Kiitokset

Kiitokset

torstai 15. kesäkuuta 2017

Nyt alkaa ukkikesä

EILEN ja tänään  olin Korpilammella Valtuuston seminaarissa.  Vastasin juuri kyselyyn sen onnistumisesta. Annoin ruusuja mutta myös risuja.

Maanantaina oli valtuuston kokous pitkästä aikaa "rivijäsenenä".  Seuraava poliittinen kokous on  elokuun lopulla. Silloin alkaa työ opetuslautakunnassa.

Luottamustehtävätyöt  on siis vähäksi aikaa hoidettu. Ulkona  on jo  kesä.

Seuraavien  viikkojen aikana tässäkin blogissa on varmaan aika  ajoin hiljaista.  Yritän  nimittäin  olla  (lähes) päätoimisesti eläkeläispäivistä nauttiva ukki ja vaimoni aviomies. Paitsi jos aivot alkavat taas itsekseen työstää jotain....

KAIKILLE varmuuden vuoksi upeaa kesää! 

maanantai 12. kesäkuuta 2017

Muistio valtuuston kokouksesta 12.6.

Uuden valtuuston ensimmäinen kokous
Valtuusto
Esityslista 12.06.2017

1   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouksen avasi kokenein valtuutettu Leena Luhtanen (sd).

2   Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokous keskeytettiin,
Hijlainen hetki Harriet Klar- Kristola on menehtynyt.

(LUOTTAMUSHENKILÖPAIKKOJEN JAKO)

3   Vaalilautakunnan asettaminen valtuustossa toimitettavia suhteellisia vaaleja varten
Esitys: Martti Hellström (SDP)

Valtuuston kokouksen ensimmäinen pj. Leena Luhtanen.
4   Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali
Esitys: Valtuusto valitsee ajalle 1.6.2017 - 31.5.2018 valtuuston puheenjohtajaksi Jyrki Kasvin (Vihr.), valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Markus Torkin (Kok.), valtuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi Christina Gestrinin (SFP) ja valtuuston kolmanneksi varapuheenjohtajaksi Markku Sistosen (SDP).

Esityksen mukaan.
Johto kukitettiin.
Jyrki kasvi piti  puheen
Uusi puheenjohtajisto kukitettiin.
Demareista mukana  Markku Sistonen.
_________________________________________________________________________

5   Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen vaali

Vasemmalla Maria G:n työpari KH:ssa Juri Aaltonen.
Esitys: Juri Aaltonen (SDP) varalla  Jukka Vilske (SDP)
ja Maria Guzeninan (SDP) - ei varaa
Puheenjohtajaksi Markku Markkulan (Kok.), ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Tiina Elon (Vihr,) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Maria Guzeninan (SDP),

konsernijaostoon toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2019
Maria Guzenina (SDP) varalla Jukka Vilske (SDP)

elinkeino- ja kilpailukykyjaostoon toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2019
Juri Aaltonen (SDP) varalla Maria Guzenina (SDP)

tila- ja asuntojaostoon toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2019
Jukka Vilske (SDP) varalla Liisa Kivekäs (SDP)

Hyväksyttiin.
Byman lähti ulos.

6   Keskusvaalilautakunnan vaali

Esitys: toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
Satu Kallio (SDP) ja 11. varajäsen: Pirkka Junes (SDP)

Hyväksyttiin.

7   Tarkastuslautakunnan vaali

Esitys: toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
Sirpa Aarniolehto-Kotilainen (SDP)  varalle Veronica Kalhouri

Hyväksyttiin.

8   Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen jaoston vaali

Esitys: toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
Olli Lehtonen (SDP) varalla Mika Helander (SDP)
Johanna Värmälä (SDP) varalla Tiina Tavio (SDP)
toiseksi varapuheenjohtajaksi Johanna Värmälä (SDP),

Yksilöasioiden jaostoon
Pekka Simpura (SDP) (ei varaa)

Hyväksyttiin.

9   Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan ja sen jaoston vaali

Esitys toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
Mika-Erik Walls (SDP) varalla Hannu Suntio(SDP)
Martti Hellström (SDP) varalla Maria Outinen (SDP)

varhaiskasvatusjaostoon
Tapani Harinen (SDP) varalla Jori Palomäki (SDP)
Iiris Mikkilä (SDP) varalla Lea Kokkonen (SDP)

Hyväksyttiin.

10   Svenska rum -lautakunnan vaali

Esitys toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
Mikaela Wenman (SDP)  varalla  Pauliina Jalola-Korhosaari (SDP)

Hyväksyttiin.

11   Kulttuurilautakunnan vaali

Esitys  toimikaudeksi 1.6.2017- 31.5.2021
Abdi-Rashid Mohamud (SDP) varalla Timo Hyvönen (SDP)

Hyväksyttiin.

12   Liikunta- ja nuorisolautakunnan vaali

Esitys toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
Heidi Luukkanen (SDP) varalla  Marja Repo (SDP)
Heini Saikkonen (SDP) varalla Mikko Mäntylä (SDP)
liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtajaksi
Heidi Luukkasen (SDP)

Hyväksyttiin.

13   Kaupunkisuunnittelulautakunnan vaali

Esitys toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
Ville Kopra (SDP) varalla Joni Vainikainen (SDP)
Liisa Kivekäs (SDP) varalla Saini Ortia (SDP)

Hyväksyttiin.

14   Rakennuslautakunnan vaali

Esitys toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
Mika Hentunen (SDP)  varalla Minna Lahti  (SDP)

Hyväksyttiin.

15   Teknisen lautakunnan vaali

Esitys toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
Pirkko Kuusela  (SDP) varalla  Ilkka Hirvelä (SDP)
Aulikki Pentikäinen (SDP) varalla Katja Falkstedt (SDP)
teknisen lautakunnan varapuheenjohtajaksi Aulikki Pentikäisen (SDP).

Hyväksyttiin.

16   Ympäristölautakunnan vaali

Esitys toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
Ari Paukku (SDP) varalla Toni Nordström (SDP)
Johanna Juselius (SDP) Helena  Haapsaari (SDP)

Hyväksyttiin.

17   Pelastuslaitoksen johtokunnan vaali

Neljä paikaa vielä jakamatta:
Pöydälle.

