Kuntavaalit 2017

Kuntavaalit 2017

perjantai 24. helmikuuta 2017

keskiviikko 22. helmikuuta 2017

Kehittämisohjelmien (2013-2016) päätöstilaisuus

Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien puheenjohtajat yhteiskuvassa.
Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien päätöstilaisuus
2.3.2017 Kino Tapiolassa

Tilaisuuden juontaa uutisankkuri Keijo Leppänen

OHJELMA 
14.00 Tilaisuuden avaus
Keijo Leppänen

14.05 Kehitysohjelmat Espoo-tarinan edistäjinä
Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

14.15 Poimintoja kehitysohjelmien tuloksista
Kestävä kehitys
Ohjelman ohjausryhmän varapuheenjohtaja Markku Markkula

Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys
Elinkeinojohtaja Tuula Antola

Elinvoimaa ikääntyville
Perusturvajohtaja Juha Metso

Osallistuva Espoo
Erityisasiantuntija Tuija Norlamo-Saramäki ja Espoon keskuksen projektinjohtaja Mikko Kivinen

Nuorten elinvoimaisuus
Ohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja Martti Hellström ja omistaja Sampo Suihko

15.15 Onnistumisia ja katse tulevaan
Keijo Leppänen haastattelee ohjelmien ohjausryhmien puheenjohtajia
  • Elinvoimaa ikääntyville: Kristiina Mustakallio
  • Kestävä kehitys: Sirpa Hertell
  • Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys: Saija Äikäs
  • Nuorten elinvoimaisuus: Martti Hellström
  • Osallistuva Espoo: Simon Elo
15.45 Päätössanat
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markus Torkki

16.00 Kuohuvaa ja cocktailpaloja

torstai 16. helmikuuta 2017

Valtuuston kokouksen 27.2.17 esityslista.

Valtuusto
Esityslista 27.02.2017 klo 17:30
Valtuustotalo, Espoonkatu 5

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3. Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Espoon Kiekkoilun Tuki ry:n (tuleva Espoon Jääurheilun Tuki ry:n) Matinkylän jääurheilukeskuksen rakentamiseen otettavalle lainalle

KH: esittää: Takaus 20 miljoonan lainalle 20 vuodeksi.  Pitää vakuuttaa.  Yhdistyksen jäsenseurat sitoutuvat siihen, että ne vastaavat yhteisvastuullisesti yhdistyksen ottamasta lainasta ja antavat suostumuksensa siihen, että jäsenseurojen kaupungilta mahdollisista saamista avustuksista kuitataan lainaerät, jotka kaupunki joutuu takauksensa perusteella maksamaan.
 
4. Vuoden 2016 tilinpäätöksen ennakkotieto
KH: Toimintakatteen alijäämä toteutui noin 24 milj. euroa talousarviossa oletettua paremmin.
Verotulot kasvoivat yhteensä 3,8 prosenttia ja ylittivät talousarviossa oletetun noin 48 milj. eurolla,
kaupungin vuosikate on ennakkotilinpäätöksen mukaan 198,7 milj. euroa, joka ylittää talousarviossa oletetun yli 80 milj. eurolla. Poistoennuste on noin 136 milj. euroa ja tilikauden tulokseksi ennustetaan arviolta 62 milj. euroa. Käyttötalous on mm. verotulo-oikaisuista johtuen ylijäämäinen ja ylittää talouden tasapainotus ja tuottavuus ohjelmassa asetetut tavoitteet. Taso ei riitä kattamaan palvelutarpeen kasvun vaatimien investointien rahoitusta.

Espoon väestö vuoden 2016 lopussa oli ennakkotietojen mukaan 274 500 asukasta. Väestö kasvoi vuoden 2016 aikana 4 720 asukkaalla eli 1,7 prosenttia.Vuoden 2016 lopussa oli työttömiä 14 336. Työttömyyden kasvu Espoossa taittui syksyllä ja vuodenvaihteessa työttömiä oli 568 vuodentakaista vähemmän.

Kuluva vuosi 2017 tulee olemaan talouden osalta haasteellinen, sillä Kiky- sopimus käänsi Espoon verorahoituksen laskuun, vaikka asukasmäärä ja palvelutarve kasvavat edelleen.

