brobackan tien risteyksestä länteen Espoon ja Kirkkonummen rajalle saakka on nyt 00.10.
Kello on nyt 00.25.  Hyväksyttiin myös  toivomus.

perjantai 15. toukokuuta 2015

Miksi ihmiset äänestävät niinkuin äänestävät?

EIVÄT vain demarit, vaan aikaisemmin ja laajemminkin vaaleissa turpaan saaneet näyttävät hämmästelevän, miksi kansa äänestää väärin. Lähes kaikki häviäjät ovat sitä mieltä, että heidän arvonsa ovat tosi ok. Se, mikä meni pieleen oli viestintä.

ONKO näin? Tietävätkö tutkijat jotain tekijöistä, jotka selittävät ihmisten äänestysvalintoja. Itse asiassa joo- jotain tiedetään.

TIEDE- lehden numerossa 1/2003 professori Matti Wiberg esitteli vaalitutkimuksen (psefologian) tuloksia.  Vaalitutkimus on pieni tieteenala, joka yrittää selvittää, mitkä seikat vaikuttavat äänestämiseemme. Yrityksistä huolimatta
psefologit eivät ole onnistuneet  muotoilemaan yhtään yleisesti hyväksyttyä teoriaa siitä, miksi ihmiset äänestävät siten kuin äänestävät.  Mutta ainakin teoreettisia  malleja on löydetty. Brittiläinen politiikantutkija Andrew Heywood on esitellyt kirjassaan Politics (Plagrave, London 2002) neljä tällaista mallia (yksinkertaista malleja seuraavassa):

(1) Samaistumismallin mukaan ihmiset äänestävät sitä puoluetta, jonka ovat valinneet yleensä jo nuoruudessa. Oma koti on tarjonnut poliitikan  alkeisopit. Äänestäminen on uskollisuuden ilmaus, johon eivät vaikuta puolueiden poliittiset ohjelmat, ehdokkaiden persoonallisuus ja kampanjointi tai tiedotusvälineiden vaalijutut.
Veikkaanpa, että melkoinen osa varttuneemmistä äänestäjistä toimii tämän mallin mukaan. 
 (2) Toinen malli on luokkamalli. Sosiologisen teorian mukaan ihmiset äänestävät taloudellisen tai sosiaalisen luokkansa perusteella. Tässä ajattelutavassa ihmisen kokevat kuuluvansa erilaisiin  sosiaalisiin luokkiin yhteiskunnallisen aseman, iän, sukupuolen, etnisen taustan, uskonnon  tai esim. asuinalueen mukaan.
Yhteiskunnan kehittyessä luokkatietoisuus on ohentunut, näin väitän. 
 (3) Rationaalisen valinnan malli korostaa yksilöllistä harkintaa. Äänestäjä, homo politicus.  valitsee puolueen, joka ajaa hänen omaa etuaan.
Oletan, että tämä ryhmä on tällä hetkellä erittäin suuri.
(4) Neljännen mallin nimi on hieman vaikea: dominantin ideologian malli. Sen mukaan vaalit koetaan keinoksi tukea vallitsevia oloja. Äänestämällä kansalaiset antavat niille siunauksensa,

Perättäisissä vaaleissa eri puoluetta äänestävien, ns. liikkuvien äänestäjien määrä on kasvussa. Sosiaaliset luokat ovat menettäneet merkitystään. Ns. postmoderni elämäntapa, joka korostaa yksilöllisyyttä ja moniarvoisuutta vahviustaa äänestysvalinnan tekemistä oman edun näkökulmasta.

Matti Wiberg nostaa hänkin esiin, että vaalikäyttäytymisen ennustamista hankaloittavat monet äänestämiseen liittyvät  irrationaaliset tekijät, kuten poliittisten johtajien karismaattisuus tai puolueiden ja ehdokkaiden luomalla luodut imagot.

TÄSSÄ suhteessä erittäin mielenkiintoinen on idea poissulkemisesta. Tutkimus näyttää osoittavan, kuinka irrationaalisin perustein merkittävä osa suomalaisia miehiä tekee tärkeitä poliittisia äänestysratkaisujaan. 35 % Sauli Niinistöä  presidentinvaaleissa äänestäneistä äänesti kuulema Niinistöä siksi, koska hän ei ole homoseksuaali. Homous poissulkevana kriteerinä korostui etenkin miesten ja iäkkäiden äänestäjien kohdalla. Tämä asia koettiin ulkopoliittista osaamistakin tärkeämmäksi tekijäksi.

