Kiitokset

Kiitokset

tiistai 15. elokuuta 2017

Erityisoppilaiden koulukuljetusten turvallisuus ja laatu taattava Espoossa välittömästi !
MEDIATIEDOTE
Espoon demarien valtuustoryhmä vaatii:
Erityisoppilaiden koulukuljetusten turvallisuus ja laatu taattava  Espoossa välittömästi !

Espoon koulujen lukuvuosi on alkanut luokattomasti koulukuljetusten osalta. Koulukuljetuksista on tehty useita  reklamaatioita, vaikka koulua on käyty vasta  muutama päivä. Koulukyytien on tultava sovittuun aikaan. Kaikkein heikoimmassa asemassa olevia  lapsia ja nuoria ei missään olosuhteissa saada jättää kotipihoille oman onnensa nojaan ilman saattajaa.

Espoon Vammaisneuvoston varapuheenjohtaja Mika-Erik Walls on saanut parin viikon aikana erittäin paljon huolestuneiden vanhempien yhteydenottoja.
– Taksikuljetusten laatu ja turvallisuus on ykkösasia; varsinkin erityisen tuen tarpeessa olevien ja vammaisten – siitä ei saa säästää  missään olosuhteissa laadun kustannuksella.

Espoon demarien valtuustoryhmä vaatii, että koulukuljetusten  turvallisuus on taattava. Kuljetukset on hoidettava joka päivä niin, ettei lasten, nuorten tai aikuistenkaan turvallisuus vaarannu eikä  turvallisuudentunne järky.  Pahoittelut eivät riitä. Toimintaa harjoittavalla yrityksellä on nyt näytön paikka. Kaupungin on seurattava tarkasti tilannetta. Hankintatoimen on ryhdyttävä välittömästi  toimiin tilanteen korjaamiseksi. On uskallettava kysyä, tehtiinkö  virhe, kun koulukuljetukset  kilpailutettiin alueellisesti eikä kuljetustyyppiin perustuen. Aikaisemmin erityistä huolenpitoa vaativien lasten kuljetukset kilpailutettiin erikseen. Näin turvattiin henkilökunnalta vaadittava erityisosaaminen.

Lisätietoja

Markku Sistonen
Espoon sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja
046-8773884

Mika- Erik Walls,
Espoon kaupunginvaltuuston varavaltuutettu ja Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen
0400-511417
torstai 10. elokuuta 2017

Valtuuston kokous 24.8.

KOKOUS ALKOI hiljaisella hetkellä Turun uhrien muistoksi.  Demarien pulpetit täynnä Habiban tilalla Hannele Kerola. Soinikin on salissa. Toinen ministeri on Mykkänen.

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3. Pelastuslaitoksen johtokunnan vaali (Pöydälle 12.6.2017)

4. Espoon käräjäoikeuden lautamiesten vaali
48 nimeäPersujen hajoaminen alkoi heti riitelyllä.  Saatiin äänestää  oikein suljetuilla lipuilla.  Suurin osa porukasta oli paikkajakotoimikunnan pohjaesityksen takana eivätkä hyväksyneet Persujen nimenvaihtoa.  62- 3- 10 (tyhjää). Kim Lindholm siis valittiin.


5.Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali
20 nimeä meni läpi yksimielisesti

6. Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen neuvottelukunnan vaali
Demareista:  Mari Pyy (SDP) ja Jukka Kivimäki (SDP). Yksi mielisesti

7. Kaupungin edustajien nimeäminen Kauniaisten kaupungin suomenkieliseen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokuntaan ja ruotsinkieliseen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokuntaan

Suomenkielinen paikka Kokoomukselle. Yksimielisesti.

9. Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Koy Matinkylän Uimahallin otettavalle lainalle
Lainan määrä  enintään 8 000 000 euroa, yhtenä tai useampana lainana. Laina-aika                      enintään 16 vuotta takaussitoumuksen allekirjoittamisesta. Takauksista peritään takausprovisiota 0,30 % p.a. laskettuna lainan keskisaldolle.

Olemme nyt tässä. Kello on 18.13.  Vihreiltä toivomus (yhden autopaikan hintaa nousee 70 000:een euroon).

10. Logistiikan korjaamotoiminnan siirto työsopimuslain mukaisena liikkeenluovutuksena (Kv-asia) (Pöydälle 29.5.2019)

Jäänyt  toukokuussa kaupunginhallituksen 12 äänellä 2 ääntä vastaan ja 1 äänestäessä tyhjää hyväksyneen Sistosen pöydällepanoehdotuksen.  Kesäkuussa Kivekäs teki palautusesityksen. Se kaatui. KH esittää hyväksyttäväksi.

Demarit ehdottivat palautusta. Vain vasemmisto oli samaa mieltä. Yksi demari äänesti tyhjää.
Vasemmistoliitto esitti sitten hylkäämistä. 8 demaria kannatti, kaksi äänesti tyhjää ja kaksi tuki KH:n esitystä.

11. Pakankylän kartano, asemakaavan hyväksyminen, alue 710100, 84. kaupunginosa Röylä

Asemakaavan tavoitteena on Pakankylän (Backbyn) kartanomiljöötä kunnioittavalla tavalla mahdollistaa Kaisa Kallion kansalaislahjasäätiön ylläpitämän kuntoutus-, hoiva-, virkistys- ja lomakeskus Kaisankodin ja Espoon automuseon kehittyminen ja toiminta myös tulevaisuudessa.

KH Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12. Lausunnon antaminen Kirkkonummen kunnalle Siikajärven kyläyhteisön esitykseen osittaisesta kuntaliitoksesta

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 14.8.2017. Asian selostus ja päätösehdotus lähetetään myöhemmin.
Yksimielisesti

13. Valtuustoaloite konserniohjeen päivittämisestä (Pöydälle 12.6.2017)
KH hyväksynyt. Valtuusto jätti pöydälle (Sistonen).
Hyväksyttiin yksimielisesti.

14. Valtuustoaloite kaupungintalon osallistavasta valotaideteoksesta
Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Susanna Rahkosen (Vihr)  ja 18 muun valtuutetun 27.2.2017 allekirjoittamaan valtuustoaloitteeseen kaupungintalolla toteutettavasta valotaideteoksesta sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Sivistystoimen johtaja toteaa, että kaupungintalon valoteos voidaan toteuttaa Espoon Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmana, osana Valovuosi-hanketta. Hankkeelle on olemassa määräraha juhlavuoden talousarviossa.
Yksimielisesti.

15. Valtuustoaloite pitkäaikaisasunnottomille tarkoitettujen asuntoloiden mitoitusrajoituksista ja ohjeista asuntoloiden sijainniksi
Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Ulla Palomäen (Kok) ja 24 muun valtuutetun 27.2.2017 jättämään valtuustoaloitteeseen koskien pitkäaikaisasunnottomille tarkoitettujen asuntoloiden mitoitusrajoituksia ja parempia ohjeita niiden sijaintiin liittyviin kysymyksiin sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
KH hyväksyi lisäyksen: ”Pitkäaikaisasunnottomat päihteidenkäyttäjät pyritään jatkossa ensisijaisesti sijoittamaan pienempiin yksiköihin ja asuntoihin eri puolille Espoota.”
Pitkiä keskusteluja. Myös demarit äänessä.
Palomäki teki toivomuksen. Demarit äänestivät tyhjää.
______________________________
Kahvitauko
______________________________

16. Valtuustoaloite aluekehittämisryhmien perustamiseksi jokaiselle alueelle
Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Susanna Rahkosen ja 40 muun valtuutetun 24.4.2017 jättämään valtuustoaloitteeseen aluekehittämisryhmien perustamiseksi jokaiselle alueelle ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
KH hyväksyi vastauksen. Yksimielisesti.