5. Valtuustokauden 2013 - 2017 poikkihallinnollisten kehitysohjelmien päättyminen ja valtuustokauden 2017 - 2021 poikkihallinnollisten kehitysohjelmien aiheet

KH: Uudet aiheet: päättää valtuustokauden 2017 - 2021 poikkihallinnollisten kehitysohjelmien aiheiksi Osallistuva Espoo, Innostava elinvoimainen Espoo, Kestävä Espoo sekä Hyvinvointi ja terveys. päättää, että kehitysohjelmien ohjausryhmissä on viisi luottamushenkilöjäsentä ja viisi viranhaltijajäsentä ja jokaiselle luottamushenkilöjäsenelle on henkilökohtainen varajäsen.

6. Espoon kaupungin turvallisuusohjelman tarkastaminen

KH hyväksyi äänin 13.-2.  Ohjelma kuvailee turvallisuuden nykytilaa Espoossa, turvallisuuden haasteita ja turvallisuuden kehityssuuntia.

7. Valtuustoaloite ekologisesti kestävän matkailukohteen "Rakkauden metsän" perustamiseksi Espooseen

KH: Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Mari Anthonin ym. 22.8.2016 jättämään valtuustoaloitteeseen ekologisesti kestävän matkailukohteen ”Rakkauden metsän” perustamiseksi Espooseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Kaupunkitekniikan keskus tutkii mahdollisuutta, että ”Rakkauden metsästä” tehtäisiin hedelmäpuutarha, eli pariskunnat voisivat istuttaa hedelmäpuita osoitetulle alueelle. Ehdotettu kohde sijaitsee Suurpellossa, osoitteessa Hentebynkatu 4, Espoo.

8. Valtuustoaloite Siltakadun liikenteen sujuvoittamisesta Espoon keskuksessa

9. Valtuustoaloite opiskelija-asumisen tuotanto-ohjelmasta

Valtuutettu Kari Uotila sekä 23 muuta valtuutettua ovat allekirjoittaneet 14.11.2016 valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Espoo laatii pitkäjänteisen ja kunniahimoisen opiskelija-asuntojen tuotanto-ohjelman ja kartoittaa ohjelman laatimisen yhteydessä opiskelija-asuntojen keskeiset pullonkaulat sekä esittää keinot, jolla voidaan jatkossa taata riittävät opiskelija-asuntojen rakentamisedellytykset Espoossa.

10. Valtuustokysymys kaupungin toimintojen ulkoistamisesta, sen laajuudesta, seurannasta, kustannuksista ja keskittymisestä tiettyihin toimintoihin sekä halpatyövoiman käytöstä ulkoa ostetussa ja kaupu...

Ei ehditä vastata.

maanantai 23. tammikuuta 2017

Espoon demareiltamääräraha-aloite subventoimaan vanhusten ateriahintojen nousua

MEDIATIEDOTE
Julkaisuvapaa heti

Espoon demareilta  määräraha-aloite subventoimaan vanhusten ateriahintojen nousua

Espoon valtuustoryhmän jäsen Markku Sistonen on tehnyt määrä-raha-aloitteen: Toteutuessaan  se takaisi, että vuonna 2018 kaikille vanhuseläkkeellä ja työkyvyttömyyseläkkeellä oleville myönnettäisiin palveluseteli tai ruokaseteli hakemuksesta.
-  Näin voisimme subventoida valtuuston enemmistön päättämää ateriahintojen nousua ja mahdollisttaisiin terveellisen aterioinnin jatkuminen sekä lisääntyminen, Sistonen perustelee. Aloite tukee merkittävästi Espoon strategiaa vähentää vanhusten laitoshoitoa.

Tuomas Pöystiä siteeraten ”Vanhustenhoidossa olisi olennaista panostaa ikääntyvien toimintakyvyn ylläpitoon merkittävästi nykyistä enemmän. Sillä vältetään laitoshoitoon siirtyminen tai ainakin lykätään sitä. Kaikki toimintakyvyn ylläpitoon tähtäävät toimet, kuten liikunnasta ja hyvästä ruokavaliosta huolehtiminen, tulevat halvemmaksi kuin laitoshoito”.
 
Lisätietoja:

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Martti Hellström
045 111 8156