Esim. kunnallisvaaleissa ja eduskuntavaaleissa on niin paljon ehdokkaita, ettei kukaan ehdi aidosti tutustua jokaisen ehdokkaan mielipiteisiin. Äänestäjä joutuukin tekemään esikarsintaa. Tässä karsinnassa hän poistaa tiettyjen puolueiden ehdokkaat, tietyn ikäiset ja sukupuoliset ehdokkaat tai tietyllä tavalla ajattelevat ehdokkaat.

Toinen mielenkiintoinen ajatus on, että yhä useampi äänestäjä kokee  vaalit suureksi viihteeksi, jossa on fiksua äänestää vahvinta voittajaa.

EHKÄ mielenkiintoisimman äänestystä koskevan hypoteesin on esittänyt  väitöskirjaa valmisteleva  yrittäjä Hanna Willman-Iivarinen (ks. http://www.miratio.fi/Miratio/Puolueet,_aanestajat_ja_ehdokkaat.html)

Hänen mukaansa suuri osa äänestäjistä  pelkää  katuvansa valintaansa. Näin käy, jos oma ehdokas käyttäytyy nolosti.  Monet haluaisivat myös olla voittajan puolella ja heitä harmittaa, jos ovat äänestäneet hävinneitä.  Tästä syystä moni myös jättää äänestämättä.

ON huikeaa ajatella asiaa tästä näkökulmasta. Äänestäminen on teko, josta haluaa olla ylpeä. Ehdokasta ei saa joutua häpeämään.  

maanantai 11. toukokuuta 2015

Valtuustonkokous 18.5.

Tänään on helppo demarien hymyillä.
ESPOON valtuuston esityslista 18.05.2015 on luettavissa Espoon nettisivuilta

DEMARIEN valtuustoryhmä käsitteli listaa maanantaina 11.5.

NYT kokous on alkanut.

LISTALLA on seuraavat asiat (kursiivilla omia kommenttejani ja poimintojani)

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3. Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali
Persujen kierrätys jatkuu

4. Vuoden 2014 arviointikertomuksen hyväksyminen
Käydään keskustelua. Merkitään tiedoksi ja velvoitetaan lautakunnat antamaan selvitykset epäkohtiin. 

Vuonna 2014 arvioinnin painopistealueena oli kaupungin johtamisjärjestelmä. Kritiikkiä saavat mm. tulotavoitteiden mittarit ja  se että tarkastuslautakunnan arvion mukaan 11 tulostavoitetta asetetuista 30 tavoitteesta jäi toteutumatta esim. kaupungin tuottavuus ei parantunut 1%; työhyvinvointimatriisissa tulokset eivät parantuneet vaan laskivat, osalla terveysasemista odotusaika ylitti 21 päivää, Omnian vaikuttavuus ei parantunut.

"Poikkihallinnollisissa kehitysohjelmissa hyviksi todetut toimintamallit on otettava käyttöön.
Poikkihallinnollisten ohjelmien mahdollisuuksia ja vaikuttavuutta ei ole vielä täysin hyödynnetty. Arvioitujen ohjelmien vastuutahot tulee määritellä tarkemmin ja ohjelmien ylemmän tason rakenteet on kuvattava. Ohjelmat koostuvat yksittäisistä hyvistä hankkeista, mutta niitä leimaa hajanaisuus ja koordinaation puute."

" Nuorten elinvoimaisuus -kehitysohjelman toimenpideohjelmassa on hyviä aloitteita. Nuorten asunnottomuus ja nuorisotyöttömyys ovat kasvaneet vuoden 2014 aikana. Ohjelman toimenpiteiden lisäksi kaupungin tulee hakea ratkaisuja ongelmiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa."

Kaupungin toimintamenojen kasvu on hidastunut, mutta kasvu on edelleen korkeaa suhteessa verotulojen ja toimintatuottojen kehitykseen.