18   Perustettavien poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjausryhmien luottamushenkilöjäsenten nimeäminen

Toimikaudeksi 2017-2021
(1) Osallistuva Espoo -aihealueen kehitysohjelman ohjausryhmään
Habiba Ali (SDP)    varalla      Mikko Nummelin (SDP)
ohjausryhmän puheenjohtajaksi Habiba Alin (SDP)

(2) Innostava elinvoimainen Espoo -aihealueen kehitysohjelman ohjausryhmään
- ei demareita

(3) Kestävä Espoo -aihealueen kehitysohjelman ohjausryhmään
Minna Aitola (SDP)     varalla        Katja Sandelin (SDP)

(4) Hyvinvointi ja terveys -aihealueen kehitysohjelman ohjausryhmään
Nina Heinikoski (SDP)            Mia-Lis Vilja-Elomaa (SDP)

Hyväksyttiin.

30   Edustajien nimeäminen Uudenmaan liiton maakuntavaltuustoon ja maakuntahallitukseen

Kaupunginhallitus käsittelee asiaan kokouksessaan 5.6.2017. Valtuuston esityslistateksti ja päätösehdotus julkaistaan viikolla 23.

Maakuntavaltuustossa on demareilla 1 paikka ja yksi varapaikka. Ne on KH:n listalla nimeämättä.
..............................
19  Valtuuston hallintosääntöä koskevan 22.5.2017 päätöksen tarkistaminen siltä osin, kuin kaupunginhallitus on jättänyt sen täytäntöön panematta

Tärkeä asia. KH esittää: Valtuusto hyväksyy hallintosäännön kaupunginhallituksen 8.5.2017 ehdotuksen mukaisesti siltä osin, kuin kaupunginhallitus on jättänyt valtuuston päätöksen täytäntöön panematta lukuun ottamatta hallintosäännön I osan 2. luvun 10 §:n kohtaa 17, jonka mukaan kaupunginjohtaja päättää muut kuin lakiin ja asetukseen perustuvat koko kaupunkia koskevat taksat ja maksut valtuuston antamien yleisten perusteiden mukaan, milloin kaupunginhallitus ei päätä asiasta.

Valtuusto kumoaa edellä mainitun 17-kohdan kokonaisuudessaan ja muuttaa hallintosäännön I osan 2. luvun 3 §:n 27-kohdan kuulumaan seuraavasti

Kaupunginjohtaja esiteli muutoksia.
simpasen esitykset jäivät toimeenpanematta.
KH hyväksyi yksimielisesti.
Useita puheenvuoroja siitä, että Espoossa on demokratiavaje.
Hyväksyttiin 
.............................

( PÖYDÄLLE JÄÄNEITÄ ASIOITA)

20  Kalajärvenkallio, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 720900, 85. Kaupunginosa Kalajärvi (Pöydälle 22.5.2017)

Voimakkaasti tunteita herättänyt asia.
Vihreiltä tuli palautusesitys.
Siitä ei vielä päästy äänestämään. Koneet hajosi.
Palautusesitys kaatui.

Vihreät esittävät sitten hylkäämistä.
Kaksi demariesitystä:
- Liisa Kivekäs  (Hellström kannatti)  yksimielisesti.
- Martti Hellström (Sistonen kannatti)  yksimieleisesti.

KH:n esitys hyväksyttiin.


21  Vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet

Vuoden 2017 alussa Espoossa oli 274 583 asukasta. Vuoden aikana väestömäärä oli lisääntynyt 4 781 hengellä, suhteellinen kasvu 1,8 %.

Maaliskuun 2017 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 13 242 ja työttömyysaste oli 9,4 %. Työttömien määrän laskusuuntaus jatkui edelleen maaliskuussa 2017.

Uusia asuntoja valmistui Espoon asuntoyksikön mukaan 620 eli noin 150 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Toimintatuottoja on tammi-huhtikuussa kertynyt 84 milj. euroa, joka on 3 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion 18 milj. eurolla (mm.metro)

Toimintakulujen ennustetaan alittuvan toimeentulotuen Kela siirrosta, kaupunkitekniikan ja sosiaali- ja terveys-toimen tehostamistoimista sekä Länsimetron liikennöinnin siirtymisestä johtuen.

Huhtikuun lopun toteuman ja loppuvuoden ennusteen perusteella toimintakatteen alijäämän ennustetaan toteutuvan 14 milj. euroa talousarviota heikompana.

Verotuloja on tilitetty tammi-huhtikuussa yhteensä 488 milj. euroa. Verotulojen yhteensä ennustetaan huhtikuun lopun tilanteessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. verorahoitus laskee -1,8 prosenttia edellisestä vuodesta.

Rahastojen tuotot ovat kehittyneet suotuisasti alkuvuonna ja rahoitustuottojen ennustetaan ylittävän talous-arvion 4,4 milj. eurolla.

Kaupungin investointeihin on talousarviossa varattu yhteensä 326 milj. euroa, josta on toteutunut 45 milj. euroa huhtikuun loppuun mennessä. Toteumakertymän ja tiedossa olevien muutosten perusteella investointien kokonaismääräksi ennustetaan noin 300 milj. euroa.

Vuodelle 2017 on talousarviossa budjetoitu 179 milj. euroa uutta lainannostovaltuutta. Huhtikuun loppuun mennessä talousarviolainoja ei ole ollut tarpeen nostaa vuodenvaihteen vahvasta kassasta johtuen. Rahastojen purkuihin on talousarviossa varattu 15 milj. euroa, purkuja ei ole toteutettu.

Muuten hyvksyttiin. Sitten kahville.

Johanna Värmälä käytti puheenvuoron ja uusi lautakunnan esityksen kohtaan 1 (jossa on puhe sosterin eräistä määräahoista). Esitys kaatui.

Vihreiden ja kokoomuksen toivomukset.


22  Tapiolan keskus, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 210428, 12. kaupunginosa Tapiola

KH hyväksynyt yksimielisesti.
Hyväksyttiin yksimielisesti,

23  Valtuustoaloite asuinalueiden välisen segregaation torjumisesta (Kv-asia)

Valtuutettu Henna Partanen ja 26 muuta valtuutettua ovat allekirjoittaneet 27.2.2017 valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Espooseen laaditaan konkreettiset toimenpiteet, joilla kaupunki pyrkii vähentämään asuinalueiden välistä segregaatiota.

Vastaus: Kaupunginhallitus pitää tärkeänä asuinalueiden välisen segregaation vähentämistä. Osana Espoo-tarinan päivitystä valmistellaan toimenpiteet asuinalueiden välisen segregaation vähentämiseksi Espoossa.
Aulikki Pentikäinen teki toivomusaloitteen. Habiba tuki.


