Kiitokset

Kiitokset

perjantai 30. toukokuuta 2014

Valtuuston kesäkuun kokous

ESPOON kaupunginvaltuuston kevätkauden viimeinen kokous on maanantaina 9.6. Esityslista on netissä. Espoon demarien valtuustoryhmä pui listaa maanantaina 2.6. Esittelen tässä asioita lyhyesti:

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Toinen tarkastaja demareista.

3. Asunto-ohjelman hyväksyminen (Pöydälle 14.4. ja 19.5.2014)
Ohjelma on jäänyt jo kaksi kertaa pöydälle.  Demarien kannalta on tärkeää, etta Espooseen rakennetaan kohtuuhintaisia asuntoja ja riittävästi vuokra-asuntoja. KH päätyi esittämään 400 asuntoa vuodessa. Persut esittävät 500. Kokoomus 300. 

Lopputulokseksi tuli 400 asuntoa. Lisäksi hyväksyttiin nippu toivomuksia ja lisäyksiä.

4. Omavelkaisen takauksen myöntäminen Keskinäinen Kiinteistö Oy WeeGeen lainalle
Kyseessä on 9 miljoonan velan takaus.
Hyväksyttiin yksimielisesti.

 5. Lausunto metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista
KH kannattaa vähimmäistehtävämallia ja kuntayhtymätyyppistä hallintoa. Demareilla on alunperin ollut toinen tavoite: vahva vaaleilla valittava metropolihallinto. Tilanne on kuitenkin muuttunut sote-mallin myötä.

Persut ehdottivat kapinaa.

 6. Vuoden 2014 huhtikuun kuukausiraportista aiheutuvat toimenpiteet
Eräitä budjetin momentteja korotetaan.

 7. Lausunnon antaminen kuntarakennelain mukaisesta esityksestä yhden kiinteistön siirtämiseksi Vihdistä Espooseen
Espoon valtuusto  on jo aikaisemmin suhtautunut esitykseen kielteisesti. 

 8. Sivistystoimen toimialan sekä lautakuntien ja johtokuntien johtosääntöjen muuttaminen
Kaupunginhallituksen ehdotus jaetaan valtuutetuille sähköpostilla viikolla 23 ja jaetaan kokouksessa paperisena pöydälle. Espoon rehtoreilla on  asiaa koskeva kuulemistilaisuus ensi viikolla.

Valtuustoryhmämme ihmettelee näin ison asian tuomista tällä aikataululla käsittelyyn.

 9. Matinkylän keskus II, Matinkallio, asemakaavan muutoksenhyväksyminen, alue 312007, 23. kaupunginosa Matinkylä
Fortumin puretun lämpövoimalaitoksen tontille suunnitellaan 5 - 8 kerroksisia asuintaloja. 

10. Kortesmäki (Kalajärvi II, itäosa), asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen hyväksyminen alue 721000, 85. kaupunginosa Kalajärvi
Asemakaavan tavoitteena on Kortesmäen väljästi rakennetun pientaloalueen ominaispiirteet huomioiva täydennysrakentaminen, joka tukee tulevaisuudessa tapahtuvaa laajempaa Kalajärven alueen kehittämistä. 

11. Holmanpuisto II, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, alue 322300, 22. kaupunginosa, Olari
Asemakaava- alueelle on suunniteltu uutta asuinkerrosalaa n. 51 400 k‑m2. Uuden asumiseen kaavoitettujen kortteleiden pinta- ala on n. 5,9 ha koko kaava-alueen ollessa n. 23,6 ha. Uusia asukkaita alueelle tulee n. 1 140 henkilöä.

12. Valtuustokysymys päiväkotien ja koulujen korjaus- ja väistötarpeesta sekä sisäilmaongelmien ennaltaehkäisystä (Pöydälle 14.4. ja 19.5.2014)
KH ehdottaa: Valtuusto merkitsee tiedoksi selostusosan vastauksena Hanna Kiljusen ja 42 muun valtuutetun 19.8.2013 tekemään valtuustokysymykseen. Vastauksen mukaan vuosittain korjataan kolme koulua. 

Ryhmämme mielestä vastauksesta puuttuu oleellisia osia.

13. Valtuustokysymys Keilaniemen tunnelisuunnittelusta (Pöydälle 19.5.2014)
KH ehdottaa: Valtuusto merkitsee tiedoksi selostusosan vastauksena Jukka Kilven ja 28 muun valtuutetun 21.10.2013 tekemään valtuustokysymykseen 

14. Valtuustokysymys Barona-aition käytöstä
KH ehdottaa: Valtuusto merkitsee tiedoksi selostusosan vastauksena valtuutettu Kurt Bymanin ja 11 muun valtuutetun 24.3.2014 tekemään valtuustokysymyksen. Keskeinen Bymanin kysymys oli: Onko mahdollista, että aitiot luovutetaan yksittäisen valtuutetun käyttöön tilaisuuksiin, jossa hän kerää varoja itselleen vaalikuluja varten? KHS käsitteli asiaa viime viikon lauantaina.

15. Valtuustoaloite kohtuuhintaisesta asumisesta (Pöydälle 14.4. ja 19.5.2014)
KH ehdottaa: Valtuusto merkitsee tiedoksi selostusosan vastauksena Kurt Bymanin ja 11 muun valtuutetun 9.9.2013 tekemään valtuustoaloitteeseen. Keskeinen ehdotus on: Espooseen kaavoitettaisiin alueita, joiden tonttien ja rakennusten vuokra ja myyntihinnat pidetään alhaisina. Alueille sallittaisiin rakentaa yksinkertaisemmin ja halvemmalla ja poiketen liiallisen korkeatasoisista laatutavoitteista ja rakennusmääräyksistä (esim. merkikontit).Rakennukset voisivat olla pysyväisluonteisia tai viiden vuoden tilapäisillä rakennusluvilla toteutettavia.