17. Valtuustoaloite rakennusvalvonnan tehokkuuden ja asiakaskokemusten parantamisesta digitalisaation avulla
Herättää keskustelua. Hyväksyttiin yksimielisesti.

18. Valtuustoaloite ja kuntalaisaloite nimipäätöksestä Suomen satavuotisen itsenäisyyden juhlavuoden juhlistamiseksi
Kuntalaisaloitteessa esitetään, että Espoon Laurinlahteen perustetaan Itsenäisyyden puisto Laurinlahdessa vaikuttaneen senaattori Alexander Frayn muistoksi. Aloite on oheismateriaalina.
Nimi voidaan antaa virallisesti kaupunkisuunnittelujohtajan viranhaltijapäätöksellä 6.12.2017 mennessä.
KH hyväksyi vastauksen.

8. Edustajien nimeäminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon toimikaudeksi 2017 - 2021
Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 14.8.2017. Asian selostus ja päätösehdotus lähetetään myöhemmin.
Asia siirretiin viimeiseksi, jotta asiasrta ehdittiin vielä neuvotella kahvitauolla. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kokous päättyi ennätysaikaisin klo 20.45.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokous 17.8.

ASIALISTA

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2.  Pöytäkirjan tarkastajan valinta

3. Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2017 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 2 tilanteessa 31.7.2017

Toimintatulojen ennustetaan ylittävän (po. varmaankin alittuvan MH)  talousarvion noin 0,8 milj. eurolla, johtuen varhaiskasvatuksen asiakasmaksumuutoksesta aiheuttamasta tulovajeesta sekä vammaisten lasten iltapäivä- ja lomahoidon kustannusten ylityksistä (???)

Toimintamenojen ennustetaan ylittyvän yhteensä noin 1,4 milj. euroa, johtuen mm. siitä että Rinnekoti koulun opetus siirtyy Postipuun koulun alaisuuteen 1.8. lukien. Lisäksi vammaisten lasten iltapäivä- ja lomatoiminnan ennustetaan ylittävän talousarvion.

Oppilasmäärä on perusopetuksessa 7.8.2017 tilanteen mukaan 27 999 eli 807 oppilasta enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna.

Syksyn alkaessa 3052 perusopetuksen oppilasta (11 %)  ja 443 lukion opiskelijaa (9 %) opiskelee väistössä muissa kuin koulun omissa tiloissa. yksyllä uusina väistävinä kouluina aloittaa Haukilahden yläkoulu nihtisillan kiinteistössä ja Pohjois-Tapiolan lukio siirtyy Otaniemeen Aalto -yliopiston tiloihin niin, että Auroran koulu (po Aarnivalkean  koulu)  voi siirtyä Pohjois-Tapiolaan.

4 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2017 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 2 tilanteessa 31.7.2017

5 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön perustuvan ratkaisuvallan muuttaminen

6 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokousaikataulu kaudelle 2017-2018

Esitys:

Syksy 2017
ke 20.9.2017
ke 25.10.2017
ke 22.11.2017
ke 13.12.2017

Kevät 2018
ke 24.1.2018
ke 14.2.2018
ke 21.3.2018
ke 18.4.2018
ke 16.5.2018
ke 13.6.2018

7  koulu -hankkeen tarveselvitys

Koulu tulisi Niittykumpuun.  Tavoitteena on toteuttaa perusopetuksen (1. vaiheessa alakoulu) ja päiväkodin (6-8 ryhmää) toimitilat kolmessa vaiheessa muutostyönä ja uudisrakennushankkeena Niittykumpuun. Kyseessä on vuokratilahanke kiinteistöihin, joiden omistaja on Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma. Tavoitteena on, että hankkeen ensimmäisen vaiheen tilat olisivat käyttöönotettavissa viimeistään alkuvuonna 2019. Mikäli muutostöihin päästään vuoden 2018 alussa on varauduttava siihen, että tilat ovat käyttöönotettavissa vasta syyskauden 2019 alussa.

8 Koulukuljetuksen ja matka-avustuksen myöntämisperiaatteiden muuttaminen

Lautakunnan päätettäväksi esitetään, että vammaiselle oppilaalle, joka opiskelee perusopetuslain 28 §:n mukaisessa muussa kuin kunnan osoittamassa koulussa, voidaan myöntää koulukuljetusetuus yhdenvertaisuuslain mukaisena kohtuullisena mukautuksena, jos se asiassa esitetty selvitys ja olosuhteet huomioiden on perusteltua.

9 Oikaisuvaatimus peruskoulun kuvataiteen päätoimisen tuntiopettajan valinnasta (työavain 3-568-17)

Kyse on Järvenperän koululle sijoitetusta virasta,

10 Päätökset ja kirjelmät
11 Suomenkielisen opetustoimen viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset
12 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen viranhaltijoiden sekä varhaiskasvatusjaoston päätökset
13 Peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien nimeämisen valmistelu
14 Aarnivalkean koulun johtokunnan vaali
15 Auroran koulun johtokunnan vaali

Esim. Auroran koulun osalta:
valitsee Auroran koulun johtokuntaan toimikaudeksi 2017-2021 seuraavat henkilöt:

Jäsen/Henkilökohtainen varajäsen
1. Susanna Korpijaakko-Öhman/ Miia Kivivuori
2. Mirja Lehti/ Anja Kauppi
3. Jarno Jäppinen/ Tony Öhman
4. Olli-Pekka Pärssinen/ Mika Kuhanen
5. Laura Romppanen/ Sari Hokkanen

Henkilökunta:
1. Sanni Ramm-Schmidt/ Marjo Lehtinen
2. Pekka Viinikka/ Mika Kemppinen

nimeää johtokunnan puheenjohtajaksi Susanna Korpijaakko-Öhmanin ja varapuheenjohtajaksi Mirja Lehden.
 