24  Valtuustoaloite konserniohjeen päivittämisestä

(Käsitellään, jos HK on paikalla)

Hannele Kerola sekä 18 muuta valtuutettua ovat jättäneet 12.12.2016 valtuustoaloitteen, jossa esitetään muun muassa että Espoon kaupungin 12.12.2016 valtuustossa hyväksytty konserniohje tuotaisiin uudelleen käsiteltäväksi kuluvalla valtuustokaudella ja että siinä huomioidaan aloitteessa esitetyt näkökulmat.

Vastaus:  Konserniohjeessa ei toisteta muissa ohjeissa jo mainittuja asioita, vaan ohje on laadittu täydentämään niitä. Nykyistä konserniohjetta tullaan kuitenkin vielä täydentämään ja täsmentämään tulevan valtuustokauden aikana.

Jäi pöydälle

25  Valtuustoaloite valtuustolähetysten teknisen tason parantamisesta (Pöydälle 22.5.2017)

Kari Uotila ym. toteavat valtuustoaloitteessaan, että Espoon kaupungin valtuustokokouksia on jo useamman vuoden ajan voinut seurata suorana tai katsoa jälkikäteen tallenteina, mikä on lisännyt päätöksenteon avoimuutta ja yleistä mielenkiintoa päätöksentekoa kohtaan. Ongelmana on kuitenkin ollut lähetysten huonolaatuisuus. Aloitteessa ehdotetaan, että Espoon kaupunginhallitus ryhtyy toimenpiteisiin valtuuston kokousten nauhoitusten teknisen ja sisällöllisen tason nostamiseksi siten, että lähetykset vastaavat sitä ulkoista kuvaa, jota Espoo korkean teknologian kaupunkina pyrkii viestinnällään ulospäin kertomaan.

Vastaus: Espoon kaupunki on parhaillaan kilpailuttamassa webcasting-palveluiden tuottajaa mm. valtuuston kokouksia varten. Webcastingilla tarkoitetaan suoraa lähetystä verkossa ja siitä jälkikäteen katsottavaa videotallennetta. Kokousten webcastingit sekä videotallenteet ovat jatkossakin katsottavissa linkin välityksellä internetin kautta yleisimmin käytetyillä selaimilla ja mobiililaitteilla.

Hyväksyttiin vastaus.

.................................

26  Valtuustoaloite ilmaisista joukkoliikennematkoista koululuokkien retkille (Pöydälle 22.5.2017)

Johanna Karimäki on 40 muun valtuutetun kanssa jättänyt 20.3.2017 valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että retkeilyä ja tutustumiskäyntejä varten joukkoliikenteen käyttö Espoon koululuokille olisi maksutonta ruuhka-ajan ulkopuolella

Vastaus: Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymä (HSL) on Helsingin seudulla toimivaltainen viranomainen, joka tuottaa Espoon joukkoliikennepalvelut. HSL päättää lippujen hinnoittelu- ja myöntämisperusteista, jotka ovat samat kaikissa HSL-jäsenkunnissa. HSL ei voi puoltaa erilaisia kokeiluja vain yhden jäsenkunnan alueella. Maksuttomien ryhmämatkojen sijaan HSL suosittelee, että Espoon opetustoimessa varmistetaan, että koululaisten retkibudjeteissa varaudutaan myös retkien matkakustannuksiin ja samalla varmistetaan, että lapset oppivat oikean lipulla matkustamisen joukkoliikennekulttuurin.

Sekä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, että Nämnden Svenska rum kannattavat valtuustoaloitteen mukaisia maksuttomia koulujen retkiin liittyviä julkisen liikenteen matkoja ruuhka-aikojen ulkopuolella.  Koulut eivät ole ilmaisseet, että retkiä jäisi käymättä rahan puutteen takia.

27  Valtuustokysymys maksuttomista julkisen liikenteen matkoista koulujen retkille (Pöydälle 27.5.2017)

Sanna Lauslahti ja 43 muuta valtuutettua ovat allekirjoittaneet 20.3.2017 valtuustokysymyksen, jossa tiedustellaan kuinka nopeasti Espoon kaupunki lähtee valmistelemaan koululaisille mahdollisuutta käyttää ruuhka-ajan ulkopuolella julkisia liikennevälineitä?

Vastaus: sama kuin edellä.
Keskustelua.
Hyväksyttiin.
.....................................

28  Valtuustokysymys kaupungin toimintojen ulkoistamisesta, sen laajuudesta, seurannasta, kustannuksista ja keskittymisestä tiettyihin toimintoihin sekä halpatyövoiman käytöstä ulkoa ostetussa ja kaupu...

(Byman ei ole enää uudessa valtuustossa)

Kurt Byman ja 13 muuta allekirjoittajaa ovat jättäneet 7.12.2016 valtuustokysymyksen kaupungin toimintojen ulkoistamisesta, sen laajuudesta, seurannasta, kustannuksista ja keskittymisestä tiettyihin toimintoihin sekä halpatyövoiman käytöstä ulkoa ostetussa ja kaupungin omassa toiminnassa.

Vastaus: Osana Espoo-tarinan päivitystä tullaan valmistelemaan palvelujen järjestämiseen liittyvät hankintojen strategiset linjaukset seuraavalle valtuustokaudelle. Keskeiset strategisesti linjattavat asiat koskevat Espoo-tarinan toimeenpanoa hankinnoissa ja liittyvät muun muassa elinkeinopoliittisten tavoitteiden (markkinoiden toimivuus, yritysystävällisyys, paikallisuus), innovaatioiden sekä taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti vastuullisten hankintojen edistämiseen.

Osana hallintosääntöuudistusta tullaan esittämään, että jatkossa kaupunginhallitus hyväksyy palvelujen järjestämiseen liittyvät hankintojen strategiset linjaukset. Lautakunnat ja liikelaitosten johtokunnat päättävät edelleen toimialueellaan kuntalaispalvelujen järjestämistavasta Espoo-tarinan mukaisesti sekä toimialueensa hankintoja ohjaavista periaatteista.''

Vastaus hyväksyttiin.

29  Valtuustokysymys 100 vuotta täyttäneiden muistamisesta kaupungin taholta (Pöydälle 22.5.2017)

Veera Ruoho  (Persut) ja 22 muuta valtuutettua ovat allekirjoittaneet 20.3.2017 kirjatun valtuustokysymyksen, jossa kysytään, miten Espoon kaupunki muistaa tänä vuonna 100 vuotta täyttäneitä ja täyttäviä espoolaisia, jos heidän kuntonsa ei enää mahdollista liikkumista joko kotihoidosta tai laitoshoidosta kaupungin järjestämään juhlaan. Lisäksi kysytään, muistaako Espoon kaupunki myös muina vuosina 100 vuotta täyttäviä kuntalaisia ja millä tavoin.