16. Valtuustoaloite Aalto Village-hankkeen edistämiseksi (Pöydälle 19.5.2014)
KH ehdottaa: Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena Saara Hyrkön ja 27 muun valtuutetun 18.11.2013 tekemään valtuustoaloitteeseen. Aalto Village on Espoon kaupungin, Aalto-yliopiston, Aalto-yliopiston oppilaskunnan ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön yhteinen hanke, jossa on tarkoitus rakentaa 16 900 k-m2 opiskelija- ja tutkija-asuntoja Miestentiellä sijaitsevalle poliisiopiston tontille

17. Valtuustoaloite lähi- ja luomuruoan käytön edistämisestä (Pöydälle 19.5.2014)
KH ehdottaa: Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena Johanna Karimäen ym. 18.11.2013 jättämään valtuustoaloitteeseen. 18.11.2013 allekirjoitetussa valtuustoaloitteessa esitetään, että Espoossa selvitetään lähi- ja luomuruoan osuus ruokapalveluissa ja että Espoo jatkossa käyttäisi maksimaalisesti lähi- ja luomutuotteita julkisissa ruokapalveluissa. 

18. Valtuustoaloite asukkaiden mahdollisuuksien lisäämiseksi lähileikkipuistojen ylläpitämisessä sekä oman asuinalueen lähipalveluita koskevaan päätöksentekoon vaikuttamisessa
KH ehdottaa: Valtuusto merkitsee vastauksen tiedoksi Mari Nevalaisen ja 24 muun valtuutetun 27.1.2014 allekirjoittamaan valtuustoaloitteeseen. Ideana on isätä asukkaiden osallistumista lähileikkipuistojen ylläpitoon ja kunnostukseen vapaaehtoisena talkootyönä sekä ottaa  asukkaiden ääni huomioon oman asuinympäristön lähipalveluita koskevassa päätöksenteossa.

19. Valtuustoaloite espoolaisten pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi
KH ehdottaa: Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Susanna Rahkosen ym. 19.8.2013 jättämään valtuustoaloitteeseen. Keskeinen idea on, että Espoon kaupunki tehostaa TEM-kuntakokeilun tavoitteiden toteutumista laatimalla erillisen työllisyysstrategian. 

20. Valtuustoaloite palvelujen kehittämisestä henkilöstön ideoiden pohjalta
KH ehdottaa: Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena Tiina Ahlforsin ym. 9.12.2013 jättämään valtuustoaloitteeseen 

21.Valtuustoaloite perhetyön palvelujen kehittämisestä
KH esittää: Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Kai Lintusen ja 43 muun valtuutetun 9.12.2013 jättämään valtuustoaloitteeseen. Kaupunkia pyydetään laatimaan alustava suunnitelma perhetyön palveluiden kehittämiseksi siten, että palveluiden ennaltaehkäisevyyden ja kokonaisvaikuttavuuden periaatteet tulevat palveluissa nykyistä paremmin huomioiduiksi

torstai 29. toukokuuta 2014

Eduskuntavaaliehdokasehdokas

ETELÄ-ESPOON sosialidemokraattinen työväenyhdistys päätti asettaa lauantaisessa juhlakokouksessaan 24.5.2014 kaksi ehdokasta kansanedustajaehdokkaiksi. Minä olin toinen ja Sami Lehtonen toinen.

Ehdokasasettelu päätyy huomenna. Jo nyt Uudeltamaalta on tulossa niin paljon ehdokkaita, että piiri järjestää jäsenäänestyksen postiäänestyksenä 15.8. – 29.8.2014. Ajoitus on vaikuttamistyön kannalta hankala.

ESPOOSTA tähän mennessä eduskuntavaalien ehdokkaiden jäsenvaaliin näyttäisi tulevan 10 ehdokasta: Maria Guzenina-Richardson, Mikael Jungner, Miika Ihonen, Johanna Värmälä, Martti Hellström, Merja Vuori, Jukka Lahti, Sami Lehtonen, Pirkko Kuusela ja Teemu Välilä.

Minusta on tärkeää, että saamme eduskuntaan läpi espoolaisia demareita. Nyt heitä on siellä kaksi: Maria Guzenina-Richardsonja Mikael Jungner. Kovalla jalkatyöllä voisimme saada yhden enemmän.

Jos haluamme espoolaisia Arkadian mäelle, meidän on satsattava jo jäsenäänestykseen.  Toivon, että me ehdokkaat tukijoukkoinemme löytäisimme yhdessä innovatiivisen ja innostavan kampanjaotteen.

Vimmattu vaalityö jo jäsenäänestyksessä tukisi myös uuden puheenjohtajamme Antti Rinteen tavoitetta nostaa SDP:n kannatus 20 %:iin.

maanantai 19. toukokuuta 2014

Toukokuun valtuuston kokous

Tällä kertaa demarien pulpeteissa
istuu rinnakkain kaksi Marttia.
ESPOON valtuusto on taas koolla valtuustotalolla. Listalla ovat seuraavat asiat:

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3. Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali

Esitys: Valtuusto valitsee sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajan Johanna Värmälän (SDP) henkilökohtaiseksi varajäseneksi Hanne Hovin (SDP) tilalle Sari Turkan (SDP).

4.Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaoston varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali
(Vihreiden sisäinen asia)

5. Palveluliikelaitosten johtokunnan jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali
(Kokoomuksen sisäinen asia)


ENNEN kohtien 6-8 käsittelyä pidettiin puolen tunnin neuvottelutauko.

Tarkastuslautakunnan jäsen Laukkanen kävi perustelemassa laitakunnan esitystä vastuuvapauudesta.

NYT käydään keskustelua vastuuvapauden myöntämisestä sivistystoimenjohtajalle ja opetustoimenjohtajalle. Kaupunginhallitus on esittänyt vastuuvapauden myöntämistä Kokoomus ja RKP haluavat  tässä tilanteessa jättää asian pöydälle. Pääosa salista (siltä näyttää) haluaa kunnioittaa tarkastuslautakunnan asiantuntijalausuntoa.