16 Eestinkallion koulun johtokunnan vaali
17 Friisilän koulun johtokunnan vaali
18 Hansakallion koulun johtokunnan vaali
19 Iivisniemen koulun johtokunnan vaali
20 Jalavapuiston koulun johtokunnan vaali
21 Jousenkaaren koulun johtokunnan vaali
22 Jupperin koulun johtokunnan vaali
23 Kantokasken koulun johtokunnan vaali
24 Karamzinin koulun johtokunnan vaali
25 Karhusuon koulun johtokunnan vaali
26 Kilon koulun johtokunnan vaali
27 Koulumestarin koulun johtokunnan vaali
28 Laajalahden koulun johtokunnan vaali
29 Lahnuksen koulun johtokunnan vaali
30 Latokasken koulun johtokunnan vaali
31 Lintulaakson koulun johtokunnan vaali
32 Lintuvaaran koulun johtokunnan vaali
33 Laurinlahden koulun johtokunnan vaali
34 Lähderannan koulun johtokunnan vaali
35 Mankkaanpuron koulun johtokunnan vaali
36 Matinlahden koulun johtokunnan vaali
37 Meritorin koulun johtokunnan vaali
38 Mikkelän koulun johtokunnan vaali
39 Niipperin koulun johtokunnan vaali
40 Niittykummun koulun johtokunnan vaali
41 Nöykkiönlaakson koulun johtokunnan vaali
42 Perkkaanpuiston koulun johtokunnan vaali
43 Päivänkehrän koulun johtokunnan vaali
44 Rastaalan koulun johtokunnan vaali
45 Sepon koulun johtokunnan vaali
46 Soukan koulun johtokunnan vaali
47 Sunan koulun johtokunta
48 Taavinkylän koulun johtokunnan vaali
49 Toppelundin koulun johtokunnan vaali
50 Tuomarilan koulun johtokunnan vaali
51 Westendinpuiston koulun johtokunnan vaali
52 Viherkallion koulun johtokunnan vaali
53 Ymmerstan koulun johtokunnan vaali
54 Keinumäen koulun johtokunnan vaali
55 Koulumäen koulun johtokunta
56 Merisaappaan koulun johtokunnan vaali
57 Espoonlahden koulun johtokunnan vaali
58 Järvenperän koulun johtokunnan vaali
59 Karakallion koulun johtokunnan vaali
60 Leppävaaran koulun johtokunnan vaali
61 Lintumetsän koulun johtokunnan vaali
62 Mankkaan koulun johtokunnan vaali
63 Nöykkiön koulun johtokunnan vaali
64 Saarnilaakson koulun johtokunnan vaali
65 Tapiolan koulun johtokunnan vaali
66 Juvanpuiston koulun johtokunnan vaali
67 Kalajärven koulun johtokunnan vaali
68 Kilonpuiston koulun johtokunnan vaali
69 Kirkkojärven koulun johtokunnan vaali
70 Kuitinmäen koulun johtokunnan vaali
71 Martinkallion koulun johtokunnan vaali
72 Olarin koulun johtokunnan vaali
73 Postipuun koulun johtokunnan vaali
74 Ruusutorpan koulun johtokunnan vaali
75 Saunalahden koulun johtokunnan vaali
76 Vanttilan koulun johtokunnan vaali
77 Veräjäpellon koulun johtokunnan vaali
78 Espoonlahden lukion johtokunnan vaali
79 Leppävaaran lukion johtokunnan vaali
80 Olarin lukion johtokunnan vaali
81 Tapiolan lukion johtokunnan vaali
82 Espoon yhteislyseon koulun ja lukion johtokunnan vaali
83 Haukilahden koulun ja lukion johtokunnan vaali
84 Kirstin koulun ja Hösmärinpuiston koulun johtokunnan vaali
85 Pohjois-Tapiolan koulun ja lukion johtokunnan vaali
86 Viherlaakson koulun ja lukion johtokunnan vaali

torstai 15. kesäkuuta 2017

Nyt alkaa ukkikesä

EILEN ja tänään  olin Korpilammella Valtuuston seminaarissa.  Vastasin juuri kyselyyn sen onnistumisesta. Annoin ruusuja mutta myös risuja.

Maanantaina oli valtuuston kokous pitkästä aikaa "rivijäsenenä".  Seuraava poliittinen kokous on  elokuun lopulla. Silloin alkaa työ opetuslautakunnassa.

Luottamustehtävätyöt  on siis vähäksi aikaa hoidettu. Ulkona  on jo  kesä.

Seuraavien  viikkojen aikana tässäkin blogissa on varmaan aika  ajoin hiljaista.  Yritän  nimittäin  olla  (lähes) päätoimisesti eläkeläispäivistä nauttiva ukki ja vaimoni aviomies. Paitsi jos aivot alkavat taas itsekseen työstää jotain....

KAIKILLE varmuuden vuoksi upeaa kesää! 

maanantai 12. kesäkuuta 2017

Muistio valtuuston kokouksesta 12.6.

Uuden valtuuston ensimmäinen kokous
Valtuusto
Esityslista 12.06.2017

1   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouksen avasi kokenein valtuutettu Leena Luhtanen (sd).

2   Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokous keskeytettiin,
Hijlainen hetki Harriet Klar- Kristola on menehtynyt.

(LUOTTAMUSHENKILÖPAIKKOJEN JAKO)

3   Vaalilautakunnan asettaminen valtuustossa toimitettavia suhteellisia vaaleja varten
Esitys: Martti Hellström (SDP)

Valtuuston kokouksen ensimmäinen pj. Leena Luhtanen.
4   Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali
Esitys: Valtuusto valitsee ajalle 1.6.2017 - 31.5.2018 valtuuston puheenjohtajaksi Jyrki Kasvin (Vihr.), valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Markus Torkin (Kok.), valtuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi Christina Gestrinin (SFP) ja valtuuston kolmanneksi varapuheenjohtajaksi Markku Sistosen (SDP).

Esityksen mukaan.
Johto kukitettiin.
Jyrki kasvi piti  puheen
Uusi puheenjohtajisto kukitettiin.
Demareista mukana  Markku Sistonen.
_________________________________________________________________________

5   Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen vaali

Vasemmalla Maria G:n työpari KH:ssa Juri Aaltonen.
Esitys: Juri Aaltonen (SDP) varalla  Jukka Vilske (SDP)
ja Maria Guzeninan (SDP) - ei varaa
Puheenjohtajaksi Markku Markkulan (Kok.), ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Tiina Elon (Vihr,) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Maria Guzeninan (SDP),

konsernijaostoon toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2019
Maria Guzenina (SDP) varalla Jukka Vilske (SDP)

elinkeino- ja kilpailukykyjaostoon toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2019
Juri Aaltonen (SDP) varalla Maria Guzenina (SDP)

tila- ja asuntojaostoon toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2019
Jukka Vilske (SDP) varalla Liisa Kivekäs (SDP)

Hyväksyttiin.
Byman lähti ulos.

6   Keskusvaalilautakunnan vaali

Esitys: toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
Satu Kallio (SDP) ja 11. varajäsen: Pirkka Junes (SDP)

Hyväksyttiin.

7   Tarkastuslautakunnan vaali

Esitys: toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
Sirpa Aarniolehto-Kotilainen (SDP)  varalle Veronica Kalhouri

Hyväksyttiin.

8   Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen jaoston vaali

Esitys: toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
Olli Lehtonen (SDP) varalla Mika Helander (SDP)
Johanna Värmälä (SDP) varalla Tiina Tavio (SDP)
toiseksi varapuheenjohtajaksi Johanna Värmälä (SDP),

Yksilöasioiden jaostoon
Pekka Simpura (SDP) (ei varaa)

Hyväksyttiin.

9   Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan ja sen jaoston vaali

Esitys toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
Mika-Erik Walls (SDP) varalla Hannu Suntio(SDP)
Martti Hellström (SDP) varalla Maria Outinen (SDP)

varhaiskasvatusjaostoon
Tapani Harinen (SDP) varalla Jori Palomäki (SDP)
Iiris Mikkilä (SDP) varalla Lea Kokkonen (SDP)

Hyväksyttiin.