Puutteita on vuonna 2014 ollut hankintojen, sopimusten ja menojen valvontajärjestelmässä sekä valtionavustusten hakemisessa. Kaupunginhallituksen ja ylimmän johdon tulee kehittää sisäisen valvonnan valvontajärjestelmää koko kaupungin tasolla siten, että voidaan vähentää riskiä mahdollisesta kaupungin tulojen saamatta jäämisestä sekä kaupungin varojen väärinkäytöstä.

Yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen kesken on kehitettävä siten, että tietojen vaihto jokaisen lapsen osalta toimii lain säätämissä rajoissa. 

Salissa Kokoomus vaatii TaTussa pysymistä ja pitää ulkoistamista hyvänä keinona. Persut haluavat laskettavaksi maahanmuuttajien aiheuttamat kulut.  (Myötähäpeää).

Arviointikertomus hyväksyttiin yksimielisest-
....................
5. Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen 1.1. - 31.12.2014
6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely
Nämä kaksi asiaa yhtä aikaa.

KJ käytti puheenvuoron.  Byman esitti, ettei Loukolle ja Olli Isotalolle myönnettäisi vastuuvapautta. Keskustelu kietoutui taas maahanmuuttoon. Jopa Kokoomuksen Ari Kontas käytti maahanmuuton vastaisia mielipiteitä. Huh!

SITTEN oli kahvitauko.


TÄMÄ ON KOKOUKSEN THE ASIA !

7. Kiinteistöpalvelujen ja kaupunkitekniikan tuotanto- ja tilaajayksiköiden organisoinnin vaihtoehtojen tarkastelu ja organisointitavan valinta

Tosi tärkeä asia. Päädytäänkö malliin, jossa ulkoistetaan 900 kaupungin työntekijän työt?  Neuvottelukunta pääsi yksimielisyyteen 11.5: ulkoistus pannaan jäihin- mutta ei siitä luovuta.

Kaupunginjohtaja esittelee asiaa.  Puheenvuoroja on varattu tässä vaiheessa jo tiu. 10  miljoonaa olisi säästettävä. Kokoomus haikailee yhä ulkoistamisia. ERityisesti emarit pitävät työntekijöiden puolia.

Lopulta neuvotytelukunnan esitys hyväksyttiin yksimielisesti

8. Taltrikinmäki, asemakaavan hyväksyminen, alue 522100, 45. kaupunginosa Kurttila
Byman puhuu... 
Buman hävisi äänestyksen. KH:n ehdotuksen mukaan.

9. Kaupungintalon säilyttämistä tai rakennuslain mukaista suojelemista koskevan asian käsittely valtuuston koolle kutsumista koskevan vaatimuksen johdosta
Asia oli jo kerran esillä, mutta Byman  tuolloin myöhästyi.  Persut kannattivat.
Päästiin äänestämään. KH:n mukaan.

ALOITTEITA ja KYSYMYKSIÄ

10.Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta
Bymanin kysymys.
KH:n mukaan yksimieleisesti ilman keskustelua

11. Valtuustokysymys Matinkylän jäähallin sisäilmasta
Bymanin kysymys. Hän veti esityksensä pois.

12. Valtuustokysymys Länsimetron rakentamisesta ja automatisoinnista
Bymanin kysymys.
KH:n mukaan.
........................

13- ja 14 yhdessä

13. Valtuustokysymys espoolaisten veneiden talvitelakointipaikkojen riittävyyden turvaamisesta
RKP:n kysymys
Yleisöä todella kiinnostava asia.
14. Valtuustoaloite veneiden talvisäilytyksen säilyttämisestä Suomenojalla
Yleisöä todella kiinnostava asia.
Demarit kannattivat kahta aloitetta. OK
..................................
15. Valtuustoaloite Espoon Nupurin Mustanpurontien ja Arkiniityntien vesihuoltoasian pikaiseksi ratkaisemiseksi
Persujen aloite
Kaivovedet ovat pilalla. Mitä tehdään? 
Palautettiin.

16. Valtuustoaloite maksuttomien pysäköintipaikkojen lisäämiseksi ja edullisesti toteutettavan
Bymanin aloite. Pöydälle.

17. Valtuustoaloite Espoon kaupungin ostotietojen julkaisemisesta
Vihreiden aloite. Pöydälle.

18. Persujen paikanvaito. OK.

Kokous päättyy. Kello on nyt 00.15.