Vastaus: Yhteinen juhla vuonna 1917 tai aiemmin syntyneille espoolaisille järjestetään toukokuussa 2017. Kaikille näille henkilöille lähetetään kaupunginjohtajan nimissä onnittelu ja kutsu juhlaan seuralaisen kanssa. Jos kutsuttava ei voi osallistua juhlaan, hänelle järjestetään henkilökohtainen tervehdys ja muistaminen samana päivänä - joko hoivakodissa, päivätoiminnassa, kotihoidossa tai muulla tavoin.

Espoon kaupunki on jo useita vuosia muistanut onnittelukirjeellä 100 vuotta täyttäviä espoolaisia. Näin tehdään jatkossakin.

Vastaus hyväksyttiin.
Kokous päättyi klo 21.50.


tiistai 6. kesäkuuta 2017

Espoon demarien valtuustoryhmä on järjestäytynyt

MEDIATIEDOTE  6.6.2017.
Julkaisuvapaa heti

Espoon demarien valtuustoryhmä on järjestäytynyt

Espoon demarien uusi valtuustoryhmä on järjestäytynyt  5.6.2017. Ryhmä valitsi puheenjohtajaksi Markku Sistosen, 1 vpj:ksi Liisa Kivekkään ja 2. vpj:ksi Martti Hellströmin. Hellström toimii myös myös ryhmän tiedottajana.

Demarien valtuustoryhmä on 10 valtuustopaikan voimalla Espoon kolmanneksi suurin ryhmä. Demarit haluavat rakentaa seuraavien neljän vuoden aikana  Espoota, jossa kaikenikäisillä asukkailla on tasa-arvoiset mahdollisuudet hyvään elämään, laadukkaat palvelu ja viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö. Kaupunkia, joka on esteetön. Kaupunkia, joka on myös pienyrittäjäystävällinen. Kaupunkia, jossa päätöksenteko on avointa ja demokraattista. Jossa  taloudenhoito on vastuullista ja läpinäkyvää.

Espoolaiset tarvitsevat lisää työpaikkoja. Kotikaupunkimme tarvitsee  lisää kohtuuhintaisia asuntoja.  Joukkoliikenne on saatava toimimaan koko kaupungissa. Matkalippujen hinnat on pidettävä kohtuullisina ja samansuuruisina Espoon sisällä.

Ajamme  maksutonta varhaiskasvatusta espoolaislapsille ja puolustamme  lasten subjektiivista oikeutta päivähoitoon. Jokaiselle espoolaislapselle on tarjottava maailman parasta opetusta lähikoulussa. Ongelmarakennukset, koulut ja päiväkodit on korjattava.

Seniorit ansaitsevat arvokkaan vanhuuden. Kotihoito tarvitsee lisää resursseja ja  omaishoitajat tukea jaksamiselleen. Terveydenhuoltojärjestelmä  on pidettävä tasa-arvoisena.

Tämä edellyttää tasapainossa olevaa  taloutta. Demarit eivät leikkaa palveluista tai investoinneista.  Tarpeen vaatiessa on oltava rohkeutta nostaa kunnallisveroprosenttia ja käyttää kaupungin rahastojen tuottoja.

Martti Hellström
tiedottaja
045 111 8156

sunnuntai 4. kesäkuuta 2017

Uuden valtuuston ensimmäinen kokous

Valtuusto
Esityslista 12.06.2017 klo 17:30
Valtuustotalo, Espoonkatu 5


1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
................................................................
(LUOTTAMUSHENKILÖPAIKKOJEN JAKO)

3 Vaalilautakunnan asettaminen valtuustossa toimitettavia suhteellisia vaaleja varten

Esitys: Martti Hellström (SDP)

4 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Esitys: Valtuusto valitsee ajalle 1.6.2017 - 31.5.2018 valtuuston puheenjohtajaksi Jyrki Kasvin (Vihr.), valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Markus Torkin (Kok.), valtuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi Christina Gestrinin (SFP) ja valtuuston kolmanneksi varapuheenjohtajaksi Markku Sistosen (SDP).

5 Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen vaali

Esitys: Juri Aaltonen (SDP) varalla  Jukka Vilske (SDP)
ja Maria Guzeninan (SDP) - ei varaa
Puheenjohtajaksi Markku Markkulan (Kok.), ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Tiina Elon (Vihr,) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Maria Guzeninan (SDP),

konsernijaostoon toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2019 
Maria Guzenina (SDP) varalla Jukka Vilske (SDP)

elinkeino- ja kilpailukykyjaostoon toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2019 
Juri Aaltonen (SDP) varalla Maria Guzenina (SDP)

tila- ja asuntojaostoon toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2019
Jukka Vilske (SDP) varalla Liisa Kivekäs (SDP)

6 Keskusvaalilautakunnan vaali

Esitys: toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
Satu Kallio (SDP) ja 11. varajäsen: Pirkka Junes (SDP)

7 Tarkastuslautakunnan vaali

Esitys: toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
Sirpa Aarniolehto-Kotilainen (SDP)  VARA NIMEÄMÄTTÄ

8 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen jaoston vaali

Esitys: toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 
Olli Lehtonen (SDP) varalla Mika Helander (SDP)
Johanna Värmälä (SDP) varalla Tiina Tavio (SDP)
toiseksi varapuheenjohtajaksi Johanna Värmälä (SDP),

Y ksilöasioiden jaostoon 
Pekka Simpura (SDP) (ei varaa)

9 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan ja sen jaoston vaali

Esitys toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 
Mika-Erik Walls (SDP) varalla Hannu Suntio(SDP)
Martti Hellström (SDP) varalla Maria Outinen (SDP)

varhaiskasvatusjaostoon
Tapani Harinen (SDP) varalla Jori Palomäki (SDP)
Iiris Mikkilä (SDP) varalla Lea Kokkonen (SDP)

10 Svenska rum -lautakunnan vaali

Esitys toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
Mikaela Wenman (SDP)  varalla  Pauliina Jalola-Korhosaari (SDP)

11 Kulttuurilautakunnan vaali

Esitys  toimikaudeksi 1.6.2017- 31.5.2021
Abdi-Rashid Mohamud (SDP) varalla Timo Hyvönen (SDP)