10   Svenska rum -lautakunnan vaali

Esitys toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
Mikaela Wenman (SDP)  varalla  Pauliina Jalola-Korhosaari (SDP)

Hyväksyttiin.

11   Kulttuurilautakunnan vaali

Esitys  toimikaudeksi 1.6.2017- 31.5.2021
Abdi-Rashid Mohamud (SDP) varalla Timo Hyvönen (SDP)

Hyväksyttiin.

12   Liikunta- ja nuorisolautakunnan vaali

Esitys toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
Heidi Luukkanen (SDP) varalla  Marja Repo (SDP)
Heini Saikkonen (SDP) varalla Mikko Mäntylä (SDP)
liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtajaksi
Heidi Luukkasen (SDP)

Hyväksyttiin.

13   Kaupunkisuunnittelulautakunnan vaali

Esitys toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
Ville Kopra (SDP) varalla Joni Vainikainen (SDP)
Liisa Kivekäs (SDP) varalla Saini Ortia (SDP)

Hyväksyttiin.

14   Rakennuslautakunnan vaali

Esitys toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
Mika Hentunen (SDP)  varalla Minna Lahti  (SDP)

Hyväksyttiin.

15   Teknisen lautakunnan vaali

Esitys toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
Pirkko Kuusela  (SDP) varalla  Ilkka Hirvelä (SDP)
Aulikki Pentikäinen (SDP) varalla Katja Falkstedt (SDP)
teknisen lautakunnan varapuheenjohtajaksi Aulikki Pentikäisen (SDP).

Hyväksyttiin.

16   Ympäristölautakunnan vaali

Esitys toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
Ari Paukku (SDP) varalla Toni Nordström (SDP)
Johanna Juselius (SDP) Helena  Haapsaari (SDP)

Hyväksyttiin.

17   Pelastuslaitoksen johtokunnan vaali

Neljä paikaa vielä jakamatta:
Pöydälle.

18   Perustettavien poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjausryhmien luottamushenkilöjäsenten nimeäminen

Toimikaudeksi 2017-2021
(1) Osallistuva Espoo -aihealueen kehitysohjelman ohjausryhmään
Habiba Ali (SDP)    varalla      Mikko Nummelin (SDP)
ohjausryhmän puheenjohtajaksi Habiba Alin (SDP)

(2) Innostava elinvoimainen Espoo -aihealueen kehitysohjelman ohjausryhmään
- ei demareita

(3) Kestävä Espoo -aihealueen kehitysohjelman ohjausryhmään
Minna Aitola (SDP)     varalla        Katja Sandelin (SDP)

(4) Hyvinvointi ja terveys -aihealueen kehitysohjelman ohjausryhmään
Nina Heinikoski (SDP)            Mia-Lis Vilja-Elomaa (SDP)

Hyväksyttiin.

30   Edustajien nimeäminen Uudenmaan liiton maakuntavaltuustoon ja maakuntahallitukseen

Kaupunginhallitus käsittelee asiaan kokouksessaan 5.6.2017. Valtuuston esityslistateksti ja päätösehdotus julkaistaan viikolla 23.

Maakuntavaltuustossa on demareilla 1 paikka ja yksi varapaikka. Ne on KH:n listalla nimeämättä.
..............................
19  Valtuuston hallintosääntöä koskevan 22.5.2017 päätöksen tarkistaminen siltä osin, kuin kaupunginhallitus on jättänyt sen täytäntöön panematta

Tärkeä asia. KH esittää: Valtuusto hyväksyy hallintosäännön kaupunginhallituksen 8.5.2017 ehdotuksen mukaisesti siltä osin, kuin kaupunginhallitus on jättänyt valtuuston päätöksen täytäntöön panematta lukuun ottamatta hallintosäännön I osan 2. luvun 10 §:n kohtaa 17, jonka mukaan kaupunginjohtaja päättää muut kuin lakiin ja asetukseen perustuvat koko kaupunkia koskevat taksat ja maksut valtuuston antamien yleisten perusteiden mukaan, milloin kaupunginhallitus ei päätä asiasta.

Valtuusto kumoaa edellä mainitun 17-kohdan kokonaisuudessaan ja muuttaa hallintosäännön I osan 2. luvun 3 §:n 27-kohdan kuulumaan seuraavasti

Kaupunginjohtaja esiteli muutoksia.
simpasen esitykset jäivät toimeenpanematta.
KH hyväksyi yksimielisesti.
Useita puheenvuoroja siitä, että Espoossa on demokratiavaje.
Hyväksyttiin 
.............................

( PÖYDÄLLE JÄÄNEITÄ ASIOITA)

20  Kalajärvenkallio, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 720900, 85. Kaupunginosa Kalajärvi (Pöydälle 22.5.2017)

Voimakkaasti tunteita herättänyt asia.
Vihreiltä tuli palautusesitys.
Siitä ei vielä päästy äänestämään. Koneet hajosi.
Palautusesitys kaatui.

Vihreät esittävät sitten hylkäämistä.
Kaksi demariesitystä:
- Liisa Kivekäs  (Hellström kannatti)  yksimielisesti.
- Martti Hellström (Sistonen kannatti)  yksimieleisesti.

KH:n esitys hyväksyttiin.


21  Vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet

Vuoden 2017 alussa Espoossa oli 274 583 asukasta. Vuoden aikana väestömäärä oli lisääntynyt 4 781 hengellä, suhteellinen kasvu 1,8 %.

Maaliskuun 2017 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 13 242 ja työttömyysaste oli 9,4 %. Työttömien määrän laskusuuntaus jatkui edelleen maaliskuussa 2017.

Uusia asuntoja valmistui Espoon asuntoyksikön mukaan 620 eli noin 150 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Toimintatuottoja on tammi-huhtikuussa kertynyt 84 milj. euroa, joka on 3 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion 18 milj. eurolla (mm.metro)

Toimintakulujen ennustetaan alittuvan toimeentulotuen Kela siirrosta, kaupunkitekniikan ja sosiaali- ja terveys-toimen tehostamistoimista sekä Länsimetron liikennöinnin siirtymisestä johtuen.

Huhtikuun lopun toteuman ja loppuvuoden ennusteen perusteella toimintakatteen alijäämän ennustetaan toteutuvan 14 milj. euroa talousarviota heikompana.

Verotuloja on tilitetty tammi-huhtikuussa yhteensä 488 milj. euroa. Verotulojen yhteensä ennustetaan huhtikuun lopun tilanteessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. verorahoitus laskee -1,8 prosenttia edellisestä vuodesta.

Rahastojen tuotot ovat kehittyneet suotuisasti alkuvuonna ja rahoitustuottojen ennustetaan ylittävän talous-arvion 4,4 milj. eurolla.

Kaupungin investointeihin on talousarviossa varattu yhteensä 326 milj. euroa, josta on toteutunut 45 milj. euroa huhtikuun loppuun mennessä. Toteumakertymän ja tiedossa olevien muutosten perusteella investointien kokonaismääräksi ennustetaan noin 300 milj. euroa.