PÖYDÄLLEPANOSTA äänestettiin. Kokoomuksen ehdotus kaatui äänin 36-37. Sitten pidettiin kahvitauko.

SAIN toistakymmentä allekirjoittajaa valtuustoaloitteeseen, jolla  pyritään estämään lähiöiden slummiutuminen kannustamalla asuntoyhtiöitä täydennysrakentamiseen laskemalla sitä osuutta, jonka yhtiö joutuu maksamaan maankäytön arvioidusta noususta johtuvasta hyödystä.

6. Vuoden 2013 arviointikertomus
Epäkohtia tavoitteiden saavuttamisessa on löytynyt. Lautakunnilta vaaditaan selityksiä. Kertomus on toimitettu valtuutetuille.

7. Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen 1.1. - 31.12.2013

Tähän liittyy siis kohu-uutinen:  "Kahdelle Espoon johtajalle muistutus miljoona-avustuksen unohtamisesta."

Tilintarkastuslautakunta ehdottaa, että sivistystoimen johtajalle Sampo Suihkolle ja opetustoimen johtajalle Kaisu Toivoselle  myönnetään vastuuvapaus vasta, kun on varmistunut, ettei unohduksesta aiheudu kaupungille vahinkoa.

Kyse on rahasta, joka on tarkoitettu koulujen välisten erojen tasaamiseen. Aiemmassa haussa Espoo oli saanut 1,8 miljoonaa euroa jaettavaksi kahdessa vuodessa 20 espoolaiskoululle. Koulut ovat alueilla, joilla on keskimääräistä enemmän työttömyyttä ja maahanmuuttajia sekä vähemmän koulutettuja asukkaita.

8. Vuoden 2013 tilinpäätös ja tuloksen käsittely
Esitys: Hyväksytään.

KESKUSTELU kohdista 6-8 jatkuu, jatkuu... Erityisesti pyöritetään tuota vastuuvapausasiaa. Nyt äänestetään  RKP:n esityksestä osittaisesta pöydällepanosta. Esitys kaatui 37-38. Keskustelu jatkui, uusia esityksiä ei tullut ja näin päätökseksi tuli yksimielisesti tarkastuslautakunnan esitys.

9. Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman hyväksyminen
Neuvottelukunta on saanut tekstiin  sellaisia muutoksia, että ohjelmaa esitetään hyväksyttäväksi.

ITSE jätin tässä kohdassa toivomuksen, jonka oli valmistellut mm. Jukka Vilske:"Espoonlahden (uima)hallin ja muiden kaupungin kiinteistöjen suoranaiset vahingot/rikkoontumiset yms. tullaan korjaamaan niin, että tarvittaessa uusinvestointeja siirretään myöhemmäksi. Nykyinen rakennuskanta pidetään ensisijaisesti kunnossa."  Toivomus hyväksyttiin kokouksen lopussa yksimielisesti.

Puhuttavaa riittää. Saa nähdä, ehditäänkö tänään muita listan asioita

10. Asunto-ohjelman hyväksyminen (Pöydälle 14.4.2014)
Esitys: Hyväksytään. Itse olen valmistautumassa käyttämään puheenvuoron lähiöiden slummiutumisen estämisestä.
PÖYDÄLLE

11. Valtuustokysymys päiväkotien ja koulujen korjaus- ja väistötarpeesta sekä sisäilmaongelmien ennaltaehkäisystä (Pöydälle 14.4.2014)
Esitys: Vastaus merkitään tiedoksi.
PÖYDÄLLE

12.Valtuustokysymys Keilaniemen tunnelisuunnittelusta
Tämä teema on myös demarien Martti Tiensuun lempiaiheita. (Persujen kysymys)
PÖYDÄLLE

13. Valtuustokysymys Barona-areenan aitioiden käyttöoikeuksista ja käyttäjistä
Esitys merkitään tiedoksi.
Vastaus hyväksyttiin.

14.Valtuustoaloite kohtuuhintaisesta asumisesta (Pöydälle 14.4.2014)
Esitys: Vastaus merkitään tiedoksi. (Persujen kysymys)
PÖYDÄLLE

15. Valtuustoaloite Aalto Village-hankkeen edistämiseksi
Esitys: Vastaus merkitään tiedoksi.(Vihreiden kysymys)
PÖYDÄLLE

16.  Valtuustoaloite lähi- ja luomuruoan käytön edistämisestä
Esitys: Vastaus merkitään tiedoksi. (Vihreiden kysymys)
PÖYDÄLLE

PUHEENJOHTAJA Torkki päätti kokouksen  klo 23.25.

sunnuntai 11. toukokuuta 2014

Espoon kaupunginvaltuuston kokous 19.5.


ESPOON demarien valtuustoryhmä kokoontuu puimaan valtuuston esityslistaa  (19.05.2014) maanantaina 12.5. Listalla ovat seuraavat asiat:

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3. Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali
Esitys: Valtuusto valitsee sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajan Johanna Värmälän (SDP) henkilökohtaiseksi varajäseneksi Hanne Hovin (SDP) tilalle Sari Turkan (SDP).
4.Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaoston varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali
(Vihreiden sisäinen asia)
5. Palveluliikelaitosten johtokunnan jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali
(Kokoomuksen sisäinen asia)
6. Vuoden 2013 arviointikertomus
Epäkohtia tavoitteiden saavuttamisessa on löytynyt. Lautakunnilta vaaditaan selityksiä. Kertomus on toimitettu valtuutetuille.
7. Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen 1.1. - 31.12.2013
Virallisesti valtuutetut saavat tiedot emaililla 15.5. (Asiaa käsitellään ensin KH:ssa)
Tähän liittyy kohu-uutinen:  "Kahdelle Espoon johtajalle muistutus miljoona-avustuksen unohtamisesta.
Tilintarkastaja on puuttunut Espoossa hakematta jääneeseen miljoonaluokan kouluavustukseen. Tarkastuskertomuksessa tilintarkastaja katsoo, ettei avustusten hakemisen valvonta ole ollut riittävää. Sivistystoimessa jäi viime marraskuussa hakematta miljoonaluokan valtionavustusta, joka on tarkoitettu koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin. Avustusta olisi haettu vuosille 2014–2015. Unohduksen takia tilintarkastaja katsoo, ettei sivistystoimen johtajalle Sampo Suihkolle ja opetustoimen johtajalle Kaisu Toivoselle tule myöntää vastuuvapautta viime vuoden rahankäytöstä.
Kyse on rahasta, joka on tarkoitettu koulujen välisten erojen tasaamiseen. Aiemmassa haussa Espoo oli saanut 1,8 miljoonaa euroa jaettavaksi kahdessa vuodessa 20 espoolaiskoululle. Koulut ovat alueilla, joilla on keskimääräistä enemmän työttömyyttä ja maahanmuuttajia sekä vähemmän koulutettuja asukkaita.
8. Vuoden 2013 tilinpäätös ja tuloksen käsittely
Esitys: Hyväksytään.

9. Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman hyväksyminen
Esitys: KH:n ehdotus jaetaan 15.5 sähköpostilla ja valtuuston kokouksessa paperisena..

10.Asunto-ohjelman hyväksyminen (Pöydälle 14.4.2014)
Esitys: Hyväksytään. Itse olen valmistautumassa käyttämään puheenvuoron lähiöiden slummiutumisen estämisestä.

11. Valtuustokysymys päiväkotien ja koulujen korjaus- ja väistötarpeesta sekä sisäilmaongelmien ennaltaehkäisystä (Pöydälle 14.4.2014)
Esitys: Vastaus merkitään tiedoksi.

12.Valtuustokysymys Keilaniemen tunnelisuunnittelusta
Tämä teema on myös demarien Martti Tiensuun lempiaiheita. (Persujen kysymys)

13. Valtuustokysymys Barona-areenan aitioiden käyttöoikeuksista ja käyttäjistä

Kaupunginhallituksen ehdotus valtuustolle jaetaan 15.5. valtuutetuille sähköpostilla sekä valtuuston kokouksessa paperisena pöydälle.


14.Valtuustoaloite kohtuuhintaisesta asumisesta (Pöydälle 14.4.2014)
Esitys: Vastaus merkitään tiedoksi. (Persujen kysymys)

15. Valtuustoaloite Aalto Village-hankkeen edistämiseksi
Esitys: Vastaus merkitään tiedoksi.(Vihreiden kysymys)

16.  Valtuustoaloite lähi- ja luomuruoan käytön edistämisestä
Esitys: Vastaus merkitään tiedoksi. (Vihreiden kysymys)

perjantai 9. toukokuuta 2014

SDP:n puoluekokous. Kolmas kokouspäivä.

Puoluekokous käyttää Seinäjoki Areenaa.
Lauantaina 10.5.
KOKOUS jatkuu siis lauantaina. Valiokunnille oli varattu kokousaika aamulla klo 8, mutta oma valiokuntamme ei kokousta tarvitse.

NIINPÄ ohjelmasta tullee tällainen:
(1) Aamiainen klo 8 ja sen jälkeen huoneen luovutus.
(2) Kokous jatkuu klo 9

Punaiset työlaukut täyttävät hallin.
Kolmas kokouspäivä
MELKEIN koko Espoon demarie  joukkue on paikalla. Nyt käydään läpi asiakirjoja. Thomas Wallgren puhui hienosti Euroopan ja Yhdysvaltojen vapaakauppasopimuksen vaaroista.

Yksittäisistä aloitteista äänestetään. Eikä aina valiokunnan esitys voita.

NYT asiakirjojen käsittely keskeytetään, ja   jatketaan puheenvuoroja poliittisesta tilanteesta.

Punaista nostavat ne, jotka haluavat säilyttää korkeakoulu-
opinnot ilmaisina myös ETA- ja EU-maiden ulkopuolelrta
tuleville. Ei mennyt läpi.
SIVISTYSPOLIITTISEN valiokunnan puheenjohtaja oli Varsinais-Suomesta Marja-Leena Koivusalo.  Warning :-)  Ohjelma palautettiin valmisteltavaksi.  Nyt käydään läpi aloitteita. Pääosin valiokunnan kannat voittivat.

NYT tehdää  henkilövalintoja. Valtuustolistalla oli Tipsun nimi.

Pienen taukoliikunnan jälkeen esiteltiin uudet puolueen kunniajäsenet.

SITTEN kokoontuivat Uudenmaan edustajat.

Lounas oli klo 11.45-12.30. No joo

Kokous jatkuu klo 12.30
NYT käsitellään julkilausuman yksityiskohtia. Ja sitten periaateohjelmaa.  Kello 13.10 Kaikki kokousasiat on nyt käsitelty.

Linjapuhe
KLO 13.20   alkaa  puolueen puheenjohtaja Antti Rinteen linjapuhe. "Poliittinen tilannekatsaus".

Eurovaalit. Eduskuntavaalit. Tavoitteet kirkkaana.  Tavallisen ihmisen äänen voimistaminen. EU:ta johtavan oikeiston voittaminen. Yhden totuuden politiikkaa pakkosyötetty. Työttömyys uhkaa rauhaa. Kasvu ja työllisyys keskiöön.  Veroparatiisit. Ukrainan tapahtumat.
Täystyöllisyys tavoitteeksi. Myös julkinen sektori voi luoda työpaikkoja. YT:t rapauttavat luottamusta.

