Kiitokset

Kiitokset

torstai 14. helmikuuta 2019

Valtuuston kokous 25.2.

Valtuusto
Esityslista 25.02.2019 klo 17:30

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Toinen demari

3 Käräjäoikeuden lautamiehen eronpyyntö ja täydennysvaali (Pöydälle 21.1.2019)
4 Varavaltuutetun ja liikuntalautakunnan jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali
Kok.
5 Käräjäoikeuden lautamiehen eronpyyntö ja täydennysvaali
6 Käräjäoikeuden lautamiehen eronpyyntö ja täydennysvaali


7 Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien seuranta II / 2018
Habiba Ali esittelee

8 Ennakkotietoa tilinpäätöksestä 2018

9 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kameleonten Ab:lle Leppävaaran urheilupuistoon rakennettavaa yleisurheilupainoitteista monitoimihallia varten otettavalle lainalle
10 Elinkaarihankkeena toteutettavien Tuomarilan ja Laajalahden koulujen tavoitekustannuksen muuttaminen
11 Elinkaarihankkeena toteutettavien Kirstin koulun ja päiväkodin sekä Viherlaakson koulun ja lukion tavoitekustannuksen muuttaminen

KAAVOJA
12 Gräsantulli, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 321610, 22. kaupunginosa Olari
13 Vanbronniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 330503, 21. kaupunginosa Henttaa

VALTUUSTOKYSYMYKSIÄ
14 Valtuustokysymys Kuntaliiton jäsenyyden hyödyistä ja haitoista
Kok.
15 Valtuustokysymys Finnoon satama-altaan ruoppauksista ja täytöistä
Vas.
16 Valtuustokysymys kansallisen muistiohjelman 2012 - 2020 Kohti muistiystävällistä Suomea toteuttamisesta Espoossa
Demarien Olli Lehtonen
17 Valtuustoaloite kasvisruokaan siirtymisestä luottamushenkilöiden kokoustarjoilussa
Vas.
18 Valtuustoaloite joukkoistamisen mallin käyttöönotosta Espoossa
Persut
19 Valtuustoaloitteet vammaisten työllistymisen parantamiseksi sekä edistämiseksi
Kok.
20 Valtuustoaloite kattavan ja aktivoivan koulutuksen järjestämisestä tyttöjen sukuelinten silpomisen ehkäisemiseksi
Persut
21 Valtuustoaloite espoolaisen köyhyyden poistamiseksi vuoteen 2030 mennessä
Vas

tiistai 12. helmikuuta 2019

Espoon demarien valtuustoryhmän nettilehti Valdemarin vuoden ensimmäinen numero ilmestynyt


Espoon demarien valtuustoryhmän nettilehti Valdemarin vuoden ensimmäinen numero 1/19 on juuri ilmestynyt. Aiemmin julkaistuista jutuista mukana on edelleen luettavissa valtuustoryhmän - sekä varsinaisten että varajäsenten tähän mennessä kirjoitetut esittelyt ja Valdemarin kuuden vuoden aikana julkaistujen numeroiden teemalistat. Hyviä lukuhetkiä juttujen parissa.

perjantai 25. tammikuuta 2019

Etelä- Espoon demarien mediatiedote

Etelä- Espoon demarit: 
Lasten maailman idea on innostava, mutta Karhusaari on väärä paikka
Mediatiedote


Espoon  Karhusaareen ollaan suunnittelemassa yksityisin voimin isoa lastenkulttuurin keskusta: Lasten maailmaa.  Kyseessä ei ole huvipuisto, vaan  nyt kaavaillaan  lasten omaa kirjastoa ja tunnettujen satuhahmojen satumaailmoja. Tavoitteena olisi  saada  saarelle 600 000 kävijää vuodessa ja samalla kerätä noin kahden miljoonan euron voitot lasten parissa tehtävään työhön.

Alueelle rakennettaisiin noin 7 800 neliön kokoinen maksullinen uudisrakennus, joka olisi  tarina- ja satulähtöinen  kulttuuritalo. Lastenkirjasto tulisi  Sinebrychoffin puuhuvilaan.

Hankkeen kustannusarvio on  50–70 miljoonaa euroa. Rahoitus - myös suunnittelun osalta - on vielä kesken. Varoja keskukseen aiotaan kerätä  lahjoituksina, ja mukaan toivotaan suomalaisia, kulttuuria rahoittavia isoja säätiöitä.

Hanke on vaativa suunnittelukohde. Se  vaatii asemakaavanmuutosta. Sen luonto on liikunta- ja virkistyskäytössä. Karhusaaressa on lisäksi muinaismuistolailla suojeltuja alueita ja  suojeltuja rakennuksia. Sinebrukoffin rakennus ei ole esteetön; Lasten­kirjastoon ei pääsisi lastenvaunuilla, eikä se sovi suurille yleisömäärille. Lisäksi hanke vaatii  pysäköintialueita Länsiväylän pohjoispuolelle  ja uutta  ajoyhteyttä Hanasaaren suunnasta. Alueelle ei m pääse julkisen  liikenteen palveluilla. Lähimmälle metroasemalle on kilometrin matka.

Espoon kaupungin elinkeino- ja kilpailukykyjaos on hyväksynyt hankkeen suunnitteluvarauksen kahdeksi vuodeksi. Suunnitteluvaraus ei kuitenkaan vielä sidoa Espoota mihinkään.

Etelä- Espoon demarien mukaan idea Lasten maailman rakentamisesta Espooseen on innostava. Mutta paikka on ongelmallinen. Karhusaarta pidetään yhtenä arvokkaimmista suojelukohteistamme.  Mekin toivomme alueen pysyvän kaikille avoimena ja maksuttomana.

Voisiko innovatiiviselle idealle etsiä parempaa paikkaa?  Lasten maailmalle  tällaisia olisivat esim. Suomenojan ja Keran alueet. Edelliselle pääsee pian metrolla  ja jälkimmäiselle  junalla.


Markku Sistonen
puheenjohtaja
046 8773884

torstai 17. tammikuuta 2019

Ovalan kokous 23.1.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Esityslista 23.01.2019 klo 17:30
Lautakuntien kokoushuon


1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

3 Selvitys Tietotie 6:sta sekä väistökoulutilasta
Lukuvuoden 2017-2018 päättyessä väistötiloissa opiskeli 3357 oppilasta ja opiskelijaa 14 peruskoulusta ja yhdestä lukiosta, mikä on noin 10% suomenkielisten koulujen ja päivälukioiden oppilasmäärästä. 10 koulun ja yhden lukion väistötilanteen syynä on koulukorjaus ja 5 peruskoulun tapauksessa koulun tilanpuute.

Kaikista kartoitetuista vaihtoehdoista nousi Tietotie 6:n kiinteistö kokonaistaloudellisesti ja tilamahdollisuuksiensa puolesta parhaimmaksi vaihtoehdoksi
Jotta turvataan opetustilat lukioille vuoden 2019 elokuusta lähtien, on tilavuokrauksen kanssa edettävä kesäkuussa 2018.

4 Koulutilojen ja varhaiskasvatuksen tilojen kuntalaiskäytön yleisten periaatteiden sekä käyttökorvauksien hyväksyminen 1.8.2019 alkaen (palautettu 21.3.2018, palautettu 18.4.2018)
Palautettu jo kaksi kerta

5 Meri-Matin tarveselvityksen muutos
Esitys: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy osaltaan Matinkylän Tynnyripuistoon toteutettavan Meri-Matin oppimis- ja toimintakeskuksen tarveselvityksen muutoksen liitteen mukaisena. Telaniityn liikuntakentän ja huoltorakennuksen toteutus sisältyy Meri-Matin hankkeesee

6 Espoon yhteislyseon lukion opetuksen järjestäminen 1.8.2019 lukien
Esitys: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta:  Päättää, että Espoon yhteislyseon lukio siirtyy 1.8.2019 lukien Kutojantie 2:een. Samassa yhteydessä jalkapallolinja siirtyisi Leppävaaran lukioon siten, että nykyiset jalkapallolinjan opiskelijat voivat suorittaa lukio-opintonsa Espoon yhteislyseon lukiossa loppuun asti. Vuonna 2019 jalkapallolinjan uudet opiskelijat otettaisiin Leppävaaran lukioon.

Espoon yhteislyseon lukion siirtymistä puoltavat Leppävaaran lukion johtokunta, Espoon yhteislyseon koulun ja lukion yhteinen johtokunta, Espoon yhteislyseon lukion henkilökunta ja opiskelijakunta sekä Espoon nuorisovaltuusto.

Leppävaaran lukion henkilökunta ja opiskelijakunta ei pidä esitystä perusteltuna tässä vaiheessa.
Kauklahti seuran puheenjohtaja ja kaksi allekirjoittanutta suhtautuvat kielteisesti lukion siirtymistä koskevaan esitykseen.

7 Haukilahden lukion nimi 1.8.2019 lukien
Kaupunkisuunnittelun nimistöryhmä on esittänyt Haukilahden lukion uudeksi nimeksi Aapeli Saarisalon lukiota tai Saarisalon lukiota. Haukilahden lukion henkilö- ja opettajakunnan sekä koulun ja lukion yhteinen johtokunta ovat esittäneet uudeksi nimeksi Espoon kampuslukiota (esitys)

8 Selvitys englanninkielisen perusopetuksen lisäystarpeesta ja toteutusvaihtoehdoista

Yhteenvetona voidaan todeta, että englanninkielisen opetuksen kysyntä tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Määrää on vaikea arvioida, koska edellä mainittuihin lisäystarpeeseen liittyviin seikkoihin liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Siksi englanninkielisen ja kaksikielisen opetuksen näkökulmasta olisi hyvä, että lisäystarpeeseen voitaisiin vastata joustavasti kysynnän mukaan. Kuitenkin arvioidaan, että englanninkielinen opetus kasvaa niin paljon, että tulevaisuudessa tarvitaan useampi kuin yksi englanninkielisen opetuksen toimispiste Espoossa.


9 Yksityisen varhaiskasvatuksen järjestämisen muutosten valmisteluaikataulu

Esitys: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää, että yksityisen varhaiskasvatuksen järjestämisen muutosten valmistelua jatketaan selostustekstissä esitetyn aikataulun mukaisesti, siten, että palveluseteli voidaan ottaa käyttöön 1.8.2020.

10 Ryhmäperhepäiväkoti Sahramin toiminnan päättyminen

Esiys: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää, että ryhmäperhepäiväkoti Sahramin toiminta päättyy 31.7.2019.

11 Alustava suunnitelma 5-vuotiaiden lasten maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen toteuttamisesta

Esitys: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää, että 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen valmistelussa edetään selostustekstissä esitetyn suunnitelman mukaisesti. Espoon sivistystoimi hakee opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeiluun.

12 Yksityisten perhepäivähoitajien esitys korvauksen maksamisesta hoitajan oman lapsen hoidosta

Esitys: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi yksityisten perhepäivähoitajien esitykseen tehdyn esityslistatekstin mukaisen selvityksen ja päättää, että ehdotuksessa esille tuodut näkökohdat otetaan huomioon yksityisen varhaiskasvatuksen tukemisen tapoja kehitettäessä.

15 Selityksen antaminen hallinto-oikeudelle määräaikaisia virkasuhteita koskevassa hallintoriita-asiassa

Korvausvaatimuksessa vaaditaan 24 kuukauden palkkaa vastaava korvaus ja oikeudenkäyntikuluja 2 000 euroa. Vaatimuksen perusteena on esitetty se, että ko. opettaja on otettu kuuteen peräkkäiseen määräaikaiseen virkasuhteeseen eikä kaupungilla ole ollut lain mukaista perustetta määräaikaisuuksille.

Oikeuskäytännön (Helsingin hallinto-oikeus 17.4.2018, 16234/16/2209) perusteella se, että tuntimäärät eivät ole vakiintuneet päätoimisuutta vastaavaksi, tulee ottaa huomioon harkittaessa määräaikaisena olleen viranhaltijan oikeutta korvaukseen.

ko. opettaja ei ole ottanut vastaan hänelle tarjottua uutta määräaikaisuutta samassa lukiossa.

16 Rinnekodin koulun johtokunnan varajäsenen eropyyntö ja täydennysvaali
17 Päätökset ja kirjelmät
18 Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset
19 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen viranhaltijoiden sekä varhaiskasvatusjaoston päätökset

maanantai 14. tammikuuta 2019

Valtuuston kokous 21.1.

Valtuustonkokous
Esityslista 21.01.2019

Kokous alkoi muutaman minutin myöhässä. Demaripulpetit yhtä lukuunottamatta täynnä.

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

EROJA
3. Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali
- kok.
4. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali
- vihr.
5. Rakennuslautakunnan varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali
- vas.
6. Espoon käräjäoikeuden lautamiehen eronpyyntö ja täydennysvaali
7. Kestävä Espoo -poikkihallinnollisen kehitysohjelman ohjausryhmän varajäsenen eronpyyntö ja uuden varajäsenen nimeäminen
- kok.

KAAVOJA
8. Kipparinkatu, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 410309, 34. kaupunginosa Espoonlahti

9. Kirkkojärvenpuisto, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613500, 40. kaupunginosa Espoon keskus

Vasta tämä herättää keskustelua. Uusi kaava sai kehuja

KYSYMYKSIÄ
10. Valtuustokysymys koulu- ja päiväkotialueiden liikenneturvallisuudesta (Pöydälle 10.12.2018)
- Persut

Herätti ison halun tehdä toivomuksia. Kaikki menivät läpi.

11. Valtuustokysymys Espoon kaupungin vammaispalveluiden resurssoinnista sekä erityisesti
työntekijätilanteesta (Pöydälle 10.12.2018)
- Vas.

Kysymys palautettiin uudelleen valmisteltavaksi

12. Valtuustokysymys ympäristöterveyden huomioimisesta päätöksenteossa
- SDP/Värmälä

Kysymystä kehuttiin. Toivomuksia esitettiin.

13. Valtuustokysymys koulunkäyntiavustajien aseman parantamisesta
- SDP/Värmälä

Johanna Värmälä esitti myös toivomuksen, että nimikkeeksi otettaisiin ohjaaja. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Asian esiinnostamista kiitettiin. Demareista pöntössä kävivät myös Markku Sistonen ja Martti Hellström. 

14. Valtuustokysymys, miten Espoo helpottaa asiointia terveydenhuollossa erityisesti ajanvarauksessa
- SDP /Ali A.
Kysymys herätti hyvää keskustelua.

15. Valtuustoaloite anonyymin rekrytoinnin käyttöönotosta Espoon kaupungin rekrytoinneissa
- Sin.

KELLO on nyt 19.30
Kokous päättyi,


torstai 20. joulukuuta 2018

Valdemarin joulunumero on ilmestynyt

Espoon demarien valtuustoryhmän nettilehti Valdemarin vuoden 2018 kuudes ja tämän vuoden viimeinen numero 2018  on juuri ilmestynyt.

Hyviä lukuhetkiä lehden parissa. Lehti on luettavissa  osoitteessa:

http://espoonvaldemari.blogspot.fi

 t.