Vuodelle 2017 on talousarviossa budjetoitu 179 milj. euroa uutta lainannostovaltuutta. Huhtikuun loppuun mennessä talousarviolainoja ei ole ollut tarpeen nostaa vuodenvaihteen vahvasta kassasta johtuen. Rahastojen purkuihin on talousarviossa varattu 15 milj. euroa, purkuja ei ole toteutettu.

Muuten hyvksyttiin. Sitten kahville.

Johanna Värmälä käytti puheenvuoron ja uusi lautakunnan esityksen kohtaan 1 (jossa on puhe sosterin eräistä määräahoista). Esitys kaatui.

Vihreiden ja kokoomuksen toivomukset.


22  Tapiolan keskus, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 210428, 12. kaupunginosa Tapiola

KH hyväksynyt yksimielisesti.
Hyväksyttiin yksimielisesti,

23  Valtuustoaloite asuinalueiden välisen segregaation torjumisesta (Kv-asia)

Valtuutettu Henna Partanen ja 26 muuta valtuutettua ovat allekirjoittaneet 27.2.2017 valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Espooseen laaditaan konkreettiset toimenpiteet, joilla kaupunki pyrkii vähentämään asuinalueiden välistä segregaatiota.

Vastaus: Kaupunginhallitus pitää tärkeänä asuinalueiden välisen segregaation vähentämistä. Osana Espoo-tarinan päivitystä valmistellaan toimenpiteet asuinalueiden välisen segregaation vähentämiseksi Espoossa.
Aulikki Pentikäinen teki toivomusaloitteen. Habiba tuki.


24  Valtuustoaloite konserniohjeen päivittämisestä

(Käsitellään, jos HK on paikalla)

Hannele Kerola sekä 18 muuta valtuutettua ovat jättäneet 12.12.2016 valtuustoaloitteen, jossa esitetään muun muassa että Espoon kaupungin 12.12.2016 valtuustossa hyväksytty konserniohje tuotaisiin uudelleen käsiteltäväksi kuluvalla valtuustokaudella ja että siinä huomioidaan aloitteessa esitetyt näkökulmat.

Vastaus:  Konserniohjeessa ei toisteta muissa ohjeissa jo mainittuja asioita, vaan ohje on laadittu täydentämään niitä. Nykyistä konserniohjetta tullaan kuitenkin vielä täydentämään ja täsmentämään tulevan valtuustokauden aikana.

Jäi pöydälle

25  Valtuustoaloite valtuustolähetysten teknisen tason parantamisesta (Pöydälle 22.5.2017)

Kari Uotila ym. toteavat valtuustoaloitteessaan, että Espoon kaupungin valtuustokokouksia on jo useamman vuoden ajan voinut seurata suorana tai katsoa jälkikäteen tallenteina, mikä on lisännyt päätöksenteon avoimuutta ja yleistä mielenkiintoa päätöksentekoa kohtaan. Ongelmana on kuitenkin ollut lähetysten huonolaatuisuus. Aloitteessa ehdotetaan, että Espoon kaupunginhallitus ryhtyy toimenpiteisiin valtuuston kokousten nauhoitusten teknisen ja sisällöllisen tason nostamiseksi siten, että lähetykset vastaavat sitä ulkoista kuvaa, jota Espoo korkean teknologian kaupunkina pyrkii viestinnällään ulospäin kertomaan.

Vastaus: Espoon kaupunki on parhaillaan kilpailuttamassa webcasting-palveluiden tuottajaa mm. valtuuston kokouksia varten. Webcastingilla tarkoitetaan suoraa lähetystä verkossa ja siitä jälkikäteen katsottavaa videotallennetta. Kokousten webcastingit sekä videotallenteet ovat jatkossakin katsottavissa linkin välityksellä internetin kautta yleisimmin käytetyillä selaimilla ja mobiililaitteilla.

Hyväksyttiin vastaus.

.................................

26  Valtuustoaloite ilmaisista joukkoliikennematkoista koululuokkien retkille (Pöydälle 22.5.2017)

Johanna Karimäki on 40 muun valtuutetun kanssa jättänyt 20.3.2017 valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että retkeilyä ja tutustumiskäyntejä varten joukkoliikenteen käyttö Espoon koululuokille olisi maksutonta ruuhka-ajan ulkopuolella

Vastaus: Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymä (HSL) on Helsingin seudulla toimivaltainen viranomainen, joka tuottaa Espoon joukkoliikennepalvelut. HSL päättää lippujen hinnoittelu- ja myöntämisperusteista, jotka ovat samat kaikissa HSL-jäsenkunnissa. HSL ei voi puoltaa erilaisia kokeiluja vain yhden jäsenkunnan alueella. Maksuttomien ryhmämatkojen sijaan HSL suosittelee, että Espoon opetustoimessa varmistetaan, että koululaisten retkibudjeteissa varaudutaan myös retkien matkakustannuksiin ja samalla varmistetaan, että lapset oppivat oikean lipulla matkustamisen joukkoliikennekulttuurin.

Sekä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, että Nämnden Svenska rum kannattavat valtuustoaloitteen mukaisia maksuttomia koulujen retkiin liittyviä julkisen liikenteen matkoja ruuhka-aikojen ulkopuolella.  Koulut eivät ole ilmaisseet, että retkiä jäisi käymättä rahan puutteen takia.

27  Valtuustokysymys maksuttomista julkisen liikenteen matkoista koulujen retkille (Pöydälle 27.5.2017)

Sanna Lauslahti ja 43 muuta valtuutettua ovat allekirjoittaneet 20.3.2017 valtuustokysymyksen, jossa tiedustellaan kuinka nopeasti Espoon kaupunki lähtee valmistelemaan koululaisille mahdollisuutta käyttää ruuhka-ajan ulkopuolella julkisia liikennevälineitä?

Vastaus: sama kuin edellä.
Keskustelua.
Hyväksyttiin.
.....................................

28  Valtuustokysymys kaupungin toimintojen ulkoistamisesta, sen laajuudesta, seurannasta, kustannuksista ja keskittymisestä tiettyihin toimintoihin sekä halpatyövoiman käytöstä ulkoa ostetussa ja kaupu...

(Byman ei ole enää uudessa valtuustossa)

Kurt Byman ja 13 muuta allekirjoittajaa ovat jättäneet 7.12.2016 valtuustokysymyksen kaupungin toimintojen ulkoistamisesta, sen laajuudesta, seurannasta, kustannuksista ja keskittymisestä tiettyihin toimintoihin sekä halpatyövoiman käytöstä ulkoa ostetussa ja kaupungin omassa toiminnassa.

Vastaus: Osana Espoo-tarinan päivitystä tullaan valmistelemaan palvelujen järjestämiseen liittyvät hankintojen strategiset linjaukset seuraavalle valtuustokaudelle. Keskeiset strategisesti linjattavat asiat koskevat Espoo-tarinan toimeenpanoa hankinnoissa ja liittyvät muun muassa elinkeinopoliittisten tavoitteiden (markkinoiden toimivuus, yritysystävällisyys, paikallisuus), innovaatioiden sekä taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti vastuullisten hankintojen edistämiseen.