12 Liikunta- ja nuorisolautakunnan vaali

Esitys toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
Heidi Luukkanen (SDP) varalla  Marja Repo (SDP)
Heini Saikkonen (SDP) varalla Mikko Mäntylä (SDP)
liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtajaksi
Heidi Luukkasen (SDP)

13 Kaupunkisuunnittelulautakunnan vaali

Esitys toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
Ville Kopra (SDP) varalla Joni Vainikainen (SDP)
Liisa Kivekäs (SDP) varalla Saini Ortia (SDP)

14 Rakennuslautakunnan vaali

Esitys toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
Mika Hentunen (SDP)  VARA NIMEÄMÄTTÄ (SDP)

15 Teknisen lautakunnan vaali

Esitys toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
Pirkko Kuusela  (SDP) varalla  Ilkka Hirvelä (SDP)
Aulikki Pentikäinen (SDP) varalla Katja Falkstedt (SDP)
teknisen lautakunnan varapuheenjohtajaksi Aulikki Pentikäisen (SDP).

16 Ympäristölautakunnan vaali

Esitys toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
Ari Paukku (SDP) varalla Toni Nordström (SDP)
Johanna Juselius (SDP) VARA NIMEÄMÄTTÄ  (SDP)

17 Pelastuslaitoksen johtokunnan vaali

Neljä paikaa vielä jakamatta

18 Perustettavien poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjausryhmien luottamushenkilöjäsenten nimeäminen

toimikaudeksi 2017-2021 
(1) Osallistuva Espoo -aihealueen kehitysohjelman ohjausryhmään
Habiba Ali (SDP)    varalla      Mikko Nummelin (SDP)
ohjausryhmän puheenjohtajaksi Habiba Alin (SDP) 

(2) Innostava elinvoimainen Espoo -aihealueen kehitysohjelman ohjausryhmään 
- ei demareita

(3) Kestävä Espoo -aihealueen kehitysohjelman ohjausryhmään
Minna Aitola (SDP)     varalla        Katja Sandelin (SDP)

(4) Hyvinvointi ja terveys -aihealueen kehitysohjelman ohjausryhmään 
Nina Heinikoski (SDP)            Mia-Lis Vilja-Elomaa (SDP)
..............................

19 Valtuuston hallintosääntöä koskevan 22.5.2017 päätöksen tarkistaminen siltä osin, kuin kaupunginhallitus on jättänyt sen täytäntöön panematta

Tärkeä asia. KH esittää: Valtuusto hyväksyy hallintosäännön kaupunginhallituksen 8.5.2017 ehdotuksen mukaisesti siltä osin, kuin kaupunginhallitus on jättänyt valtuuston päätöksen täytäntöön panematta lukuun ottamatta hallintosäännön I osan 2. luvun 10 §:n kohtaa 17, jonka mukaan kaupunginjohtaja päättää muut kuin lakiin ja asetukseen perustuvat koko kaupunkia koskevat taksat ja maksut valtuuston antamien yleisten perusteiden mukaan, milloin kaupunginhallitus ei päätä asiasta.

Valtuusto kumoaa edellä mainitun 17-kohdan kokonaisuudessaan ja muuttaa hallintosäännön I osan 2. luvun 3 §:n 27-kohdan kuulumaan seuraavasti:
.............................

(  PÖYDÄLLE JÄÄNEITÄ ASIOITA)

20 Kalajärvenkallio, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 720900, 85. Kaupunginosa Kalajärvi (Pöydälle 22.5.2017)

Voimakkaasti tunteita herättänyt asia

21 Vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet

Vuoden 2017 alussa Espoossa oli 274 583 asukasta. Vuoden aikana väestömäärä oli lisääntynyt 4 781 hengellä, suhteellinen kasvu 1,8 %.

Maaliskuun 2017 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 13 242 ja työttömyysaste oli 9,4 %. Työttömien määrän laskusuuntaus jatkui edelleen maaliskuussa 2017.

Uusia asuntoja valmistui Espoon asuntoyksikön mukaan 620 eli noin 150 enemmän kuin vuotta aiemmin. 

Toimintatuottoja on tammi-huhtikuussa kertynyt 84 milj. euroa, joka on 3 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion 18 milj. eurolla (mm.metro)

Toimintakulujen ennustetaan alittuvan toimeentulotuen Kela siirrosta, kaupunkitekniikan ja sosiaali- ja terveys-toimen tehostamistoimista sekä Länsimetron liikennöinnin siirtymisestä johtuen.

Huhtikuun lopun toteuman ja loppuvuoden ennusteen perusteella toimintakatteen alijäämän ennustetaan toteutuvan 14 milj. euroa talousarviota heikompana.

Verotuloja on tilitetty tammi-huhtikuussa yhteensä 488 milj. euroa. Verotulojen yhteensä ennustetaan huhtikuun lopun tilanteessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. verorahoitus laskee -1,8 prosenttia edellisestä vuodesta.

Rahastojen tuotot ovat kehittyneet suotuisasti alkuvuonna ja rahoitustuottojen ennustetaan ylittävän talous-arvion 4,4 milj. eurolla.

Kaupungin investointeihin on talousarviossa varattu yhteensä 326 milj. euroa, josta on toteutunut 45 milj. euroa huhtikuun loppuun mennessä. Toteumakertymän ja tiedossa olevien muutosten perusteella investointien kokonaismääräksi ennustetaan noin 300 milj. euroa.

Vuodelle 2017 on talousarviossa budjetoitu 179 milj. euroa uutta lainannostovaltuutta. Huhtikuun loppuun mennessä talousarviolainoja ei ole ollut tarpeen nostaa vuodenvaihteen vahvasta kassasta johtuen. Rahastojen purkuihin on talousarviossa varattu 15 milj. euroa, purkuja ei ole toteutettu.


22 Tapiolan keskus, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 210428, 12. kaupunginosa Tapiola

KH hyväksynyt yksimielisesti

23 Valtuustoaloite asuinalueiden välisen segregaation torjumisesta (Kv-asia)

Valtuutettu Henna Partanen ja 26 muuta valtuutettua ovat allekirjoittaneet 27.2.2017 valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Espooseen laaditaan konkreettiset toimenpiteet, joilla kaupunki pyrkii vähentämään asuinalueiden välistä segregaatiota.

Vastaus: Kaupunginhallitus pitää tärkeänä asuinalueiden välisen segregaation vähentämistä. Osana Espoo-tarinan päivitystä valmistellaan toimenpiteet asuinalueiden välisen segregaation vähentämiseksi Espoossa.


24 Valtuustoaloite konserniohjeen päivittämisestä

(Käsitellään, jos HK on paikalla)

Hannele Kerola sekä 18 muuta valtuutettua ovat jättäneet 12.12.2016 valtuustoaloitteen, jossa esitetään muun muassa että Espoon kaupungin 12.12.2016 valtuustossa hyväksytty konserniohje tuotaisiin uudelleen käsiteltäväksi kuluvalla valtuustokaudella ja että siinä huomioidaan aloitteessa esitetyt näkökulmat.

Vastaus:     Konserniohjeessa ei toisteta muissa ohjeissa jo mainittuja asioita, vaan ohje on laadittu täydentämään niitä. Nykyistä konserniohjetta tullaan kuitenkin vielä täydentämään ja täsmentämään tulevan valtuustokauden aikana.

25 Valtuustoaloite valtuustolähetysten teknisen tason parantamisesta (Pöydälle 22.5.2017)

Kari Uotila ym. toteavat valtuustoaloitteessaan, että Espoon kaupungin valtuustokokouksia on jo useamman vuoden ajan voinut seurata suorana tai katsoa jälkikäteen tallenteina, mikä on lisännyt päätöksenteon avoimuutta ja yleistä mielenkiintoa päätöksentekoa kohtaan. Ongelmana on kuitenkin ollut lähetysten huonolaatuisuus. Aloitteessa ehdotetaan, että Espoon kaupunginhallitus ryhtyy toimenpiteisiin valtuuston kokousten nauhoitusten teknisen ja sisällöllisen tason nostamiseksi siten, että lähetykset vastaavat sitä ulkoista kuvaa, jota Espoo korkean teknologian kaupunkina pyrkii viestinnällään ulospäin kertomaan.

Vastaus: Espoon kaupunki on parhaillaan kilpailuttamassa webcasting-palveluiden tuottajaa mm. valtuuston kokouksia varten. Webcastingilla tarkoitetaan suoraa lähetystä verkossa ja siitä jälkikäteen katsottavaa videotallennetta. Kokousten webcastingit sekä videotallenteet ovat jatkossakin katsottavissa linkin välityksellä internetin kautta yleisimmin käytetyillä selaimilla ja mobiililaitteilla.

.................................

26 Valtuustoaloite ilmaisista joukkoliikennematkoista koululuokkien retkille (Pöydälle 22.5.2017)

Johanna Karimäki on 40 muun valtuutetun kanssa jättänyt 20.3.2017 valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että retkeilyä ja tutustumiskäyntejä varten joukkoliikenteen käyttö Espoon koululuokille olisi maksutonta ruuhka-ajan ulkopuolella

Vastaus: Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymä (HSL) on Helsingin seudulla toimivaltainen viranomainen, joka tuottaa Espoon joukkoliikennepalvelut. HSL päättää lippujen hinnoittelu- ja myöntämisperusteista, jotka ovat samat kaikissa HSL-jäsenkunnissa. HSL ei voi puoltaa erilaisia kokeiluja vain yhden jäsenkunnan alueella. Maksuttomien ryhmämatkojen sijaan HSL suosittelee, että Espoon opetustoimessa varmistetaan, että koululaisten retkibudjeteissa varaudutaan myös retkien matkakustannuksiin ja samalla varmistetaan, että lapset oppivat oikean lipulla matkustamisen joukkoliikennekulttuurin.

Sekä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, että Nämnden Svenska rum kannattavat valtuustoaloitteen mukaisia maksuttomia koulujen retkiin liittyviä julkisen liikenteen matkoja ruuhka-aikojen ulkopuolella.  Koulut eivät ole ilmaisseet, että retkiä jäisi käymättä rahan puutteen takia. 

27 Valtuustokysymys maksuttomista julkisen liikenteen matkoista koulujen retkille (Pöydälle 27.5.2017)

Sanna Lauslahti ja 43 muuta valtuutettua ovat allekirjoittaneet 20.3.2017 valtuustokysymyksen, jossa tiedustellaan kuinka nopeasti Espoon kaupunki lähtee valmistelemaan koululaisille mahdollisuutta käyttää ruuhka-ajan ulkopuolella julkisia liikennevälineitä?

Vastaus: sama kuin edellä.
.....................................

28 Valtuustokysymys kaupungin toimintojen ulkoistamisesta, sen laajuudesta, seurannasta, kustannuksista ja keskittymisestä tiettyihin toimintoihin sekä halpatyövoiman käytöstä ulkoa ostetussa ja kaupu...

(Byman ei ole enää uudessa valtuustossa)

Kurt Byman ja 13 muuta allekirjoittajaa ovat jättäneet 7.12.2016 valtuustokysymyksen kaupungin toimintojen ulkoistamisesta, sen laajuudesta, seurannasta, kustannuksista ja keskittymisestä tiettyihin toimintoihin sekä halpatyövoiman käytöstä ulkoa ostetussa ja kaupungin omassa toiminnassa.

Vastaus: Osana Espoo-tarinan päivitystä tullaan valmistelemaan palvelujen järjestämiseen liittyvät hankintojen strategiset linjaukset seuraavalle valtuustokaudelle. Keskeiset strategisesti linjattavat asiat koskevat Espoo-tarinan toimeenpanoa hankinnoissa ja liittyvät muun muassa elinkeinopoliittisten tavoitteiden (markkinoiden toimivuus, yritysystävällisyys, paikallisuus), innovaatioiden sekä taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti vastuullisten hankintojen edistämiseen.

Osana hallintosääntöuudistusta tullaan esittämään, että jatkossa kaupunginhallitus hyväksyy palvelujen järjestämiseen liittyvät hankintojen strategiset linjaukset. Lautakunnat ja liikelaitosten johtokunnat päättävät edelleen toimialueellaan kuntalaispalvelujen järjestämistavasta Espoo-tarinan mukaisesti sekä toimialueensa hankintoja ohjaavista periaatteista.


29 Valtuustokysymys 100 vuotta täyttäneiden muistamisesta kaupungin taholta (Pöydälle 22.5.2017)

Veera Ruoho  (Persut) ja 22 muuta valtuutettua ovat allekirjoittaneet 20.3.2017 kirjatun valtuustokysymyksen, jossa kysytään, miten Espoon kaupunki muistaa tänä vuonna 100 vuotta täyttäneitä ja täyttäviä espoolaisia, jos heidän kuntonsa ei enää mahdollista liikkumista joko kotihoidosta tai laitoshoidosta kaupungin järjestämään juhlaan. Lisäksi kysytään, muistaako Espoon kaupunki myös muina vuosina 100 vuotta täyttäviä kuntalaisia ja millä tavoin.

Vastaus: Yhteinen juhla vuonna 1917 tai aiemmin syntyneille espoolaisille järjestetään toukokuussa 2017. Kaikille näille henkilöille lähetetään kaupunginjohtajan nimissä onnittelu ja kutsu juhlaan seuralaisen kanssa. Jos kutsuttava ei voi osallistua juhlaan, hänelle järjestetään henkilökohtainen tervehdys ja muistaminen samana päivänä - joko hoivakodissa, päivätoiminnassa, kotihoidossa tai muulla tavoin.

Espoon kaupunki on jo useita vuosia muistanut onnittelukirjeellä 100 vuotta täyttäviä espoolaisia. Näin tehdään jatkossakin.


30 Edustajien nimeäminen Uudenmaan liiton maakuntavaltuustoon ja maakuntahallitukseen

Kaupunginhallitus käsittelee asiaan kokouksessaan 5.6.2017. Valtuuston esityslistateksti ja päätösehdotus julkaistaan viikolla 23.

Maakuntavaltuustossa on demareilla 1 paikka ja yksi varapaikka. Ne on KH:n listalla nimeämättä.

maanantai 15. toukokuuta 2017

Valtuusto 22.5.Esityslista

Kokous alkaa mukavasti. Johanna
Värmälä ja Leena Luhtanen jatkavat
seuraavassakin valtuustossa.

Valtuuston kokous   22.05.2017
TÄMÄN  valtuuston viimeinen kokous alkoi hieman myöhässä tietokoneongelmien vuoksi. Neuvottelutoimikunnassa sovittiin, että kokous päättyy klo 23.

ASIALISTA

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3 Espoon kaupungin hallintosäännön hyväksyminen
Todella tärkeä asia. Paketti on yli 140-sivuinen. KH oli hyväksynyt sen äänin 12-3. Ainakin Byman ja  demarien Simpanen esittävät muutoksia.

Maria Guzenina ja Markku Sistonen
Pakettiin kuuluu myös kanta palkkioiden korotuksiin.  Markku Sistonen torjui korotukset.
Korotus meni läpi.

Hallintosääntöön tehtiin useita muutoksia, joista kaupunginjohtaja ei oikein pitänyt.  Saa nähdä, löytyykö syistä tuoda asia uudelleen päätettäväksi.

Kun listan asia 3 saatiin käytyä läpi, kukitettiin yli 10 vuotta valtuustossa espoolaisia palvelleita, nyt  pois jääviä valtuutettuja. Joukossa oli myös demari: Jasminiitta Lumme

Jasminiitta Lumme kubassa keskellä.

............. 4-5-6 keskustellaan yhdessä....

4 Vuoden 2016 arviointikertomuksen hyväksyminen

Tarkastuslautakunnan pj. esitteli arviointikertomusta.  Kaikkia tavoitteita ei saavutettu. Taloustilanne oli parempi kuin oletettiin.

Lautakunta sai kiitosta. Puoluteet kävivät murehtimassa sisäilmaongelmia. Oli pakko huomauttaa, että ketkäs nyt hyväksyivätkään alimitoitetun budjetin.

5 Vuoden 2016 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen 1.1. - 31.12.2016

Hyväksyttiin.

6 Vuoden 2016 tilinpäätös ja tuloksen käsittely
Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Hyväksyttiin.

7 KulttuuriEspoo 2030 -ohjelman toimenpiteiden raportointi 2016 - 2017
Merkitään tiedoksi. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Hyväksyttiin yhdellä nuijankopautuksella.

8 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-2016) raportointi

Jätettiin pöydälle.

 9 Siuntion ja Tuusulan kuntien liittyminen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän jäseniksi ja tästä johtuvien HSL perussopimuksen muutosten hyväksyminen

Hyväksyttiin yksimielisesti

KAAVA

10 Kalajärvenkallio, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 720900, 85. Kaupunginosa Kalajärvi

Jätettiin pöydälle

VALTUUSTOALOITTEITA ja - KYSYMYKSIÄ

11 Valtuustoaloite valtuustolähetysten teknisen tason parantamisesta

Jätettiin pöydälle

12 Valtuustoaloite ilmaisista joukkoliikennematkoista koululuokkien retkille

Jätettiin pöydälle

13 Valtuustokysymys maksuttomista julkisen liikenteen matkoista koulujen retkille

Jätettiin pöydälle

14 Valtuustokysymys kaupungin toimintojen ulkoistamisesta, sen laajuudesta, seurannasta, kustannuksista ja keskittymisestä tiettyihin toimintoihin sekä halpatyövoiman käytöstä ulkoa ostetussa ja kaupu...

Jätettiin pöydälle

15 Valtuustokysymys 100 vuotta täyttäneiden muistamisesta kaupungin taholta

Jätettiin pöydälle

16 Vuoden 2017 kuntavaalituloksen tiedoksi merkitseminen

Merkittiin tieodoksi.

Kokous päättyi klo 22.44

lauantai 29. huhtikuuta 2017

WappuValdemari on juuri ilmestynyt

ESPOON valtuuston demariryhmä on vahvistanyt jo yli neljän  vuoden ajan valtuustoryhmän tiedotustoimintaa nettilehti Valdemarilla. Nettilehden idea on otettu hyvin vastaan. Yhteensä  kaikkia ilmestyneitä numeroita on lähes 19 000 kertaa!

Valdemarissa on  julkaistu  447   juttua. Jokaisessa numerossa esitellään valtuustoryhmän ja valtuuston kokouksen demareille tärkeitä asioita. Kun  uusi numero ilmestyy, vanhemmat jutut siirtyvät arkistoon.  Jos jokin vanha juttu kiinnostaa, sen saa päätoimittajalta.

 Valdemari  2017:2 löytyy tästä linkistä:
http://espoonvaldemari.blogspot.fi

keskiviikko 12. huhtikuuta 2017

Valtuuston kokous 24.4.

Valtuusto  24.04.2017  
Kyseessä on tämän valtuuston toiseksi viimeinen kokous.

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

KOKOUS keskeytettiin ja  pidettiin hiljainen hetki Leo Hiltusen poisnukkumisen vuoksi.

