Kiitokset

Kiitokset

torstai 16. tammikuuta 2020

Valtuuston esiyslista 27.1.20

Valtuusto esityslista 27.01.2020 klo 17:30

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
SDP toinen

3 Kulttuurilautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali
Vihr.
4 Liikunta- ja nuorisolautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali
Vihr,
5 Rakennuslautakunnan varajäsenen täydennysvaali
Kok
6 Teknisen lautakunnan varajäsenen täydennysvaali
Valtuusto valitsee teknisen lautakunnan jäsenen Pirkko Kuuselan (SDP) henkilökohtaisen varajäsenen Ilkka Hirvelän (SDP) tilalle Matti Viitasalon (SDP).
7 Ympäristölautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali
Vihr,


8 Tiistilän koulu ja päiväkoti, uudisrakennus, hankesuunnitelman hyväksyminen
KH:ssa ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


9 Nihtisilta, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 130133, 54. kaupunginosa Kilo
KH:ssa   ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

................ ALOITTEITA........................
10 Valtuustoaloite liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä (pöydälle 9.12.2019)
Vihr.
Liha- ja maitotaloustuotteiden kulutuksen puolittaminen aiheuttaisi ateriapalveluihin lisäkustannuksia.
Liha- ja maitotuotteiden vähentäminen saattaisi heikentää osan päiväkoti- ja kouluikäisten lasten sekä ikäihmisten ravitsemusta

KH palautti kerran.
Toisella kerralla äänestettiin.

11 Valtuustoaloite tupakoinnin kieltämisestä Espoon uimarannoilla (pöydälle 9.12.2019)

SD: Sistosen esitys
Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista sitovan tupakointikiellon asettamista uimarannoille. Tupakointi kuuluu perustuslaissa turvattuun yksilön tahdonvapauteen ja itsemääräämisoikeuden piiriin.

12 Valtuustokysymys asiakasmaksuista ja omavastuista
SD Värmälän kysymys
Vastaus: Lainsäädännöllä voitaisiin edistää

13 Valtuustokysymys päihdekuntoutujien asumisjärjestelyistä
Kok.
KH:ssä  ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Valtuustokysymys esteettömän palvelun turvaamisesta terveydenhuollossa ja esteettömyyden kehittämisestä
Kok.
KH:ssa ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Valtuustokysymys Vantaan mallin käyttöönotosta Espoossa nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä
SD.Kivekäs
 valtuusto merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen ilmoituksen, ettei vastausta valtuustokysymykseen siitä, pitäisikö Espoossa ottaa Vantaan malli käyttöön nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä, voida asetetussa määräajassa antaa.
Toisella kerralla: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Valtuustokysymys Finnoon satama-altaan ruoppauksista ja täytöistä
Vas.
Esitys: astausta Kari Uotilan ja 32 muun valtuutetun 19.11.2018 jättämään valtuustokysymykseen koskien Finnoon satama-altaan ruoppauksia ja täyttöjä voida asetetussa määräajassa antaa.

17 Valtuustokysymys Espoon hiilineutraaliustavoitteesta
Vihr,
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


18 Valtuustokysymys Pohjois-Tapiolan koulujen sisäilmaongelmista ja väistötiloista
Vihr.
ettei vastausta valtuustokysymykseen Pohjois-Tapiolan koulujen sisäilmaongelmista ja väistötiloista voida asetetussa määräajassa antaa.

19 Valtuustoaloite lapsivaikutusten arvioinnista Espoon kaupungin päätöksenteossa
Kesk/KOK
Historiaan kuulu useita palautuksia.
Nyt esittys hyväksyttiin,

20 Valtuustoaloite vanhusasiainvaltuutetun palkkaamisesta Espooseen ja muualle Läntiselle Uudellemaalle
SD. Värmälä
Tässä vaiheessa ei esitetä enempää selvitystä tehtäväksi vanhusasiavaltuutetun palkkaamisesta Espooseen ja muualle Länsi-Uudellemaalle.
Useita palauksia
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

21 Valtuustoaloite lukutaidon vahvistamisesta teatterin ja draaman keinoin
Kok.
edellyttäisi tämä valtuustoaloitteessa ehdotettua lisähenkilöstön palkkaamista kaupunginkirjastoon. Espoon kaupunki pyrkii hillitsemään uusien toimien perustamista tämän hetken haastavassa taloustilanteessa
KH:ssa ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

22 Valtuustoaloite ns. puhdastilojen järjestämiseksi sisäilmasta sairastuneille
Vas.
ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

maanantai 23. joulukuuta 2019

Valdemarin joulunumero on ilmestynyt
Espoon demarien valtuustoryhmän nettilehti Valdemarin vuoden 2019  viides numero   on juuri ilmestynyt.