Osana hallintosääntöuudistusta tullaan esittämään, että jatkossa kaupunginhallitus hyväksyy palvelujen järjestämiseen liittyvät hankintojen strategiset linjaukset. Lautakunnat ja liikelaitosten johtokunnat päättävät edelleen toimialueellaan kuntalaispalvelujen järjestämistavasta Espoo-tarinan mukaisesti sekä toimialueensa hankintoja ohjaavista periaatteista.''

Vastaus hyväksyttiin.

29  Valtuustokysymys 100 vuotta täyttäneiden muistamisesta kaupungin taholta (Pöydälle 22.5.2017)

Veera Ruoho  (Persut) ja 22 muuta valtuutettua ovat allekirjoittaneet 20.3.2017 kirjatun valtuustokysymyksen, jossa kysytään, miten Espoon kaupunki muistaa tänä vuonna 100 vuotta täyttäneitä ja täyttäviä espoolaisia, jos heidän kuntonsa ei enää mahdollista liikkumista joko kotihoidosta tai laitoshoidosta kaupungin järjestämään juhlaan. Lisäksi kysytään, muistaako Espoon kaupunki myös muina vuosina 100 vuotta täyttäviä kuntalaisia ja millä tavoin.

Vastaus: Yhteinen juhla vuonna 1917 tai aiemmin syntyneille espoolaisille järjestetään toukokuussa 2017. Kaikille näille henkilöille lähetetään kaupunginjohtajan nimissä onnittelu ja kutsu juhlaan seuralaisen kanssa. Jos kutsuttava ei voi osallistua juhlaan, hänelle järjestetään henkilökohtainen tervehdys ja muistaminen samana päivänä - joko hoivakodissa, päivätoiminnassa, kotihoidossa tai muulla tavoin.

Espoon kaupunki on jo useita vuosia muistanut onnittelukirjeellä 100 vuotta täyttäviä espoolaisia. Näin tehdään jatkossakin.

Vastaus hyväksyttiin.
Kokous päättyi klo 21.50.


tiistai 6. kesäkuuta 2017

Espoon demarien valtuustoryhmä on järjestäytynyt

MEDIATIEDOTE  6.6.2017.
Julkaisuvapaa heti

Espoon demarien valtuustoryhmä on järjestäytynyt

Espoon demarien uusi valtuustoryhmä on järjestäytynyt  5.6.2017. Ryhmä valitsi puheenjohtajaksi Markku Sistosen, 1 vpj:ksi Liisa Kivekkään ja 2. vpj:ksi Martti Hellströmin. Hellström toimii myös myös ryhmän tiedottajana.

Demarien valtuustoryhmä on 10 valtuustopaikan voimalla Espoon kolmanneksi suurin ryhmä. Demarit haluavat rakentaa seuraavien neljän vuoden aikana  Espoota, jossa kaikenikäisillä asukkailla on tasa-arvoiset mahdollisuudet hyvään elämään, laadukkaat palvelu ja viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö. Kaupunkia, joka on esteetön. Kaupunkia, joka on myös pienyrittäjäystävällinen. Kaupunkia, jossa päätöksenteko on avointa ja demokraattista. Jossa  taloudenhoito on vastuullista ja läpinäkyvää.

Espoolaiset tarvitsevat lisää työpaikkoja. Kotikaupunkimme tarvitsee  lisää kohtuuhintaisia asuntoja.  Joukkoliikenne on saatava toimimaan koko kaupungissa. Matkalippujen hinnat on pidettävä kohtuullisina ja samansuuruisina Espoon sisällä.

Ajamme  maksutonta varhaiskasvatusta espoolaislapsille ja puolustamme  lasten subjektiivista oikeutta päivähoitoon. Jokaiselle espoolaislapselle on tarjottava maailman parasta opetusta lähikoulussa. Ongelmarakennukset, koulut ja päiväkodit on korjattava.

Seniorit ansaitsevat arvokkaan vanhuuden. Kotihoito tarvitsee lisää resursseja ja  omaishoitajat tukea jaksamiselleen. Terveydenhuoltojärjestelmä  on pidettävä tasa-arvoisena.

Tämä edellyttää tasapainossa olevaa  taloutta. Demarit eivät leikkaa palveluista tai investoinneista.  Tarpeen vaatiessa on oltava rohkeutta nostaa kunnallisveroprosenttia ja käyttää kaupungin rahastojen tuottoja.

Martti Hellström
tiedottaja
045 111 8156

sunnuntai 4. kesäkuuta 2017

Uuden valtuuston ensimmäinen kokous

Valtuusto
Esityslista 12.06.2017 klo 17:30
Valtuustotalo, Espoonkatu 5


1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
................................................................
(LUOTTAMUSHENKILÖPAIKKOJEN JAKO)

3 Vaalilautakunnan asettaminen valtuustossa toimitettavia suhteellisia vaaleja varten

Esitys: Martti Hellström (SDP)

4 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Esitys: Valtuusto valitsee ajalle 1.6.2017 - 31.5.2018 valtuuston puheenjohtajaksi Jyrki Kasvin (Vihr.), valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Markus Torkin (Kok.), valtuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi Christina Gestrinin (SFP) ja valtuuston kolmanneksi varapuheenjohtajaksi Markku Sistosen (SDP).

5 Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen vaali

Esitys: Juri Aaltonen (SDP) varalla  Jukka Vilske (SDP)
ja Maria Guzeninan (SDP) - ei varaa
Puheenjohtajaksi Markku Markkulan (Kok.), ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Tiina Elon (Vihr,) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Maria Guzeninan (SDP),

konsernijaostoon toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2019 
Maria Guzenina (SDP) varalla Jukka Vilske (SDP)

elinkeino- ja kilpailukykyjaostoon toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2019 
Juri Aaltonen (SDP) varalla Maria Guzenina (SDP)

tila- ja asuntojaostoon toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2019
Jukka Vilske (SDP) varalla Liisa Kivekäs (SDP)

6 Keskusvaalilautakunnan vaali

Esitys: toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
Satu Kallio (SDP) ja 11. varajäsen: Pirkka Junes (SDP)

7 Tarkastuslautakunnan vaali

Esitys: toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
Sirpa Aarniolehto-Kotilainen (SDP)  VARA NIMEÄMÄTTÄ

8 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen jaoston vaali

Esitys: toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 
Olli Lehtonen (SDP) varalla Mika Helander (SDP)
Johanna Värmälä (SDP) varalla Tiina Tavio (SDP)
toiseksi varapuheenjohtajaksi Johanna Värmälä (SDP),

Y ksilöasioiden jaostoon 
Pekka Simpura (SDP) (ei varaa)

9 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan ja sen jaoston vaali

Esitys toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 
Mika-Erik Walls (SDP) varalla Hannu Suntio(SDP)
Martti Hellström (SDP) varalla Maria Outinen (SDP)

varhaiskasvatusjaostoon
Tapani Harinen (SDP) varalla Jori Palomäki (SDP)
Iiris Mikkilä (SDP) varalla Lea Kokkonen (SDP)

10 Svenska rum -lautakunnan vaali

Esitys toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
Mikaela Wenman (SDP)  varalla  Pauliina Jalola-Korhosaari (SDP)

11 Kulttuurilautakunnan vaali

Esitys  toimikaudeksi 1.6.2017- 31.5.2021
Abdi-Rashid Mohamud (SDP) varalla Timo Hyvönen (SDP)