Kasvua vauhditettava. Kotimaista kysyntää on vahvistettava. Päätöksiä, jotka lisäävät tavallisten ihmisten ostovoimia. Vastuu kysynnän kasvattamisesta jää julkiselle taloudelle. Tarvitsemme lisää investointeja. Vetoaa kuntiin: välttäkää irtisanomisia ja lomautuksia. Valtion omaisuudesta saatavaa rahaa ei pidä käyttää velkojen maksuun. Panostettava infraan. Asumisen hinta on sietämätön. Erot koulujen välillä kasvavat. Sivistys. Oppivelvollisuuden pidennys. Nuorisotakuu. Subjektiivinen oikeus päivähoitopaikkaan. Peuskoulun kehittäminen; erityishuoli maahanmuuttajat ja Itä- ja Pohjois-Suomen pojat.

Työtä, koulutusta, tukea. Tukea lapsiperheille. Perhekeskusten verkko. Lisää vauhtia kasvun uralle, työllisyystavoite edellä.  Vain yhtenäisenä voimme menestyä. Eilen muuttui paljon, mutta enemmän pysyi samana. Rinne esittää toiveen, että Jutta olisi käytettävissä vaalien jälkeen ministerinä. Tarjous on voimassa. Yksin emme ole mitään. Yhdessä voimme olla vaikka mitä... Aloitamme nyt yhdessä sosialidemokratian uuden nousun

Kokouksen päätös 
Kokouksen oli määrä loppua klo 16.

Kotimatka
Juna Helsinkiin lähtee vasta  klo 16.38.
SDP:n puoluekokous. Toinen päivä.

Perjantaina  9.5.
AAMUPALA Hotelli Lakeuksessa oli maukas Piirikokous oli peruttu, ja niinpä kävellen hallille sivistyspoliittisen valiokunnan  kokoukseen. Kokous alkoi kello 7.30. Jäljellä on vielä 3/4 ohjelman sivuista.

KOKOUSTA voi seurata suorana netissä:
http://www.mediaserver.fi/live/sdp

Kokous 
KOKOUS alkoi jo klo 8. Kello 9 alkoi puheenjohtajan valintaprosessi. Ensimmäisenä lauteelle nousi Antti Rinne. Hänellä on 15 minuuttia aikaa. Ja saman verran on luvassa Jutta Urpilaiselle.

RINTEESEEN kanavoituu tyytymättömyys alhaiseen kannatukseen ja siihen, että SDP ei tunnu oikien olevan uskottava vastavoima oikeistolle. Hän vaatii toimintakulttuurin uudistamista, yhteisiä päätöksiä ja yhteistä tekemistä. Sanavalikko on terävää: globaali kapitalismi, kyykytys, ahneuden maailma, pelottelu....


MOLEMMAT pitivät hyvät puheet. Jutta oli koonnut yhteen demarien kultakausille yhteisiä tekijöitä: 1. Tulevaisuussuuntaisuus. 2. Tavoitteiden realistisuus (talouden reunaehtojen hyväksyminen) ja 3. On juuri käyty voimakas linjakeskustelu. Jurpilainen päätti puheensa retorisesti hyvin:
- Urpilainen ei luovuta. Moni suomalainen tietää sen. Ja sen, että myöskään SDP ei luovuta!

NYT sivistyspoliittinen valiokunta poistui salista, jossa oli jonossa 64 kannatuspuheenvuoroa ehdokkaille.  Tavoitteena on käydä  ohjelmaa läpi.

SALIIN palattiin äänestämään.  Ääntenlaskun aikana moni ehti käydä syömässä. Minäkin.  Äänestys oli tiukka, ja Rinteen Antti voitti. SDP sai uuden puheenjohtajan.  Sitten kuultiin kummankin sopuisat puheet.   

PUOLUESIHTEERIKSI  oli tasan yksi ehdokas: Reijo Paananen. Sen jälkeen pidettiin ruokatauko.
TAUON aikana kokoontui Uudenmaan ryhmä. Huonoja uutisia. Näyttää siltä, että Uusimaa on saamassa puolueen johtoon (vain) kaksi paikkaa.  Rinne lasketaan yhdeksi. Jos varapuheenjohtajaksi valitaan Antti Lindtman, MGR:ää ei voida valita puoluehallitukseen. Tämä uutinen herätti paljon kiukkua. Neuvottelu jatkuvat.

VARAPUHEENJOHTAJAEHDOKKAIDEN esittelyt olivat hyviä. Niiden jälkeen sivistyspoliittinen valiokunta palasi taas ohjelmatyöhön. Sitten äänestettiin. Listalla oli neljä nimeä. Kolmelle sai antaa ääniä (3-2-1). Ääntenlasku kestää ja kestää. Sillä aikaa käsitellään aloitteita.

TÄSSÄ TULOKSET: Varapuheenjohtajiksi valittiin Antti Lindtman 889, Sanna Marin 724, Krista Kiuru 650 (Eero Vainio 586).

Puoluevaltuuston puheenjohtajan vaali
Puheenjohtajaksi on kolme ehdokasta: Pentti Arajärvi, Tarja Filatov ja Jukka Kärnä. Nyt he pitävät esittäytymispuheenvuoronsa. Ja sitten tulee minuutin mittaisia kannustuspuheenvuoroja. Sitten äänestetään.

Ohjelmien hyväksyminen
SIVISTYSPOLITTINEN valiokunta lopulta hylkäsi ohjelman. Sitä ei tuoda huomenna saliin.

Puoluekokousillallinen klo 20
SEN VERRAN jo väsytti, että päätin jättää illallisen väliin ja mennä aikaisin nukkumaan. Huomenna on vielä täysi päivä.


torstai 8. toukokuuta 2014

SDP:n puoluekokous 2014. Päivittyvä muistio


OLEN yksi 500:sta demarien puoluekokousedustajista. Raportoin  tässä osoitteessa aika lailla nonstoppina kokouksen tunnelmista, päätöksistä jne.Juna on perillä Seinäjoella vähän vaille 11. Siitä se sitten alkaa....

Torstaina 8.5.

RAPORTTI 1. Perillä ollaan.Uudenmaan piirin edustajilla oli
tekninen kokous klo 11.00. 


Jutan kannattajien tapaaminen


Klo 11.30 Jutta ja Antti kokosivat omat kannattattajansa koppeihinsa. Jutan väki taputti hänet seisaaltaan. Käytävillä jaettiin kummankin vaalinappeja.

Sitten kutsui lounas. Seinäjoki Areenan Fazer ei ehkä oli gourme-tasoa.

Kokouksen aluksi 500 ihmistä istumapaikkaa. Suurin osa löysi. Nyt soi hanuri.

Kokouksen avaus klo 12


RAPORTTI 2
Paavo Lipposelle myönnettiin huomattava ansiomerkki: Väinö Tanner-mitallin.
- Mikä on sisilisko? Se on itsekrittiikiä harjoittanut krokotiili, hän hauskuutti. Puoluekokous on oikea paikka tuulettaa. Ja sitten lähdetään yhdessä, pää pystyssä isänmaan asiall.

488 edustajaa  on paikalla Sitten  sukellettiin kokousteknsiin asioihin. Valiokuntien jakokin meni ihan nätisti. Nyt on vuorossa poliittinen ajankohtaiskatsaus, sen pitää puolueen puheenjohtaja.

RAPORTTI 3. Katsaus oli ihan ok. Ja nostot odotusten mukaisia. Naseva oli ilmaisu:
- Olemme kaikki samassa veneessä. Ja kaikkien tulee soutaa.

Espoon Veikko Simpanen kävi myös
pöntössä moittimassa tehtyjä indeksi-
ratkaisuja,
Sitten on puheenvuorojen aika. Niitä oli paljon, myös Uudelta maalta. Teemat vaihtelivat. Mukana oli myös rankkaa raippaa puoluejohdolle.  Keskustelu keskeytettiin noin 14.40, ja kokous ryhtyi käsittelemään sääntömuutosta (mm.  onko puoluekokous 2 vai 3 vuoden välein, puoluekokouksen koko, pitääkö vapaajäsenystä anoa erikseen....).  Uusi jono puheenvuoroja :-) Enemmistö puhujista vastustaa uusia sääntöjä (sen eri kohtia).


RAPORTTI 4: Sitten äänestettiin. Puoluekokous on jatkossa joka kolmas vuosi. Puoluekokousedustajien määrä on jatkossakin 500.

Sääntöuudistuksen osalta saatiin oikein äänestää.
KAHVITAUON olisi pitänyt  alkaa klo 15. Mutta asiakohta käydään läpi.

RAPORTTI 5: Nopean kahvin jälkeen takaisin saliin. Ajankohtaispuheenvuorot jatkuivat. Suuri isa kokousväesstä näyttää jääneen kahville. Salissa on tyhjää.  Nopea päätös tehtiin myös: Puheenjohtajaehdokkaat lyötiin kiinni: kaksi ehdokasta: Jutta ja Antti.

NYT siirrytään sivistyspoliittisen tuevaisuusohjelman käsittelyyn. Virikkeeksi kastsottiin videonpätkä.  Ryhmän puheenjohtaja nosti esiin tärkeitä asioita. Rahaa ei ole lisää. Ohjelmalla avataan keskustelua. Nyt alkaa yleiskeskustelu asiasta.

Osaa ohjelma innostaa, osa esittää pieniä muutoksia. Pirkanmaa esittää luonnoksen palauttamista. Erityisesti he vastustavat sitä, että varhaiskasvatus tehtäisiin pakolliseksi 4-vuotiaille. Kritiikkiä esittävät muutin, mm. OAJ:ssa(kin) vaikuttava Arja Laulainen. Hyvän puheenvuoron käytti myös Thomas Wallgren:
- Sivistys ei tarkoita koulutusta, jolla on välinearvo, vaan mm. riippumattomuutta fossilisesta kapitalismista.

JUKKA Gustafsson liittyi kritiikkiin mm. ammattikorkeakoulujen yhdistämiseen tiedekorkeakouluihin  ja 4-vuotiaiden pakolliseen varhaiskasvatukseen

RAPORTTI 6. Keskustelut perhe-poliittisesta ohjelmasta järjestestötoiminnan kehittämisestä jatkuivat klo 18:een.  Nyt käydään johtoon esitettyjen nimi. Puoluesihteeriksi on ehdolla vain puoluesihteeri. Varapuheenjohtajiksi oli neljä ehdokasta (Antti Lindtman, Eero Vainio, Krista Kiuru  ja Sanna Marin).

Sivistyspoliittinen valiokunta
KLO 18 kokoontuivat valiokunnat. Minä olen mukana sivistys-poliittisessa valiokunnassa.

Sivistyspoliittisen tulevaisuus-ohjelman nimeä halutaan muuttaa koulutuspoliittiseksi ohjelmaksi.  Osa haluaa palauttaa ohjelman. Osa ihailee sitä. Mukana on myös työtä tehneen ryhmän jäseneitä.

NYT käydään tekstiä läpi kappale kappaleelta. Poistoja, lisäyksiä...

Valiokunta työsti tekstiä ensin klo 21 saakka (jolloin alkoi Seinäjoen kaupungin vastaanotto Uimahallilla. Ja sitten klo 22- 00.30. Sitten oli pakko lopettaa.

REIPAASTI kävellen sitä oli hotellilla noin klo 01-

lauantai 3. toukokuuta 2014

Urpilainen vs. Rinne. Osa 2PARHAILLAAN Paasitornissa on meneillään puhenjohtaja-ehdokkaiden väittely klo 14 -15.30.  Sitä voi seurata oositteessa http://www.demari.fi

VÄITTELYÄ on nyt kestänyt about 20 minuuttia. Jutta puhuu paljon. Hänellä on tarkat tiedot. Antti hieman tapailee sanoja, mutta ottaa nyt aktiivisemmin puheenvuoron kuin vappuaaton keskustelussa.

Selvä ero koskee kantaa velkaelvytykseen. Antti kannattaa. Jutta vaatii menojen asettamista tulojen tasolle. Toinen ero näyttää olevan suhde ammattiyhdistys-liikkeeseen. Nyt jankataan STX:n telakkakatastrofia. Jutan mielestä telakkatuki olisi ollut laiton. Antin mukaan olisi ollut mahdollista pelastaa telakka ja työpaikat.

NYT paneelin puheenjohtaja, Demokraatin päätoimittaja Antti Vuorenrinne lukee sitaatteja vuorotellen kandidaateille. Ja nyt hän esittää täsmäkysymyksiä. Rinne viestittää, etteivät jäsenet tunne voivansa vaikuttaa SDP:n linjauksiin. Hän ehdottaa paluuta ohjelmatyöhön ja kahdenkeskistä viestiverkkoa. Hyvä veto. Rinne ehdottaa, että jäsenistö saisi päättää, mennäänkö hallitukseen. Jutta kertaa, että jäsenkyselyitä on järjestetty.

RINNE kaipaa paluuta kansanliikkeeseen.

KYSYMYSPATTERI alkaa. Jutta naurahtaa. Hyvä. Antti nostaa esiin pätkätyön isoksi ongelmaksi. Nyt myös Antti hymyilee. Hyvä. Kumpikin vastustaa tuloerojen kasvua. Kysymys valtionomaisuuden myynnistä on keskustelussa ensimmäinen, jossa Jutta panee Anttia seinää vastaan. Päätöstä ei pitäisi avata ja luoda turvattomuutta. Jutta ei usko maailmaan, jossa valtio yksin rahoittaa asiaa. Hän vetoaa luottoluokittelijoihin. Nyt Antti heittää Juttaa lattiaan, ja saa valtava aploodit. Hän haluaa korjata virheellisen päätöksen.

Kaappauskuva Demokraatin internet-lähetyksestä.
UUSI teema yritysdemokratia ehkä vähän lässäyttää tunnelmaa. Omaan työhön pitäisi voida vaikuttaa.

SITTEN taas lyhyitä kysymyksiä. Ratkaisu tuo rytmiä.

(JOUDUIN hakemaan vaimon jumpasta, ja kuuntelin keskustelua kännykästä). Kysymys Kreikan lainanannosta oli väittelyn kliimaksi. Rinne asettui pienten kreikkalaisten kannalle, mutta Urpilaisella oli heittää tosi pommeja:  Kreikan hallitus on itse päättänyt leikata sosiaaliturvasta ei puolustusvoimista. Kreikka on nyt jo saanut 10 vuotta vapaat lyhennyksistä ja koroista.

VUORENRINNE julisti väittelyn päättyneen melkein tasapeliin, ja ojensi kukat.

Tuomio
Kumpi voitti? Minun mielestäni?  Rinteen perusmessagen ymmärsin näin: SDP:n jäsenet eivät koe, että voivat vaikuttaa puolueen päätöksiin. Urpilainen sanoi, että järjestökoneen toimivuudesta vastaa puoluesihteeri. Rinteen toinen perusmessage oli, että työttömyys on selätettävä (hinnalla milla hyvänsä ja valtiojohtoisesti. Urpilainen halusi valtion rinnalle yrityksiä. Rinteen mukaan SDP näyttää hallituksessa apupuolueelta, Urpilainen näki toisin. Historia osoittaa, että demarilinjalla oltiin.

RINNE puhui pienen ihmisen puolesta. Urpilaisen käsitemaailma oli paljon laajempi.

TÄSSÄ keskustelussa kumpikin sai iskuja läpi. Uskon, että Rinne vetosi  heikompiosaisiin paremmin, Urpilainen ehkä siihen keskiluokkaan. Ei Rinnettä kanveesiin löyty, mutta kuvainnollisesti  polvet värisi erityisesti Kreikan kysymyksessä, jossa Urpilaisella oli ylivoimaiset faktatiedot. Arvioisin Jutan voittajaksi pistein 12-7. 

torstai 1. toukokuuta 2014

Rinne vs. Urpilainen. Retorinen analyysi

Kuvakaappaus Yle-Areenan sivuilta  A-studio-ohjelmasta .
A-STUDIOSSA eilen 30.4. klo 21.05 alkaen ottivat yhteen SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen ja haastaja Antti Rinne. Katsoin kaksintaistelun tänä aamuna Yle-Areenalta.  Vaikka olenkin julkisesti ilmoittanut äänestäväni puoluekokouksessa istuvaa puheenjohtajaa (ja niin myös teen), uskon, että varsin moni koki Antin pärjänneen paremmin.  Miksi? Keskustelua kannattaa analysoida retoriikan (puheopin) näkökulmasta.

KLASSISESSA retoriikassa hyvää puhujaa kuvaa kolme käsitettä ethos, logos ja pathos.

LOGOS
Urpilainen oli selvästi fakta-asioissa vahva asiantuntija.  Luvut olivat oikeita, ja hän pääsi korjailemaan Rinteen pikkuvirheitä. Molemmat argumentoivat loogisesti, mutta niin, että pidempiä keskustelusyklejä ei syntynyt. Puheenvuorot jäivät usein monologeiksi. Rinne syytti Urpilaista siitä, että maassa ei ole teollisuuspoliittista ohjelmaa. Urpilainen vastasi: tulee. Rinne kyseenalaisti yhteisöveron dynaamiset vaikutukset. Nähdyt investoinnit eivät johdu siitä.  Urpilainen puolustautui.

Urpilaisen argmenttien logiikka perustui ajatukseen valtiosta lähinnä fasilitaattorina, mahdollistajana (teollisuudelle ja yrityksille).  Rinteen valtio oli aktiivisempi toimija, joka tulee ja pelastaa ennen muuta työttömät. Konkreetti ehdotus oli valtion omaisuuden myynti (1,9 miljardi) ja koko tuon rahan suuntaaminen työpaikkoihin.

Urpilaisen  puhe  oli minun korvissaani ekonomistista, hän näytti tuntevan talouden logiikan. Rinteen logiikka oli arkisempaa ja ihmislähtöisempää.  Syntyi mielikuva, että Rinne puhuu alhaalta ja läheltä ja konkreetisti,  Urpilainen yläviistosta ja kaukaa ja käsitteellisesti korkealla.

Logoksen haaste TV:ssä on, että puhe pitää aina sovittaa kuulijoille. Nyt ohjelmaa katsovat "kaikki".  Kuulosti siltä, että Urpilainen halusi vakuuttaa  ainakin  luottoluokista päättävät tahot sekä investointeja Suomeen harkitsevat yritysjohtajat. Kansan on tärkeää kuulla totuus. Rinne puhui enemmän työttömille ja vähäosaisille.

PATHOS
Hyvä puhuja sytyttää ja saa kuulijat innostumaan. Kumpikin puhuja oli vakava. Turhankin vakava. Urpilainen toki yritti hymyillä mm.viimeisen kysymyksen kohdalla: jatkaisiko hän Rinteen voittaessa valtiovarainministerinä. Huumoria ei käytetty lainkaan. Ohjelmassa oli clipsi Urpilaisen starttitilaisuudesta, jossa hän innosti omia tukijoitaan (minusta hieman jäykästi). Rentous puuttui.

ETHOS
Kolmas hyvän puhujan kriteeri on ethos: Onnistuuko puhuja vakuuttamaan kokonaisolemuksellaan kuulijat siitä, että hän on hyvä ihminen ja hyvällä asialla. TV-ohjelmassa oli clipsi, jossa viitattiin Antin taloussotkuihin. Toimittaja ei varmaankaan tehnyt sitä vahingossa.

Ethokseen liittyy käsite humiliaatio, nöyryys. Kuinka puhuja puhuu itsestään ja toisista? Miltä hän näyttää? Kumpikaan ei pröystillyt vaatteilla. Rinne istui rennosti ylänappiauki, hieman kumarassa.

Vieraat saivat esitellä toisensa.  Rinne esitteli Urpilaisen nätisti, Urpilainen Rinteen piikikkäästi. Urpilainen puhui paljon, oli nopeampi ottamaan puheenvuoron, puhui päälle. Ethoksen kannalta Rinne oli sivistynyt, ja antoi naisen puhua.

Kumpikin rakensi kuvaa itsestään hyvän tekijänä. Urpilainen Suomen pelastajana. Tuloerot ovat kaventuneet. On säädetty soiidaarisuusvero, kiristetty pääomaveroa ja  perintöveroa. Rinne tosin kumosi: Osinkotulot ovat vain laman vuoksi laskeneet.

Urpilainen esitti tavoitteina pyrkimyksiä, jotka eivät ole kaikista hyviä: työurien pidentäminen, opiskeluaikojen lyentäminen, velkaantumisen pysäyttäminen (tai tarkemmin ne toki ovat hyviä tietyille ryhmille).

Rinteestä syntyi kuva "Suomen Joutsenena", joka tulee ja pelastaa oman  onnensa nojaan jätetyt työttömät.  Työhön pakottamisesta ei hyvää seuraa. Tarvitaan lisää työpaikkoja.  Työpaikkoja katoaa. Meillä on 340 000 työtöntä (72 % työllisyysaste). Otetaan velkaa. Sitä ei kannata maksaa nyt pois, kun korot ovat alhaiset. Hän myös nosti esiin sen, että yritykset eivät ole isänmaallisia vaan tekevät vain kannattavaa bisnestä. Hallituksen ratkaisujen arvon ratkaisee se, miten ne vaikuttavat heikompiosaisiin.

SUMMAA
Lähtöasetelma oli, että Rinne haastaa Urpilaisen. Urpilainen puolustautuikin molemmin käsin terhakkaasti. Rinne säilytti koko ajan rauhallisuutensa.  Rinne ei hyökännyt, ja asetelmaa oli myös toisinpäin. Urpilainen olikin retorisesti haastaja ja Rinne se, joka haastettiin.

Tapaa puhua voi myös tarkastella narratiivisesti. Millaista tarinaa puhuja kertoo? Urpilainen kertoo tarinaa suurissa vaikeuksissa ja pahassa maailmassa elävästä pienestä Suomesta, joka selviytyy sopeutumalla ja myös ikäviä asioita tekemällä. Hallitus on tässä pelastaja, joka auttaa niitäkin, jotka eivät vielä tiedä apua tarvitsevansa. Ja tärkeä sankari on valtiovaranministeri. Pahoja ovat ahneet veroparatiisiin omaisuuttaan kätkevät. Rinne kertoo tarinaa SDP:stä, joka keskittyy pelastamaan työttömät vaikka velalla rahoitettavien, valtion luomien uusien  työpaikkojen avulla. Hän ei nosta itseään toisten yläpuolelle, vaan puhuu porukoista. Pahoja ovat globaalit yritykset.  Sanaa kapitalistit ei käytetty, mutta sitä sillä tarkoitettiin.

RETORIIKAN harrastelijana  antaisin Rinteelle seuraaviin yhteenottoihin neuvon: 95 %:sti juuri samalla tavalla. Hyppysellinen huumoria. Muutaman aivan uusi avaus. Hymyä. Urpilaiselle antaisin neuvon:  Lisää rentoa rauhallista kuuntelua.  Vähemmän sanoja. Ei päälle puhumista. Ei selittelyä. Kannattaa olla tietoinen siitä, että nyt valittu tapa puhua tulee yläviistosta. Se puhuttelee verot maksavaa, vielä solidaarista keskiluokkaa. Mutta se voi jättää heikko-osaisimmat kylmiksi. Äänestyksen puoluekokouksessa voittaa se, joka koskettaa molempia ryhmiä.