Hyviä lukuhetkiä lehden parissa. Oikein hyvää Joulua ja jos mahdollista vielä parempaa uutta vuotta 2020.

Lehti on luettavissa  osoitteessa:

http://espoonvaldemari.blogspot.fi

maanantai 9. joulukuuta 2019

Tervetuloa


Ovalan kokous 11.12.19

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Esityslista 11.12.2019  
Pohjois-Tapiolan koulu, os. Sepontie 2, 02130 Espoo

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta
3 Erityisen tuen lähikoulupilotti lukuvuosina 2019-2020 ja 2020-2021
Esitys merkitään tiedoksi

4 Taiteen perusopetuksen avustukset ja tuet vuodelle 2020

5 Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusmaksusta
6 Oikaisuvaatimus varhaiskasvatuspaikkapäätöksestä

7 Kalajärven koulun perusopetuksen järjestäminen
Vuosiluokkien 1-6 oppilaiden opetus järjestetään Kalajärvellä Vuosiluokkien 7-9 oppilaiden opetus järjestetään pääosin Järvenperän koululla

8 Koulumestarin koulun johtokunnan henkilökunnan varaedustajan eropyyntö ja täydennysvaali
9 Otaniemen lukion johtokunnan jäsenten ja varajäsenten nimeäminen
10 Lukioiden johtokuntien opiskelijajäsenten valinta vuodeksi 2020
11 Lukioiden johtokuntien opiskelijaedustajat vuonna 2020
12 Päätökset ja kirjelmät
13 Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset
14 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen viranhaltijoiden sekä varhaiskasvatusjaoston päätökset

sunnuntai 1. joulukuuta 2019

Valtuustonkokous 9.12.

Valtuusto
Esityslista 09.12.2019 

Kokous alkoi muutaman minuutin myöhässä. 72 valtuutettua paikalla. Demareilla varat: Hannele ja Nina timmisti pulpeteista.

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
OK
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Toisena SDP: Luhtanen

3 Vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen (Osittain pöydälle 4.12.2019)
Auki jääneet talousarviotoivomukset:

3,12,15 ja 18  on talousarviovaikutusta, ei oteta käsittelyyn.
Muut yksimielisesti OK
16. Persujen esitys EI hyväksytty
17. Vasemmisto. Äänestys. EI hyväksytty

4 Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden lautamiehen eronpyyntö ja täydennysvaali
OK  
5 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Finnoon Pysäköinti I -nimisen yhtiön lainalle

Esitys: Valtuusto myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen ( kilpailutuksen perusteella valitaan=
enintään 13 000 000 euroa, lainan nosto 3-4 erässä, jotka voivat olla määrältään toisistaan poikkeavia
enintään 10 vuotta takaussitoumuksen allekirjoittamisesta.
KH: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
OK 

6 Valtuustokysymys Lähimmäisapu ry:n kohdeavustuksen hylkäämisen seurauksista
Vas. kysymys
OK  

7 Valtuustokysymys rahapeliongelmista kärsivien ja heidän läheistensä tarpeen mukaisen hoidon toteuttamisen
Vas.kysymys
Palautettiin KH:lle  

8 Valtuustoaloite liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä (Pöydälle 18.11.2019)
Vihreiden aloite
Jää pöydälle


9 Valtuustoaloite lähiliikuntapaikkojen kehittämisestä ilmastomuutoksen ja asukkaiden hyvinvoinnin tukena (Pöydälle 18.11.2019)
Kokoomuksen aloite
 Kehuvaa keskustelua. OK


10 Valtuustoaloite psykiatrian sairaanhoitajien osaamisen hyödyntämisestä Espoon kouluissa
Vas.aloite
 Keskustelua. 
2. Toivomusesitystä. Yksimielisesti.

11 Valtuustoaloite tupakoinnin kieltämisestä Espoon uimarannoille. Markku Sistosen aloite.
Esitys: Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista sitovan tupakointikiellon asettamista uimarannoille.
Jää pöydälle

12 Valtuustoaloite Laaksolahden jääurheilutoiminnan säilyttämisestä
Kok. aloite
Keskustelua. Toivomus ok.

13 Valtuustoaloite keittokatosten lisäämiseksi Rantaraitille ja Keskuspuistoon
Vihr.aloite
Keskustelua. Ok

14 Valtuustoaloite Espoon terveiden tilojen -ohjelman laatimisesta
Kok. aloite
Keskustelua. 
Kokous päättyi klo 19.45

Valtuuston kokous 4.12. 2019

Valtuusto
Esityslista  4.12.2019  


1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
KOKOUS alkoi ajoissa. Kaikki demaripulpetit täynnä.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kokoomuksen vuoro

3 Vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen


Kaupunginjohtaja avaa momentin. Hän moitti valtiota verotulojen tulouttamisen rytmihäiriöstä. Seuraavana puhui neuvottelujen vetäjä Markku Sistonen. Sitten  alkoivat  ryhmien puheen vuorot.

Kokoomus kehui alhaista veroprosenttia, investointien leikkauksia 68 miljoonalla ja panostusta koulutoimeen.

Vihreät harmittelevat alhaiseksi jäänyttä veroprosenttia ja pyöräilyn tukemiseen tarvittavaa rahaa.

Demarit neuvottelutulos vastaa demarien tavoitteita ottaen huomioon ryhmän koon. Vanhusten talojen suunnittelua jatketaan. Lapset ja nuoret.  Hoitotakuu kirjattiin. Teatterista ja kirjastosta hyvät kirjaukset. Pieni miinus: veroprosentti päätetään erikseen.

RKP tukee myös budjettia. Pyörätelineitä, lämpötilan laskeminen....

Persut aloittivat puheenvuoron moittimalla  kulttuurien kehitystä.
Lasten ja nuorten ja veteraanien palvelut.  Harmittelee etttei leikattu monikulttuurisuusmenoista ja menojen lisäämisestä.

Keskusta budjettisovun takana. Kotihoidon Espoo-lisä.

Vasemmisto teki aloitteen veroprosentin päättämiseksi yhdessä menopäätösten kanssa.

Siniset: paremmat palvelut pienemmillä rahoilla!  Harmittelee, ettei veroastetta saatu alennettua. Kotihoidon Espoo-lisä 2-vuotiaille jatkuu.

KD: vastuullisesti ymmärsivät Espoon vaikean taloustilanteen. Kotihoito. Vähävaraisia auttavia  yhdistyksiä autetaan.

Liberaalit Investointiohjelma kunnianhimoinen. Kaksi rattailla ajetaan. Alhaisimman veroprosentin Suomen ennatystä olisi tavoiteltava

Yksittäisiä puheenvuoroja

Ei ole varaa hötkyillä. (KD)

Vaihtoehtoisiä lisäyksiä. (Vas.)

Teatteri - tilat. Koulutus. Vero%.  Priorisointi. Tapiolan uimahalli(Kok)

Sitovista tulostavoitteista pidettävä kiinni.
Kyseessä leikkauksia torjuva budjetti. Syrjäytyviin säästöt.  Luonnon monimuotoisuus. Pyöräily.(Vihr)

Huoli sosterin rahoista- + kehitysvammaisten työllistyminen.  Murhettta esteettömyyden tasosta. Kulttuurikeskuksesta, teatterista ja uimahallista huoli. Kotihoito.  Satsaus koulutukseen. (SD)

Uinnin opetuksesta leikattu 90 000 €. (RKP)

Ei saatu tehty menoleikkauksia. Paluumuuttoa ei edistetä. Mamujen verotuloilla ei kateta heidän  tarvtsemiaan palveluita. Koulutus. Nuorisotyö. Kotihoito. Kaikki menee pieleen jollei sotea saada. (Persut)

Ennen kahvitaukoa kuultiin vielä nuorisovaltuuston puheenjohtajan puheenvuoro. Kiitoksia kesäseteleistä ja mielen-terveyspalveluista. Kiviruukin lukio.

KAHVITAUKO oli klo 18.15- 18.45. Karjalanpiirakka. Nyt keskustelu jatkui

Nyt käydään läpi tehdyt toivomuksia
Demareista sellaisen tekivät
Värmälä (2 kpl)
Pentikäinen
Luhtanen
Kivekäs

Ahlforsin tehty muutosehdotus (lisää 18 miljoonaa). Ehdotus kaatui 68-3.

KOKOUS päättyiklo 19.52.

KAIKKI toivomukset äänestytetään ensi maanantain kokouksessa.

lauantai 23. marraskuuta 2019

Lue Valdemaria!


Espoon demarien valtuustoryhmän nettilehti Valdemarin vuoden 2019  neljäs numero   on juuri ilmestynyt.   Hyviä lukuhetkiä lehden parissa. Ja oikein hyvää loppusyksyä.
Lehti on luettavissa  osoitteessa:

http://espoonvaldemari.blogspot.fi