12 Liikunta- ja nuorisolautakunnan vaali

Esitys toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
Heidi Luukkanen (SDP) varalla  Marja Repo (SDP)
Heini Saikkonen (SDP) varalla Mikko Mäntylä (SDP)
liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtajaksi
Heidi Luukkasen (SDP)

13 Kaupunkisuunnittelulautakunnan vaali

Esitys toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
Ville Kopra (SDP) varalla Joni Vainikainen (SDP)
Liisa Kivekäs (SDP) varalla Saini Ortia (SDP)

14 Rakennuslautakunnan vaali

Esitys toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
Mika Hentunen (SDP)  VARA NIMEÄMÄTTÄ (SDP)

15 Teknisen lautakunnan vaali

Esitys toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
Pirkko Kuusela  (SDP) varalla  Ilkka Hirvelä (SDP)
Aulikki Pentikäinen (SDP) varalla Katja Falkstedt (SDP)
teknisen lautakunnan varapuheenjohtajaksi Aulikki Pentikäisen (SDP).

16 Ympäristölautakunnan vaali

Esitys toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021
Ari Paukku (SDP) varalla Toni Nordström (SDP)
Johanna Juselius (SDP) VARA NIMEÄMÄTTÄ  (SDP)

17 Pelastuslaitoksen johtokunnan vaali

Neljä paikaa vielä jakamatta

18 Perustettavien poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjausryhmien luottamushenkilöjäsenten nimeäminen

toimikaudeksi 2017-2021 
(1) Osallistuva Espoo -aihealueen kehitysohjelman ohjausryhmään
Habiba Ali (SDP)    varalla      Mikko Nummelin (SDP)
ohjausryhmän puheenjohtajaksi Habiba Alin (SDP) 

(2) Innostava elinvoimainen Espoo -aihealueen kehitysohjelman ohjausryhmään 
- ei demareita

(3) Kestävä Espoo -aihealueen kehitysohjelman ohjausryhmään
Minna Aitola (SDP)     varalla        Katja Sandelin (SDP)

(4) Hyvinvointi ja terveys -aihealueen kehitysohjelman ohjausryhmään 
Nina Heinikoski (SDP)            Mia-Lis Vilja-Elomaa (SDP)
..............................

19 Valtuuston hallintosääntöä koskevan 22.5.2017 päätöksen tarkistaminen siltä osin, kuin kaupunginhallitus on jättänyt sen täytäntöön panematta

Tärkeä asia. KH esittää: Valtuusto hyväksyy hallintosäännön kaupunginhallituksen 8.5.2017 ehdotuksen mukaisesti siltä osin, kuin kaupunginhallitus on jättänyt valtuuston päätöksen täytäntöön panematta lukuun ottamatta hallintosäännön I osan 2. luvun 10 §:n kohtaa 17, jonka mukaan kaupunginjohtaja päättää muut kuin lakiin ja asetukseen perustuvat koko kaupunkia koskevat taksat ja maksut valtuuston antamien yleisten perusteiden mukaan, milloin kaupunginhallitus ei päätä asiasta.

Valtuusto kumoaa edellä mainitun 17-kohdan kokonaisuudessaan ja muuttaa hallintosäännön I osan 2. luvun 3 §:n 27-kohdan kuulumaan seuraavasti:
.............................

(  PÖYDÄLLE JÄÄNEITÄ ASIOITA)

20 Kalajärvenkallio, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 720900, 85. Kaupunginosa Kalajärvi (Pöydälle 22.5.2017)

Voimakkaasti tunteita herättänyt asia

21 Vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet

Vuoden 2017 alussa Espoossa oli 274 583 asukasta. Vuoden aikana väestömäärä oli lisääntynyt 4 781 hengellä, suhteellinen kasvu 1,8 %.

Maaliskuun 2017 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 13 242 ja työttömyysaste oli 9,4 %. Työttömien määrän laskusuuntaus jatkui edelleen maaliskuussa 2017.

Uusia asuntoja valmistui Espoon asuntoyksikön mukaan 620 eli noin 150 enemmän kuin vuotta aiemmin. 

Toimintatuottoja on tammi-huhtikuussa kertynyt 84 milj. euroa, joka on 3 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion 18 milj. eurolla (mm.metro)

Toimintakulujen ennustetaan alittuvan toimeentulotuen Kela siirrosta, kaupunkitekniikan ja sosiaali- ja terveys-toimen tehostamistoimista sekä Länsimetron liikennöinnin siirtymisestä johtuen.

Huhtikuun lopun toteuman ja loppuvuoden ennusteen perusteella toimintakatteen alijäämän ennustetaan toteutuvan 14 milj. euroa talousarviota heikompana.

Verotuloja on tilitetty tammi-huhtikuussa yhteensä 488 milj. euroa. Verotulojen yhteensä ennustetaan huhtikuun lopun tilanteessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. verorahoitus laskee -1,8 prosenttia edellisestä vuodesta.

Rahastojen tuotot ovat kehittyneet suotuisasti alkuvuonna ja rahoitustuottojen ennustetaan ylittävän talous-arvion 4,4 milj. eurolla.

Kaupungin investointeihin on talousarviossa varattu yhteensä 326 milj. euroa, josta on toteutunut 45 milj. euroa huhtikuun loppuun mennessä. Toteumakertymän ja tiedossa olevien muutosten perusteella investointien kokonaismääräksi ennustetaan noin 300 milj. euroa.

Vuodelle 2017 on talousarviossa budjetoitu 179 milj. euroa uutta lainannostovaltuutta. Huhtikuun loppuun mennessä talousarviolainoja ei ole ollut tarpeen nostaa vuodenvaihteen vahvasta kassasta johtuen. Rahastojen purkuihin on talousarviossa varattu 15 milj. euroa, purkuja ei ole toteutettu.


22 Tapiolan keskus, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 210428, 12. kaupunginosa Tapiola

KH hyväksynyt yksimielisesti

23 Valtuustoaloite asuinalueiden välisen segregaation torjumisesta (Kv-asia)

Valtuutettu Henna Partanen ja 26 muuta valtuutettua ovat allekirjoittaneet 27.2.2017 valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Espooseen laaditaan konkreettiset toimenpiteet, joilla kaupunki pyrkii vähentämään asuinalueiden välistä segregaatiota.

Vastaus: Kaupunginhallitus pitää tärkeänä asuinalueiden välisen segregaation vähentämistä. Osana Espoo-tarinan päivitystä valmistellaan toimenpiteet asuinalueiden välisen segregaation vähentämiseksi Espoossa.


24 Valtuustoaloite konserniohjeen päivittämisestä

(Käsitellään, jos HK on paikalla)

Hannele Kerola sekä 18 muuta valtuutettua ovat jättäneet 12.12.2016 valtuustoaloitteen, jossa esitetään muun muassa että Espoon kaupungin 12.12.2016 valtuustossa hyväksytty konserniohje tuotaisiin uudelleen käsiteltäväksi kuluvalla valtuustokaudella ja että siinä huomioidaan aloitteessa esitetyt näkökulmat.

