Kiitokset

Kiitokset

lauantai 22. maaliskuuta 2014

Aate, liike ja tulevaisuus

PUHEENJOHTAJAEHDOKAS Antti Rinteen taustaryhmä on tuottanut ehdokaan nimissä kulkevan pamfletin Aate, liike ja tulevaisuus. Tesktiä on 46 sivua, ja mukana on valokuviakin. Kirjanen postitettiin kaikille 500:lle puoluekokousedustajalle. Rinne toivoo sen herättävän keskustelua.

LUIN kirjasen kahteen kertaan ja yritän seuraavassa tiivistää lukemaani niin kuin sen ymmärrän. Joihinkin asioihin otan kantaa.

Maailma paremmaksi
ANALYSOIN pamflettia jakamalla esitettyjä ajatuksia ensinnäkin päämääriin ja keinoihin, joilla päämääriin pyritään. Toiseksi jaoin ajatukset koko maailmaa, Eurooppaa, Suomea ja SDP:tä koskeviksi.

RINTEEN taustaryhmä haluaa maailmasn "kaikille ihmisille paremmaksi, taloudellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisemmaksi sekä ekologisesti kestävämmäksi." Keinovalikko jää abstraktille tasolle: politiikka, demokratia ja kansanvalta.

Vaikka teksti muilta osin on retrohenkistä, rauhan ja sodan kysymyksiin ei puututa lainkaan.

Eurooppa paremmaksi
EUROOPPAOSUUS ei ole sekään kovin laaja. Ryhmä haluaa panna tavallisten europpalaisten arjen  elämän kurjistaminen kuriin. EU:n sisällä on eurooppalaista päätöksentekoa  demokratisoitava. Vahvaa minimilainsäädäntöä tarvitaan sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamiseksi.  Ihmiset  on asetettava markkinoiden edelle. Eurooppalainen kansalaisyhteiskunta on tärkeä.

Keskeisinä keinoina ovat EKP politiikan muutos: leikkauspolitiikasta kavu- ja investointipolitiikkaan. EU:n rahoja tulee ohjata koulutukseen, innovaatioihin, tulevaisuuden teknologioinja aloille, joilla ludaoan työllisyyttä ja hyvinvointia. Pankit on pantabva kantamaan omat vastuunsa.

Suomi paremmaksi
SUOMEN tulee jatkossakin olla pohjoismainen hyvinvointivaltio, tasa-arvoinen ja yhdenvertainen yhteiskunta. Jokaisen arvo on tunnustava. Vähemmistöjä on kohdeltava paremmin. Yhteiskunta tulee rakentaa terveelle pohjalle (vrt. alistaminen).

Tasa-arvo on avainarvo: Kansalaisten taloudellinen tasa-arvo. Kansalaisten sosiaalinen tasa-arvo. Tasa-arvoiset mahdollisuudet. Tuloeroja tulee  supistaa. Heikoimmista ja epäonnen kohtaamista on huolehdittava (yhteisesti rakennetut riskienhallinramekanismit). Vahva julkinen sektori tuottaa universaalia turvaa,  laadukkaat palvelut ja paljon työpaikkoja.

Talous on pantava palvelemaan ihmisten enemmistön etua. Kasvun hyödyt on jaettava kaikille (elämänlaatu, hyvinvointi, taloudellinen menestys). Jokaisen on saatava merkityksellistä työtä. Jokaisella on oltava  mahdollisuus kunnon työsuhteeseen. Työstä on saatava oikeudenmukainen korvaus ja arvonanto. Yhdestä työstä maksettavalla palkalla on tultava toimeen. Sukupuolten tasa-arvo palkkoihin. On taattava mahdollisuus kouluttautua uudelleen.

Päämääränä on kestävästi kasvava yhteiskunta, joka on oikeudenmukainen tulevia sukupolvia kohtaan.

Suomen on oltava tulevaisuuden haasteet voittava yhteiskunta. Meillä on oltava maailman osaavin työvoima.

Konkreetteja tavoitteita ovat:

 • Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen (Kallialan malli 4t)
 • Tasalaatuinen peruskoulu os.
 • Laadukkaat palvelut lähellä
 • Ammatilliseen koulutukseen lisää oppisopimuskoulutusta; ei yhteen ammattiin; ei saa käyttää palkattomana työvoimana
 • Avoin ammattiopisto
 • Lisää kouluttautumismahdollisuus aikuisille, joilla ei ole koulutusta.
 • Aikusille tietotekniikan koulutusta
 • Lisää asuntoja ja uusia koulurakennuksia (homekorjausten sijaan)
 • Perusterveydenhoito kuntoon.
 • Kohtuullinen kunnallisveroaste
 • Työllisyysasteen nostaminen
 • Verot maksukyvyn mukaan: Pienten ja keskituloisten verotusta on kevennettävä
 • Työelämän laadun parantaminen 
 • Monipuolisempaa vientiä
 • Talouskasvua

KEINOVALIKKOA ovat mm.