Sen jälkeen kuultiin  esitys koulutila-asioista.
- korjausseurannasa 22 koulua ja 17 päiväkotia
- 8 koulua on sisäilmaväistöissä. (8 % oppilaista)

Uusia ideoita ovat mm. tyyppikoulut. Ensimmäiset Karhusuolle ja Niipperiin. Muuntojoustavuus tärkeää. Myös "koulu palveluna" jatkuu. Pohjois-Tapiolan lukio siirtyy Aaltoon, näin tilaa Aarnivalkean oppilaille. Jousenkaari siirtää Niittykumpuun,


3. Hyvä hallinto- ja johtamistapa Espoon kaupungin tytäryhtiöissä

KH: Espoon kaupungin konserniohje hyväksyttiin valtuustossa 12.12.2016. Kuntalain 47 § mukaan konserniohjeessa on annettava määräykset myös kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta. Hyvä hallinto- ja johtamistapa Espoon konsernissa - ohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 6.9.2010, joten sitä ei sisällytetty konserniohjeeseen. Vuonna 2010 hyväksytty ohjeistus on nyttemmin osin vanhentunut ja se on näin ollen syytä ajantasaistaa. Hyvä hallinto- ja johtamistapa Espoon kaupungin tytäryhtiöissä - ohje on siis päivitetty vastaamaan nykytilannetta.

DEMARIT nostivat esiin jo viikko sitten kysymyksen työntekijöiden oikeuden päästä  mukaan yhtiöiden johtokuntiin. Vasemmiston Uotila teki asiasta muutosesitykset, Hellströn (sd) kannatti, ja nyt kirjattiin, että työntekijöitä voidaan nimittää johtokuntiin. Vain kokoomus ja kepu panivat vastaan. Jotain saatiin aikaan!

4. Lausunnon antaminen luonnoksista laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista sekä luonnoksesta laiksi kasvupalveluiden järjestämisestä Uudenmaan maakunnassa
KH: Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää Espoon kaupungin lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista.  Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Persut haluavat pois viittaukset maahanmuuttajien tuesta. Ei mennyt läpi. 
Vihreät saavat tukea vasemmistolta, KH:n lausunnossa korostetaan heistä liikaa kaupunkien oikeutta kaavoitukseen. Ei mennyt läpi.
Värmälä huomasi tekstissä ristiriitaisuuksia. Hän sai kannatuksen Uotilalta. Ei mennyt läpi

5. Suviniityn päiväkodin hankesuunnitelman päivitys
KH: Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan muutetun Suviniityn päiväkodin hankesuunnitelman.

Krtiikkiä valmistelua kohtaan. Virkamiehet ovat ominpäin  muuttaneer hankesuunnitelmaa.
Neuvolaa tarvitaan Espoon keskustassa. Johanna Paattiniemi esitti neuvottelutoimikunnassa laaditun kompromissin. Se meni läpi.

Kahvitauolla.
6. Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen
KH: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Meni läpi ilman puheita,

7. Tapiolan keskus, asemakaavan muutos , alue 210429, 12. kaupunginosa Tapiola
Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupsu hyväksynyt 28.5. 2014 kaava. Muutettu kaavaa, ei ole tuotu valtuustoon. (liittyy vesipuistoon)
ja teatteriin. Byman puhuu. 

8. Valtuustoaloite harrastustakuusta syrjäytymistä vastaan (Pöydälle 20.3.2017)
Kokoomuksen aloite.
Vihreiltä tulee toivomus. Meni läpi.

9. Valtuustoaloite henkilöstöpolitiikan tarkentamisesta, esimies-alaissuhteesta ja sukulaisuudesta palkkauksessa
Bymanin aloite
Esitti toiveen. Kukaan ei kannattanut. Raukesi,

10. Valtuustoaloite Karhusuon uuden yhtenäiskoulun hankkeen viivästymisen estämiseksi
Persujen aloite
Ei muutoksia

11. Valtuustoaloite muun kuin metroverkon liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi ja parantamiseksi
Bymanin aloite.
Hän esitti toiveen. Ei mennyt läpi.
............................................................................................  
Kolme seuraava asiaa käsitellään yhdessä

12. Valtuustoaloite Matinkylän terveyskeskuksen peruskorjauksen siirtämisestä kahdella vuodella ja Tapiolan väistötilojen käyttämättä jättäminen niiden vaikean saavutettavuuden johdosta (Kv-asia)
Bymanin aloite
Toive ei mennyt läpi

13. Valtuustokysymys Matinkylän terveyskeskusta koskevista suunnitelmista ja sen tulevaisuudesta (Pöydälle 20.3.2017)
Bymanin aloite

14. Valtuustokysymys Matinkylän terveysasematilanteesta (Pöydälle 20.3.2017)
Vasemmiston aloite
Uotu teki toiveen. Meni yksimielisesti läpi
............................................................................................  
15. Valtuustokysymys kaupunkikonsernin sisäisistä riippuvuussuhteista Länsimetron rakentamisen ja laitteiden tarkastuksista ja hyväksymisistä sekä tästä johtuen turvallisuuden takaamisesta poikkeustila...
Bymanin kysymys (liittyy turvallisuuteen).
Hän esitti toiveet. Ei hyväksytty

16. Valtuustokysymys koulujen siivoukseen liittyvien ostopalvelujen ongelmista
KH: Johanna Värmälän ja 14 muun valtuutetun 23.1.2017 jättämään valtuustokysymykseen koulujen siivoukseen liittyvien ostopalvelujen ongelmista sekä toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi. 

17. Valtuustokysymys Tapiolan uimahallin remontin tilanteesta ja aikataulusta


Kaupunginhallitus: Valtuusto merkitsee tiedoksi annetun selvityksen vastauksena Leena Luhtasen ja 35 muun valtuutetun 22.8.2016 esittämään valtuustokysymykseen Tapiolan uimahallin remontin tilanteesta ja aikataulusta sekä toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi. 

Prosessi ei ole mennyt oikein (5 kk). Niin suuret virheet tehty.  


18. Valtuustokysymys kaupungin toimintojen ulkoistamisesta, sen laajuudesta, seurannasta, kustannuksista ja keskittymisestä tiettyihin toimintoihin sekä halpatyövoiman käytöstä ulkoa ostetussa ja kaupu...
Bymanin kysymys
Jäi pöydälle.
____________________________________________________________________

PS. Neuvottelutoimikunnassa käytiin käpi mm. hallintosääntöön tehtyjä muutoksia
8.5. KH, 22.5. KV
Neuvottelut 3.5.