Vastaus:     Konserniohjeessa ei toisteta muissa ohjeissa jo mainittuja asioita, vaan ohje on laadittu täydentämään niitä. Nykyistä konserniohjetta tullaan kuitenkin vielä täydentämään ja täsmentämään tulevan valtuustokauden aikana.

25 Valtuustoaloite valtuustolähetysten teknisen tason parantamisesta (Pöydälle 22.5.2017)

Kari Uotila ym. toteavat valtuustoaloitteessaan, että Espoon kaupungin valtuustokokouksia on jo useamman vuoden ajan voinut seurata suorana tai katsoa jälkikäteen tallenteina, mikä on lisännyt päätöksenteon avoimuutta ja yleistä mielenkiintoa päätöksentekoa kohtaan. Ongelmana on kuitenkin ollut lähetysten huonolaatuisuus. Aloitteessa ehdotetaan, että Espoon kaupunginhallitus ryhtyy toimenpiteisiin valtuuston kokousten nauhoitusten teknisen ja sisällöllisen tason nostamiseksi siten, että lähetykset vastaavat sitä ulkoista kuvaa, jota Espoo korkean teknologian kaupunkina pyrkii viestinnällään ulospäin kertomaan.

Vastaus: Espoon kaupunki on parhaillaan kilpailuttamassa webcasting-palveluiden tuottajaa mm. valtuuston kokouksia varten. Webcastingilla tarkoitetaan suoraa lähetystä verkossa ja siitä jälkikäteen katsottavaa videotallennetta. Kokousten webcastingit sekä videotallenteet ovat jatkossakin katsottavissa linkin välityksellä internetin kautta yleisimmin käytetyillä selaimilla ja mobiililaitteilla.

.................................

26 Valtuustoaloite ilmaisista joukkoliikennematkoista koululuokkien retkille (Pöydälle 22.5.2017)

Johanna Karimäki on 40 muun valtuutetun kanssa jättänyt 20.3.2017 valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että retkeilyä ja tutustumiskäyntejä varten joukkoliikenteen käyttö Espoon koululuokille olisi maksutonta ruuhka-ajan ulkopuolella

Vastaus: Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymä (HSL) on Helsingin seudulla toimivaltainen viranomainen, joka tuottaa Espoon joukkoliikennepalvelut. HSL päättää lippujen hinnoittelu- ja myöntämisperusteista, jotka ovat samat kaikissa HSL-jäsenkunnissa. HSL ei voi puoltaa erilaisia kokeiluja vain yhden jäsenkunnan alueella. Maksuttomien ryhmämatkojen sijaan HSL suosittelee, että Espoon opetustoimessa varmistetaan, että koululaisten retkibudjeteissa varaudutaan myös retkien matkakustannuksiin ja samalla varmistetaan, että lapset oppivat oikean lipulla matkustamisen joukkoliikennekulttuurin.

Sekä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, että Nämnden Svenska rum kannattavat valtuustoaloitteen mukaisia maksuttomia koulujen retkiin liittyviä julkisen liikenteen matkoja ruuhka-aikojen ulkopuolella.  Koulut eivät ole ilmaisseet, että retkiä jäisi käymättä rahan puutteen takia. 

27 Valtuustokysymys maksuttomista julkisen liikenteen matkoista koulujen retkille (Pöydälle 27.5.2017)

Sanna Lauslahti ja 43 muuta valtuutettua ovat allekirjoittaneet 20.3.2017 valtuustokysymyksen, jossa tiedustellaan kuinka nopeasti Espoon kaupunki lähtee valmistelemaan koululaisille mahdollisuutta käyttää ruuhka-ajan ulkopuolella julkisia liikennevälineitä?

Vastaus: sama kuin edellä.
.....................................

28 Valtuustokysymys kaupungin toimintojen ulkoistamisesta, sen laajuudesta, seurannasta, kustannuksista ja keskittymisestä tiettyihin toimintoihin sekä halpatyövoiman käytöstä ulkoa ostetussa ja kaupu...

(Byman ei ole enää uudessa valtuustossa)

Kurt Byman ja 13 muuta allekirjoittajaa ovat jättäneet 7.12.2016 valtuustokysymyksen kaupungin toimintojen ulkoistamisesta, sen laajuudesta, seurannasta, kustannuksista ja keskittymisestä tiettyihin toimintoihin sekä halpatyövoiman käytöstä ulkoa ostetussa ja kaupungin omassa toiminnassa.

Vastaus: Osana Espoo-tarinan päivitystä tullaan valmistelemaan palvelujen järjestämiseen liittyvät hankintojen strategiset linjaukset seuraavalle valtuustokaudelle. Keskeiset strategisesti linjattavat asiat koskevat Espoo-tarinan toimeenpanoa hankinnoissa ja liittyvät muun muassa elinkeinopoliittisten tavoitteiden (markkinoiden toimivuus, yritysystävällisyys, paikallisuus), innovaatioiden sekä taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti vastuullisten hankintojen edistämiseen.

Osana hallintosääntöuudistusta tullaan esittämään, että jatkossa kaupunginhallitus hyväksyy palvelujen järjestämiseen liittyvät hankintojen strategiset linjaukset. Lautakunnat ja liikelaitosten johtokunnat päättävät edelleen toimialueellaan kuntalaispalvelujen järjestämistavasta Espoo-tarinan mukaisesti sekä toimialueensa hankintoja ohjaavista periaatteista.


29 Valtuustokysymys 100 vuotta täyttäneiden muistamisesta kaupungin taholta (Pöydälle 22.5.2017)

Veera Ruoho  (Persut) ja 22 muuta valtuutettua ovat allekirjoittaneet 20.3.2017 kirjatun valtuustokysymyksen, jossa kysytään, miten Espoon kaupunki muistaa tänä vuonna 100 vuotta täyttäneitä ja täyttäviä espoolaisia, jos heidän kuntonsa ei enää mahdollista liikkumista joko kotihoidosta tai laitoshoidosta kaupungin järjestämään juhlaan. Lisäksi kysytään, muistaako Espoon kaupunki myös muina vuosina 100 vuotta täyttäviä kuntalaisia ja millä tavoin.

Vastaus: Yhteinen juhla vuonna 1917 tai aiemmin syntyneille espoolaisille järjestetään toukokuussa 2017. Kaikille näille henkilöille lähetetään kaupunginjohtajan nimissä onnittelu ja kutsu juhlaan seuralaisen kanssa. Jos kutsuttava ei voi osallistua juhlaan, hänelle järjestetään henkilökohtainen tervehdys ja muistaminen samana päivänä - joko hoivakodissa, päivätoiminnassa, kotihoidossa tai muulla tavoin.

Espoon kaupunki on jo useita vuosia muistanut onnittelukirjeellä 100 vuotta täyttäviä espoolaisia. Näin tehdään jatkossakin.


30 Edustajien nimeäminen Uudenmaan liiton maakuntavaltuustoon ja maakuntahallitukseen

Kaupunginhallitus käsittelee asiaan kokouksessaan 5.6.2017. Valtuuston esityslistateksti ja päätösehdotus julkaistaan viikolla 23.

Maakuntavaltuustossa on demareilla 1 paikka ja yksi varapaikka. Ne on KH:n listalla nimeämättä.