 • Huomio työvoiman kysyntään: Markkinatalouden ohjaaminen demokraattisin keinoin
 • Luodaan talouskasvua ja työpaikkoja; Valtio vahvasti mukana uuden kasvun kehittämisessa ja pääomittamisessa; Kasvuinvestointeja velaksi
 • Selkeä soteuudistus (viidelle ervalle kokonaisvastuu)
 • Kuntauudistus : vahvat peruskunnat. Helsingin seudulle  metropoliratkaisu.
 • Suomalaisia hoitajia Kiinaan
 • Kolmikannalla rakentaminen
 • Sosiaaliset tulonsiirrot
 • Verotus; Kiinteistöverotus oikeudenmukaiseksi. Vähennetään verovähennyksiä. Tukitaan verovuoto ja verovälttely
 • Investointi kasvun edellytyksiin: ihmisiin; sosiaaliset investoinnit terveyteen, turvaan osaamiseen ja koulutukseen.
 • Huokoisempi koulupäivä/eheytetty koulupäivä
 • Koulutuksen digitalisointi; lisää työelämäosaamista
 • Ammattikorkeakoulut ja yliopistot yhteistyöhön
 • Sijoituksilla rahaa
 • Luodaan uusia vientialoja: menestystä megatrendeistä. (ekologia, myydään peruskouluosaamista, koulutusmarkkinat)
 • Valtio ohjaamaan elinkeinotoiminnan kehitystä
 • Valtio tukemaan työpaikkojen syntymistä
 • Työpaikkoja kuntiin työllisyyskoulutuksen sijaan
 • Edistetään keskisuurten yritysten kasvua (korkean jalostusasteen tuotteita ja palveluita)
 • Turismi, eritysesti venäläiset (visumivapaus)
 • Alipalkkauksen kriminalisointi

SDP paremmaksi
RYHMÄ haluaa demarit Suomen johtavaksi tulevaisuuspuolueeksi, Johtavaksi politiikan suunnannäyttäjäksi, muiden edelle. Tavoitteena on kunnianhimoinen huomispäivän politiikka.
Retroa on samalla korostaa, että demarien tulee olla kapitalismin ja poliittisen oikeiston vastavoima. On valittava vasemmistolainen yhteiskuntapolitiikka. On suojattava  kansalaisia kapitalististen markkinoiden liialta vallalta ja vaalien kautta oikeistolaiselta politiikalta.

Miten tähän asemaan päästään?  Avaintekijänä on äänestäjien menetetyn luottamuksen hankkiminen takaisin. On oltava uskottavuutta ja suunnannäyttökykyä.

Arvot on kirkastettava. Arvolista on komea: ihmisen oikeus osallisuuteen, työhön, toimeentuloon ja turvallisuuteen. Ihmisarvo, tasa-arvo, vapaus,  erilaisuus, solidaarisuus, työ (tapa osallistua ja kantaa vastuuta), uudet alut ja kasvunpaikat, luottamus, oikeus toteuttaa itseään taustastaan riippumatta vapaana sorrosta, puutteesta, pelosta ja epävarmuudesta. Aktiivinen kansalaisuus.

Päämäärät ja injaukset tulee rakentaa arvoista käsin.  Tarvitaan selkeä arvoille rakentuva, kirkas  poliittinen linja; vakaat, varmat periaatteet, selkeät yhteiset arvot, selkeät perustavoitteet, ennustettavat johtopäätökset.

Tämä edellyttää aatepoliittista  ohjelmatyötä. On viritettävä aatepoliittista  linjakeskustelua. On analysoitava talouspolitiikkaa kapitalismin kritiikin näkökulmasta. Tarvitaan  sparrausta ja  demokraattiset prosessit.  On  toimittava yhdessä.

On katsottava SDP:n omaa kuvaa. On luotettava terveeseen järkeen ja rehelliseen puheeseen. Mustaa ei pidä selittää valkoiseksi. Kenttäorganisaatiolle on palautettava arvostus. Puolueen sisällä on tehtävä työnjakoselvitys ja kansainvälisen toiminnan strategia. On sanottava ei kosiskelulle. tempoilulle, ennustamattomuudelle, ihmisten käsitysten aliarvioinnille, tuulien haistelulle, epäselville tavoitteille ja linjalle, kyvyttömyydelle vastata periaatteellisesti ja ohjelmallisesti muuttuvaan yhteiskuntaan.

Muutama kriittinen kysymys
KELPO pamfletti. Hyvä mixaus retroa ja tulevaisuushakuisuutta. Sopivasti vanhaa retoriikkaa ja tutkittua tietoa.  Hankalaa on kuitenkin uskoa  ratkaisuksi  tulevaisuuteen mennyttä:  kuten suljetun yhteiskunnan vahvan valtion malli.

Päämäärät tuntuvat hyviltä. Mutta miten niihin päästä 2010-luvun realimaailmassa?
Globaalilla kapitalismilla ei ole enää vastavoimaa maailmassa, jossa sosialismi romahti. Jossa johtava kommunistinen maa Kiina noudattaa tasan markkinoiden lakeja. Kuinka valtio voisi avoimessa yhteiskunnassa suitsia markkinavoimat? Voidaanko nykyisessä taloustilanteessa oikeasti työllistää mm. lainoilla 100 000 uutta työpaikkaa? Voidaanko aikuisten oikeasti työttömyys ratkaista lisäämällä kuntien työntekijämäärää?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti