Kiitokset

Kiitokset

torstai 26. maaliskuuta 2020

Ovalan kokous 25.3.

ESPOON Opetus- ja varhais-kasvatuslautakunnan kokous  järjestettiin eilen 25.3.2020 ensimmäistä kertaa  etäyhteyksien kautta valtuuston maanantaina tekemän päätöksen mukaisesti.

Kokouksessä käytettiin Microsoft Teams-sovellusta. Valtuuston ohjeiden mukaisesti kokouksen osallistujien tuli  olla  keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä.  Oman laitteen kamera oli edellytys kokoukseen osallistumiselle, jotta osallistujat voitiin tunnistaa. Kokouksen alussa pidettiin  nimenhuuto ja naamojen katselu, jolla tämä varmistettiin.

Valmistelut oli tehty vimpan  päälle. Mailissa tuli ajoissa ennakkovaroitus ja hyvissä ajoin kirjalliset sivistystoimen Teams pikaohjeet.

Jokaiselle tarjottiin mahdollisuutta harjoitella Teamsin käyttöä  edellisenä päivänä. Kun en itse ehtinyt sovittuun aikaan ruudun äänen, minulle räätälöitiin oma harjoittelaika. Respect! Ja kokouksessakin olisi ollut mahdollista saada puhelimitse apua helppaamosta.

Linkki kokoukseen kilahti mailiin, ja liittyminen oli helppoa. Sähköiseen kokoukseen tuli osallistua niin, etteivät ulkopuoliset  kuule, mitä kokouksessa keskustellaan, eikä läsnä saanut olla muita henkilöitä.

Kokouksesta

Ihan kaikki eivät saaneet kytkeyttyä konettaan heti päälle.  Mutta upeasti päätösvaltainen kokous oli. Demareista meitä oli paikalla molemmat: minä ja Vilskeen Jukka KH:n edustajana.

Ennen varsinaisia  lista-asioita  kuultiin perinpohjaiset katsaukset espoolaiskoulujen korona-tilanteesta. Lautakunta kiitti  virkamiehiä ja koulunväkeä  hyvin tehdystä työstä aivan poikkeuksellisissa oloissa.  Eväsratkaisua kiiteltiin.

Kuulimme, että lähiopetuksessa on 899 oppilasta,  sis noin 1,5 oppilasta/ryhmä. Ja käytännössä heitä on päivittäin vähemmän paikalla.

Lautakunnan jäsenille oli tullut huolestuneita yhteydenottoja kodeista; vanhemmat eivät ehdi opettaa. Tehtäviä on tullut liikaa, ja niitä on annettu liian montaa eri alustaa käyttäen.

Huolta jopa kiukkua herätti eri koulujen ja eri opettajien osaamiserot etäopetustaidoissa. Pidin tärkeänä muistuttaa, että etäopetus ei ole ollut perusopetuksessa edes lainmukaista kuin  poikkeustapauksissa, eikä opettajia pidä syyllistää kokemattomuudesta käyttää sen työtapoja.

Käytin valtuustossalista  tuttua Kai Lintusen vertausta: Espookin on nyt kuin Titannic. Jäävuoreen on törmätty, ja kouluväki on pelastusveneissä.  Mutta erona oikeaan onnettomuueen on, että  vika ei ole ollut laivan ohjaamossa. Nyt ei pidä asettaa koteja ja kouluja vastakkain, vaan koota nopeasti parhaat käytännöt. Esitin myös chatissa, että koulutoimi ryhtyisi organisoimaan kaikille aamuisin oppilaille ja illalla vanhemmille lähetettävää ohjelmaa ns. koulukanavan kautta. Puheenjohtaja Marika Niemi tuki ajatusta. On myös tuhat hyvää syytä vastustaa sitä :-)

Lista- asiat sujuivat hyvin OVALA  päätti vuosiluokkien 7-9 enimmäisoppilasmäärät. Niinikään päätettiin, mihin kouluihin sijoitetaan erityisluokkia, valmistavan opetuksen luokkia sekä lisäopetuksen ryhmiä (10.-luokkia).

Tiedoksi merkittiin painotettuun opetukseen valittujen oppilaiden määrät.

Englanninkieliselle luokalle pääsemiseen vaaditaan valintakoe. Valintakoe oli aiemmin sovittu pidettäväksi 15.4. Sitä  päätettiin siirtää myöhempään ajankohtaan, mahdollisesti elokuuhun ennen  koulujen alkua.

Viherkallion päiväkodin hankesuunnitelmasta annettiin myönteinen lausunto, jossa todetiin, että hankesuunnitelmassa otetaan huomioon näkemys hyvästä varhaiskasvatusympäristöstä ja jatkosuunnittelun lähtökohdat ovat hyvät. Päiväkoti tulee saada käyttöön  kesällä 2023, koska  alueella on vain vähän  varhaiskasvatuspaikkoja

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti esittää  kaupunginhallitukselle, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksua ei peritä ajalla 18.3.2020 -13.4.2020 niiltä päiviltä, jolloin  lapsi on ollut pois varhaiskasvatuksesta kunhan huoltaja on ajoissa ilmoittanut, että lapsi on pois.

KOKOUS päättyi mukavan aikaisin  noin varttia vaille kahdeksan. Hieno tuttavuus tuo Teams.
Bonuksena puheenvuorojen saaminen chatissa sihteerin tarkkaan vartioimassa järjestyksessä. En muista puhetavaltaan näin siistiä kokousta.

keskiviikko 4. maaliskuuta 2020

Ovalan kokous 3.3.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Esityslista 04.03.2020


1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

3 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiatoiminnan selvitys- ja strategiatyö Espoossa
Tällä hetkellä Espoon lukioista Haukilahden lukiolla ja Leppävaaran lukiolla on urheilulinja. Sen lisäksi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia tarjoaa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän järjestämisluvan perusteella urheilijoiden ammatillista koulutusta. Kaikki nämä oppilaitokset ovat jäseniä pääkaupunkiseudun huippu-urheiluakatemia Urheassa. Sen lisäksi Urhea-urheilijoita on Aalto-yliopistossa sekä Laurean ja Metropolian ammattikorkeakouluissa.

Uutena tavoitteena on rakentaa verkostomainen toimintatapa Urhea-oppilaitosten kesken ja hakea Espoon kaupungille lukiokoulutuksen erityistehtävää urheiluun 2020-luvun alkupuolella. Kehitystyön keskeinen kysymys on, miten nuorten urheilijoiden kaksoisuraa, urheilijanpolkua (urheilun ja opiskelun yhdistäminen) voitaisiin kehittää Espoossa? Tavoitteena on tukea nuorten urheilijoiden huippu-urheilun vaatimusten mukaista harjoittelua, johon yhdistyvät laadukas ja monimuotoinen opiskelu sekä arjen tasapaino. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan yhteinen toimintamalli ja toimenpiteitä, jota kuvataan liitteenä olevassa selvitystyössä.

4 Kokouksessa kuultavat selostukset

Selvitys toimenpiteistä, joita on tehty espoolaislasten lukutaidon kohentamiseksi.

5 Opiskelijoiden hakeutuminen suomenkielisiin lukioihin
Vuonna 2019 Espoon suomenkielisiin lukioihin (sis. IB) haki ensisijaisesti noin 400 ulkopaikkakuntalaista hakijaa. Noin 300 ulkopaikkakuntalaista valittiin lukioihin
Ensisijaisia hakijoita oli Kirkkonummelta (151), Helsingistä (72), Kauniaisista (33), Lohjalta (16), Vihdistä (16), Vantaalta (12), Siuntiosta 12) sekä 20 muusta kunnasta.
 Espoon lukioihin valituista ulkopaikkakuntalaisista opiskelijoista yli puolet tulee Kirkkonummelta ja Helsingistä
Espoon lukioiden yleislinjoille valittujen ulkopaikkakuntalaisten päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo on viime vuosina ollut keskimäärin 8,9–9, joka on suunnilleen samaa tasoa kuin espoolaisten valittujen keskiarvo.
Vertailutietona vuonna 2019 469 espoolaista peruskoulun päättänyttä nuorta pääsi Espoon ulkopuolelle lukioon (Helsinkiin 239, Kauniaisiin 83, Vantaalle 77, Kirkkonummelle 38 ja Espoon Steinerlukioon 23).
Vuonna 2019 Espoon peruskouluista haki ensisijaisesti Espoon lukioihin 1537 nuorta ja valittuja oli 1416.  
Vuonna 2019 Leppävaaran urheilulinjalle valittujen lukuaineiden keskiarvojen keskiarvo oli 7,88. Haukilahden lukion urheilulinjalla keskiarvo oli 8,89.

6 Ryhmäperhepäiväkoti Kardemumman toiminnan lakkauttaminen

Varhaiskasvatustoiminnan näkökulmasta Kardemumman ryhmäperhepäiväkodin tilat ovat epätarkoituksenmukaiset. Ryhmäperhepäiväkodissa on ollut koko toimintavuoden ajan vapaita paikkoja, sinne ei ole ollut uusia hakijoita.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle esitetään, että ryhmäperhepäiväkoti Kardemumman toiminta lakkautetaan 31.7.2020.

7 Nuuksion koulun johtokunnan jäsenen, henkilökunnan edustajan ja henkilökunnan varaedustajan eropyynnöt ja täydennysvaalit

8 Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

9 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen viranhaltijoiden sekä varhaiskasvatusjaoston päätökset

maanantai 24. helmikuuta 2020

Valtuuston kokous 24.2.2020

Valtuusto
Esityslista 24.02.2020  

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous alkoi ajallaan. Vatsa täynnä lihapullia.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Demareista Aulikki toinen tarkastaja.

Kokous keskeytettiin. Mari Anthoni sai synttärikukkia.  Juha Metso avasi kuapungille lähetettyyn kyselyyn  annettuja vastauksia.
Sitten kuullaan mm. Apotista,

3 Eronpyyntö maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja täydennysvaali
(Vireä)

4 Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali
SD. Kopran tilalle  Mika Hentunen.

5 Liikunta- ja nuorisolautakunnan varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali
(Kepu)

6 Hallintosäännön VII osan 2 §:n tarkistaminen
(Nuorisolautakunnan edustajalla aletaan maksaa palkkiot KH:n kokouksisa)

7 Ennakkotietoa vuoden 2019 tilinpäätöksestä

Väestö kasvoi vuoden 2019 aikana 6 100 asukkaalla eli 2,2 prosenttia.
Vuoden 2019 lopussa Espoon työttömyysaste oli 7,7 prosenttia (vuotta aiemmin 7,8 prosenttia), ulkomaan kansalaisten työttömyysaste oli 17,5 prosenttia (19,3 prosenttia) ja alle 25-vuotiaiden 6,7 prosenttia (7,0 prosenttia)
Kaupungin henkilöstömäärä oli vuoden 2019 lopussa 344 suurempi kuin vuotta aikaisemmin
Henkilöstökustannukset kasvoivat vuoden 2019 aikana +4,8 prosenttia 672 miljoonaan euroon.
Nettotoimintamenot kasvoivat 5,8 prosenttia ja verorahoitus yhteensä vain 2,3 prosenttia.
Ulkoiset toimintakulut (ilman valmistus omaan käyttöön) kasvoivat 118 milj. eurolla 6,7 prosenttia ja ylitti muutetun talousarvion 12 milj. eurolla.
Verotulot yhteensä kasvoivat 1,3 prosenttia
Rahastojen tuotot kasvoivat hyvin

Puhetta. Ajatuksia.
Vuoden 2020 aikana tulee jatkaa talouden tasapainotus ja tuottavuusohjelman toteuttamista, jotta tavoite velkaantumisen konsernitasoisesta taittumisesta saavutetaan.

ASIAHAN tulee vain tiedoksi. Puheenvuoroja käytettiin paljon. Paljon pahaa mieltä Persujen  puheista.  Habiba Ali käytti erinomaisen humaanin puheenvuoron............................
KYSYMYKSIÄ JA ALOITTEITA
 ...................

8 Valtuustokysymys rahapeliongelmista kärsivien ja heidän läheistensä tarpeen mukaisen hoidon toteutumisesta
Kahvitauko oli 19.50- 20.20.
Vas. kysymys.
Vastaus hyväksyttiin,

9 Valtuustokysymys rantaraitin toteuttamisesta Matinkylässä


Vas. kävi läpi historiaa. Vilkasta keskustelua. Kokoomus  haluaa muuttaa kaavaa Nuottaniemen kohdalta.

Uotila ja Aaltonen  tekivät toivomuksen ja se hyväksyttiin äänestyksen jälkeen.

Toivomuksiakin hyväksyttiin 3.

Nyt olemme tässä.

10 Valtuustokysymys suolistosyöpien seulonnasta

PS- kysymys.

11 Valtuustoaloite vanhusasiainvaltuutetun palkkaamisesta Espooseen ja muualle Läntiselle Uudellemaalle (Pöydälle 27.1.2020)
Vastaus hyväksyttiin,
Johanna Värmälä  jätti toivomuksen.  Hyväksyttiin yksimielisesti


12 Valtuustoaloite lukutaidon vahvistamisesta teatterin ja draaman keinoin (Pöydälle 27.1.2020)
(Kok). Paljon positiivista puhetta teatterin ja draaman käytöstä.

13 Valtuustoaloite ns. puhdastilojen järjestämiseksi sisäilmasta sairastuneille (Pöydälle 27.1.2020)
(Vas). Eettistä keskustelua.

14 Valtuustoaloite terveyskeskuksen vaihtoilmoituksen tekemisestä sähköisesti
(kok)
Vastaus hyväksyttiin, asiaa helpotetaan.

KOKOUS päättyi kello 22.25


tiistai 11. helmikuuta 2020

Ovalan kokous 12.2.2020

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Esityslista 12.02.2020

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta

3 Pitkänotkon päiväkodin tarveselvitys (pöydälle 22.1.2020)
Esitys: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy Pitkänotkon päiväkodin tarveselvityksen liitteen mukaisesti.

4 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiatoiminnan selvitys- ja strategiatyö Espoossa
Esitys: Koska Espoossa on tarve lisätä urheilijoiden opiskelijapaikkoja sekä kehittää toimintaa siten, että 2020-luvulla voidaan uudistaa hakemus valtakunnallisen erityistehtävän saamiseksi Espooseen, on vuonna 2018 käynnistetty kyseisten oppilaitosten, Espoon lukiolinjan, Espoon liikunta- ja nuorisopalveluiden sekä Omnian välinen kehitystyö. Uutena tavoitteena on rakentaa verkostomainen toimintatapa Urhea-oppilaitosten kesken ja hakea Espoon kaupungille lukiokoulutuksen erityistehtävää urheiluun 2020-luvun alkupuolella.
___________________________________________

5 Lausunto valtuustoaloitteeseen pienten koululaisten vuorohoitotarpeen arvioinnista ja hoidon perusteiden määrittelystä

SD: Johanna Värmälä ja Johanna Karimäki ja 23 muuta valtuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen pienten koululaisten vuorohoitotarpeen arvioinnista ja hoidon perusteiden määrittelystä. Valtuutetut esittävät, että Espoossa tehdään pienten koululaisten vuorohoitoon liittyvä arviointi. Lisäksi he esittävät, että arvioinnin valmistuttua lasketaan hoidon järjestämisen vaikutukset talouteen, tiloihin ja henkilökuntaan.

Varhaiskasvatuksen vuorohoitoon on viime vuosina ollut sijoitettuna noin 20 esiopetusikäistä seuraavana vuonna kouluun siirtyvää lasta, joilla on vuorohoidon tarve iltaisin. Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin (24/7) järjestettävässä vuorohoidossa on ollut noin 35 lasta. Viikonloppuisin päiväkodissa on ollut tosiasiallisesti paikalla keskimäärin viisi esiopetusikäistä lasta, enimmillään yksittäisinä viikonlopun päivinä koko Espoossa yhteensä 10 lasta.

Kouluikäisille lapsille on mahdollista saada lastenhoitopalvelua kotiin Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) tukemana. Hoitajan voi saada kotiin kaikkina vuorokauden aikoina sekä suomen- että ruotsinkielisenä.

Kustannukset lastenhoidosta perheelle ovat 9,50 €/h arkisin (+ työnantajakustannukset noin 11€/h) eli 20,50 €/h sekä lauantai-, sunnuntai- ja pyhäpäivinä 19 €/h (+ työnantajakustannukset noin 22€/h) eli 41 €/h. Mannerheimin lastensuojeluliitossa on resursseja laajentaa toimintaa nykyisestä. Vuoden 2019 lopussa asiakkaina oli noin 800 espoolaista perhettä, joissa oli 330 yli 7-vuotiasta lasta.

Perusopetuksen koululaisten iltapäivätoiminnan asiakaskyselyn perusteella pienten koululaisten vuorohoidon tarvetta ei juurikaan ilmene. Jos palvelua kuitenkin järjestettäisiin, vaihtoehtojen tarkastelun perusteella ensisijaiseksi nousee sen järjestäminen yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton tai muun vastaavaa toimintaa järjestävän järjestön tai kolmannen sektorin toimijan kanssa.


____________________________________________

6 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tarkistaminen (kh-asia)

Nykyinen korkein kuukausimaksu perheen nuorimmasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta on 289 euroa. Indeksitarkastuksen jälkeen korkein perittävä maksu alenee 288 euroon. Saman perheen toiseksi nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen perittävä maksu alenee 144 euroon. Toiseksi nuorimman kuukausimaksu on edelleen 50 prosenttia perheen nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen maksusta.


7 Tarkennuksia esiopetusta järjestäviin yksiköihin lukuvuonna 2020 - 2021

1.     Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää muuttaa 23.10.2019 § 163 tehtyä päätöstä esiopetuksen järjestämispaikoista selostusosassa mainituin perustein siten, että päiväkoti Areenan ja Lasten Montessorikoulun esiopetusryhmät jätetään perustamatta, ja että Nuumäen päiväkoti sekä Laaksolahden Montessori-Leikkikoulu aloittavat uusina esiopetusyksikköinä.

2.     Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää, että esiopetusta ja perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestetään liitteen mukaisissa yksiköissä ja mainituilla esioppilaiden maksimimäärillä.

8 Laajalahden koulun oppilaiden väistön aikaisiin koulumatkajärjestelyihin liittyvä muutos

1.     Päättää, että Laajalahden koulun vuosiluokkien 5-6 oppilaat saavat 24.2.2020 lukien koulumatkoihinsa Kivimiehen koululle (väistötiloihin) huoltajan valinnan mukaan joko matkakortin tai oikeuden osallistua tilauskuljetukseen, mikäli koulumatka Kivimieheen on yli 3 kilometriä.

2.     Edellyttää, että koulumatkoihin liittyviä järjestelyjä seurataan edelleen ja oikeuttaa suomenkielisen opetuksen tulosyksikön tekemään järjestelyihin tarvittaessa muutoksia siten, että ne ovat oppilaiden ikätaso ja liikenneympäristö huomioiden turvalliset.


9 Taiteen perusopetuksen avustukset ja tuet vuodelle 2020 (päätetty osittain 11.12.2019)

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta myöntää taiteen perusopetuksen lakisääteisen valtionavun piirissä oleville taiteen perusopetuksen oppilaitoksille sisäiset erät ja vuokra-avustukset vuodelle 2020 liitteen mukaisesti, yhteensä 1 442 676 euroa. (Nyt tieodssa WeeGeen vuokrat)


10 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2019 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 4 / ennakkotilinpäätös tilanteessa 31.12.2019

 25 tavoitteesta  saavutettiin 16 kokonaisuudessaan ja 9 jäi saavuttamatta osin tai kokonaan.
Espoon 7. luokkalaisten tulokset olivat KARVIn A- englannin arvioinneissa keskimäärin paremmat kuin kansallisella otosjoukolla. Myös 9.luokkalasten tulokset äidinkielen ja kirjallisuuden arvioinneissa ylittivät sekä tyttöjen että poikien osalta kansallisen otosjoukon. Myös lukion yo-kirjoitusten tulokset olivat kansallista keskiarvoa paremmat.
...
Asteikolla 1-6 perusopetuksen huoltajille tehdyn kyselyn kaikkien kysymysten keskiarvo oli lukuvuonna 2017-2018 4,81 (asteikko 1-5) eli sangen korkea, vuonna 2018-2019 huoltajat antoivat kouluarvosanalla 4-10 arvosanaksi 8,56.
..............
Tärkeänä tavoitteena oli edelleen tarjota kaikille perusopetuksen päättäneille alle 18- vuotiaille nuorille koulutus-, lisäopetus- tai työpajapaikkaa. Tavoite saavutettiin.
...........
Tällä hetkellä koulun peruskorjauksen tai sisäilma takia väistössä omasta koulurakennuksestaan on noin 3700 oppilasta ja opiskelijaa. K
...........
Henkilöstötyön tuottavuus ei parantunut 1%, s
..........
Suomenkielisen opetuksen sairauspoissaolot olivat 10,3 pv/htv eli tavoite toteutui.
...............

11 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2019 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 4 / ennakko tilinpäätös tilanteessa 31.12.2019

12 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2020 käyttösuunnitelman hyväksyminen

13 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2020 käyttösuunnitelman hyväksyminen
..................................................
14 Toppelundin koulun johtokunnan henkilökunnan varaedustajien eropyynnöt ja täydennysvaali

15 Päätökset ja kirjelmät

16 Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

17 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen viranhaltijoiden sekä varhaiskasvatusjaoston päätökset

torstai 16. tammikuuta 2020

Valtuuston esityslista 27.1.20

Valtuusto esityslista 27.01.2020 klo 17:30
Kokous alkoi ajallaan. Kaikki demarit paikallaan :-)

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3 Kulttuurilautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali
Vihr.
4 Liikunta- ja nuorisolautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali
Vihr,
5 Rakennuslautakunnan varajäsenen täydennysvaali
Kok
6 Teknisen lautakunnan varajäsenen täydennysvaali
Valtuusto valitsee teknisen lautakunnan jäsenen Pirkko Kuuselan (SDP) henkilökohtaisen varajäsenen Ilkka Hirvelän (SDP) tilalle Matti Viitasalon (SDP).
7 Ympäristölautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali
Vihr.
8 Tiistilän koulu ja päiväkoti, uudisrakennus, hankesuunnitelman hyväksyminen
KH:ssa ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
9 Nihtisilta, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 130133, 54. kaupunginosa Kilo
KH:ssa   ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ensimmäiset 9 kohtaa nuijittiin muutamassa minuutissa.

................ ALOITTEITA........................

Demarien Liisa Kivekäs käytti maltillisen puheenvuoron
ja puolusti vanhusten oikeuksia syödä  itselleen tuttua
ruokaa.
10 Valtuustoaloite liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä (pöydälle 9.12.2019)
Vihreä puolustiva vastaukseen liitettävää aloitetta. Käytönnössä kaikki muut  eivät innostuneet.

ESITYKSESTÄ: Liha- ja maitotaloustuotteiden kulutuksen puolittaminen aiheuttaisi ateriapalveluihin lisäkustannuksia.
Liha- ja maitotuotteiden vähentäminen saattaisi heikentää osan päiväkoti- ja kouluikäisten lasten sekä ikäihmisten ravitsemusta
KH palautti kerran.
Toisella kerralla äänestettiin.

Tuli pitkähkö keskustelu.  Toiveet hyväksyttiin,

Leena Luhtanen kiitti KH: hyväksymää vastausta

Kahvitauko on takana,

11 Valtuustoaloite tupakoinnin kieltämisestä Espoon uimarannoilla (pöydälle 9.12.2019)
SD: Sistosen esitys
Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista sitovan tupakointikiellon asettamista uimarannoille. Tupakointi kuuluu perustuslaissa turvattuun yksilön tahdonvapauteen ja itsemääräämisoikeuden piiriin. (Sen sijaan tupakkapaikan voisi laittaa).
Vastaus hyväksyttiin, samoin Sistosen aloite.12 Valtuustokysymys asiakasmaksuista ja omavastuista
SD Värmälän kysymys
Vastaus: Lainsäädännöllä voitaisiin edistää.Hyväksyttiin myös vas. toivomus.13 Valtuustokysymys päihdekuntoutujien asumisjärjestelyistä
Kok.
Esiitäjä halua hajauttaa asukkaita.
KH:ssä  vastaus hyväksyttiin yksimielisesti.
Toivomus hylättiin


14 Valtuustokysymys esteettömän palvelun turvaamisesta terveydenhuollossa ja esteettömyyden kehittämisestä
Kok.
KH:ssa ehdotus vastaukseksi hyväksyttiin yksimielisesti.
Toivomukset  hyväksyttiin.15 Valtuustokysymys Vantaan mallin käyttöönotosta Espoossa nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä
SD. Kivekäs
KH: Valtuusto merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen ilmoituksen, ettei vastausta valtuustokysymykseen siitä, pitäisikö Espoossa ottaa Vantaan malli käyttöön nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä, voida asetetussa määräajassa antaa. Toisella kerralla: Esittelijän ehdotus vastaukseksi hyväksyttiin yksimielisesti.
16 Valtuustokysymys Finnoon satama-altaan ruoppauksista ja täytöistä
Vas.
Esitys: astausta Kari Uotilan ja 32 muun valtuutetun 19.11.2018 jättämään valtuustokysymykseen koskien Finnoon satama-altaan ruoppauksia ja täyttöjä voida asetetussa määräajassa antaa.


17 Valtuustokysymys Espoon hiilineutraaliustavoitteesta
Vihr.
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


18 Valtuustokysymys Pohjois-Tapiolan koulujen sisäilmaongelmista ja väistötiloista
Vihr.
ettei vastausta valtuustokysymykseen Pohjois-Tapiolan koulujen sisäilmaongelmista ja väistötiloista voida asetetussa määräajassa antaa.
Varmasti herättää keskustelua. Ei herättänytkää,


19 Valtuustoaloite lapsivaikutusten arvioinnista Espoon kaupungin päätöksenteossa
Kesk/KOK
Historiaan kuulu useita palautuksia.
Nyt esitys hyväksyttiin
20 Valtuustoaloite vanhusasiainvaltuutetun palkkaamisesta Espooseen ja muualle Läntiselle Uudellemaalle
SD. Värmälä
Tässä vaiheessa ei esitetä enempää selvitystä tehtäväksi vanhusasiavaltuutetun palkkaamisesta Espooseen ja muualle Länsi-Uudellemaalle.
Useita palauksia. Esittelijän ehdotus vastaukseksi hyväksyttiin yksimielisesti.

Pykälä pöydättiin.


21 Valtuustoaloite lukutaidon vahvistamisesta teatterin ja draaman keinoin
Kok.
edellyttäisi tämä valtuustoaloitteessa ehdotettua lisähenkilöstön palkkaamista kaupunginkirjastoon. Espoon kaupunki pyrkii hillitsemään uusien toimien perustamista tämän hetken haastavassa taloustilanteessa KH:ssa ehdotus  vastaukseksi hyväksyttiin yksimielisesti.

Pykälä pöydättiin.


22 Valtuustoaloite ns. puhdastilojen järjestämiseksi sisäilmasta sairastuneille
Vas.
KH:ssa ehdotus  vastaukseksi hyväksyttiin yksimielisesti.

Pykälä pöydättiin.
Kokous päättyi muutaman minuutin yli 23.

maanantai 23. joulukuuta 2019

Valdemarin joulunumero on ilmestynyt
Espoon demarien valtuustoryhmän nettilehti Valdemarin vuoden 2019  viides numero   on juuri ilmestynyt.

Hyviä lukuhetkiä lehden parissa. Oikein hyvää Joulua ja jos mahdollista vielä parempaa uutta vuotta 2020.

Lehti on luettavissa  osoitteessa:

http://espoonvaldemari.blogspot.fi